BNBO og grundvandsbeskyttelse i et juridisk perspektiv online

Gennemgang af regler og nyeste afgørelser
Der er øget fokus på beskyttelsen af vores grundvandsressource og der stilles derfor krav om en specifik kommunal BNBO indsats inden udgangen af 2022.
Er du som sagsbehandler i tvivl om, hvad der kræves af dig i den forbindelse? Eller har du brug for at opdatere din viden og få overblik over de nye afgørelser der er kommet. Så er dette kursus for dig.
Vi giver dig et overblik over både gældende og kommende regelkompleks og vi gennemgår klagenævns- og retspraksis, der har fokus på samspillet mellem kommune, vandselskab og grundejer vedrørende fastlæggelsen af BNBO inden udgangen af 2022. En indsats som staten vil følge op på og overtage efter 2022, hvis kommunerne ikke formår at gennemføre den.
I klagenævnenes praksis er der også generelt åbnet op for, at der kan pålægges restriktioner på anvendelsen af landbrugsjord af hensyn til grundvandets beskyttelse.
Vandselskaberne får tillige bedre mulighed for at indregne omkostninger til BNBO indsatsen i indtægtsrammerne.
Kom og bliv klogere på denne store opgave, der både involverer kommune, forsyning og grundejere.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, vandselskaber, rådgivere og andre som har interesse i BNBO

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Online kursus via Ferskvandscentret.

14-09-2022

Kursusprogram
14. september 2022
08:45 Velkomst og gensidig præsentation og login i mødet
  Peter Nymann og Lea Kromann-Gallop
09:00 Den målrettede grundvandsbeskyttelse
  Peter Nymann
09:10 Den obligatoriske indsats vedr. BNBO - udpegning, vurdering og status pt.
  Esben Aggerbeck Stampe
09:35 Risikovurdering og BNBO indsatser
  Peter Nymann
09:55 Indgåelse af frivillige aftaler om rådighedsindskrænkninger i BNBO
  Peter Nymann
10:10 Pause
10:25 Indgåelse af frivillige aftaler om rådighedsindskrænkninger i BNBO fortsat
  Peter Nymann
10:45 Samarbejdet mellem kommune og vandforsyning
  Peter Nymann
11:00 Pause
  Esben Aggerbeck Stampe og Peter Nymann
11:15 Finansiering af drikkevandsbeskyttelsen
  Esben Aggerbeck Stampe
11:25 Principper for erstatningsfastsættelse herunder Beder-, Egedal- og Sønderborgsagerne
  Esben Aggerbeck Stampe
11:50 Spørgsmål
  Esben Aggerbeck Stampe og Peter Nymann
12:00 Tak for i dag
  Esben Aggerbeck Stampe, Peter Nymann og Lea Kromann-Gallop
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Undervisere

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Esben Aggerbeck Stampe, Advokatfirmaet Energi & Miljø

1.750,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 22-08-2022
Pris: 1.750,- kr. ekskl. moms.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: BNBO og grundvandsbeskyttelse i et juridisk perspektiv online (18613)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: BNBO og grundvandsbeskyttelse i et juridisk perspektiv online