BNBO og grundvandsbeskyttelse i et juridisk perspektiv online

Gennemgang af regler og nyeste afgørelser
Der er øget fokus på beskyttelsen af vores grundvandsressource og der stilles derfor krav om en specifik kommunal BNBO indsats.

Er du som sagsbehandler i tvivl om, hvad der kræves af dig i den forbindelse? Eller har du brug for at opdatere din viden og få overblik over de nye afgørelser der er kommet. Så er dette kursus for dig.
Vi giver dig et overblik over både gældende og kommende regelkompleks og vi gennemgår klagenævns- og retspraksis, der har fokus på samspillet mellem kommune, vandselskab og grundejer vedrørende fastlæggelsen af BNBO.

I klagenævnenes praksis er der også generelt åbnet op for, at der kan pålægges restriktioner på anvendelsen af landbrugsjord af hensyn til grundvandets beskyttelse.
Vandselskaberne får tillige bedre mulighed for at indregne omkostninger til BNBO indsatsen i indtægtsrammerne.
Kom og bliv klogere på denne store opgave, der både involverer kommune, forsyning og grundejere.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, vandselskaber, rådgivere og andre som har interesse i BNBO

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: BNBO og grundvandsbeskyttelse i et juridisk perspektiv online