Boringer

Til sagsbehandlere
Boringer kan være svære at gennemskue, men på dette kursus går vi i dybden med både de boringer der blev etableret før i tiden, og hvad du skal være særligt opmærksom på, når vi ser på de forskellige tidsperioder de er etableret i. Herudover går vi i dybden med processen når der skal etableres en ny boring, fra udvælgelse af placeringen til oprettelsen i Jupiter.
Vi sætter fokus på hvad du som sagsbehandler har særligt brug for at vide, når du skal have styr på boringerne i din kommune.

Målgruppen

Sagsbehandlere i kommunerne, eller konsulenter som sidder med fx grundvand, eller på anden vis har berøring med boringer. Forsyningsmedarbejdere med interesse i at forstå kommunens rolle i forhold til boringer er også meget velkomne.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

04-10-2022

Kursusprogram
4. oktober 2022
09:00 Ankomst og morgenmad
  Lea Kromann-Gallop, Stine Reimer Priess og Peter Brøker
09:30 Velkomst og Introduktion
  Stine Reimer Priess og Lea Kromann-Gallop
09:45 Etablering af boringer tilbage i tiden - 1
  • Typer af boring
• Hvordan blev de udført
• Fordele og ulemper
  Peter Brøker
11:00 Pause
11:15 Etablering af boringer tilbage i tiden - 2
  • Hvad skal man være opmærksom på
• Hvordan undersøger man tilstand af boring fx videoinspektion, vandprøver? Og tolkning af disse data
  Peter Brøker
12:00 Frokost
13:00 Inden en ny boring etableres
  • Udvælgelse af placering (screening for arealanvendelse, geologi, hydrogeologi og vandkemi)
• Boringsopbygning (filtersætning, åbentstående boring, flere filtre, længde af foring, dybde af boring
• Undersøgelser i boring (logs, niveauspecifikke vandprøver, prøvepumpning, pejle i nærliggende pejleboringer, hvilke parametre skal der analyseres for og hvor ofte?)
• Ansøgning om boretilladelse, eventuel dispensation fx etableres i fredskov
• Ansøgning om afledning af vand fra prøvepumpning, hvortil og hvordan. SRP
  Stine Reimer Priess
14:00 Kaffe og kage
14:15 Etablering af nye boringer
  • Boremetoder
• Tilsyn under borearbejdet, hvad skal man være opmærksom på
• Undersøgelser i boring efter etablering og tolkning af disse data fx logs, niveauspecifikke vandprøver, specifik kapacitet, virkningsgrad, ydelse, sænkning af vandspejl i boring, sænkning af vandspejl i nærliggende pejleboringer.
• Hvordan boring kan ”justeres” efter at den er etableret (fx afproppe bunden pga. for dyb, forlænge foring, udsyre boring mm.)
  Peter Brøker
15:30 Kort pause
15:45 Efter etablering af boring
  • Ansøgning om ibrugtagning (afrapportere og tolke data fra boring herunder prøvepumpning, pejlinger i pumpeboring og nærliggende pejleboringer, vandanalyser, ydelse, sænkning i boring mm.)
• Indberetning til Jupiter
• Pumpebestykning og råvandsstation
• Råvandsledning
  Stine Reimer Priess og Peter Brøker
16:45 Evaluering og opsamling
  Stine Reimer Priess og Lea Kromann-Gallop
17:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Projektleder, vand Stine Reimer Priess, Krüger A/S

Undervisere

• Direktør Peter Brøker, Brøndboringsfirmaet Brøker A/S • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Projektleder, vand Stine Reimer Priess, Krüger A/S

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 02-09-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Boringer (18625)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Boringer