God kommunikation: Modul 1: Samspil om borgerdialog

Mellem politikere og embedsværk
Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialogen.

Hvem står for hvilke informationer? Hvor meget involvering kan og ønsker vi?
Hvornår og hvordan fremstår udvalgsmedlemmer i enighed og hvornår er der plads til politisk positionering og profilering?
Hvilke konkrete råd og værktøjer findes?

Hvordan arbejder man med god kommunikation for at nå de politiske ønsker om at finde frem til frivillige aftaler med borgere? Og hvilken generel læring om bæredygtige forandringer kan trækkes herfra?

Hvordan debatterer I i medierne og hvordan håndterer I en mediekrise, hvor der med kort varsel kommer fokus på jeres fagområde med en konkret sag?

Digital kommunikation, sociale medier, borgerinvolvering mv. How to do and how NOT to do. Værktøjer og erfaringer deles.

Læring om bæredygtige forandringer fra arbejdet med frivillige aftaler.

Få inspiration og værktøjer til at skabe jeres eget kommunikations-kodeks om, hvordan I kommunikerer med hinanden og med borgere.

Målgruppen

Medlemmer af et teknik- og miljøudvalg, bestyrelsesmedlem i et forsyningsselskab, nøglepersoner hos kommune eller forsyningsselskab som skal arbejde sammen med politiske udvalg om kommunikation med borgere og interessenter.

Vi opfordrer til at fagfolk og politikere deltagere sammen, således at begge parter i den ofte vanskelige kommunikation i mødet mellem teknik og politik er repræsenteret. Men I kan sagtens deltage hver for sig.

Forløbet består af to selvstændige halvdagsforløb. Dette første modul med særligt fokus på samspil mellem politikere og embedsværk om borgerdialog.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Gl. Skovridergaard

13-10-2022

Kursusprogram
13. oktober 2022
11:30 Ankomst og let servering
12:00 Velkomst og forventningsafstemning
  Charlotte Frambøl
12:20 Rammesætning af den gode borgerdialog
  og kodeks for god dialog
  Claus Leick
12:50 Bæredygtige forandringer
  Konkrete råd og input til kodeks om god dialog baseret på erfaringer fra kommunikation om aftaler om boringsnære beskyttelsesområder
  Susan Münster
13:30 Kort pause
13:40 Roller og muligheder ved mediekriser
  Claus Leick
14:10 Kommunikation via de sociale medier
  Muligheder og begrænsninger for dialog, information og debat om teknik og miljø
  Anders Lunde
14:50 Kaffepause
15:10 God tone og konflikter
  Oplæg og opsummering vedr. skabelon for kodeks
  Claus Leick
15:40 Evaluering og afrunding
  Charlotte Frambøl
16:00 Tak for i dag. Kom godt hjem
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kommunikationskonsulent og byrådspolitiker Claus Leick, Claus Leick Kurser & Rådgivning • Social Media Manager Anders Lunde, Aarhus Kommune • Direktør Susan Münster, Danske Vandværker

3.100,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 09-09-2022
Pris: 3.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: God kommunikation: Modul 1: Samspil om borgerdialog (18678)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: God kommunikation: Modul 1: Samspil om borgerdialog