God kommunikation: Modul 1: Samspil om borgerdialog

Mellem politikere og embedsværk
Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialogen.

Hvem står for hvilke informationer? Hvor meget involvering kan og ønsker vi?
Hvornår og hvordan fremstår udvalgsmedlemmer i enighed og hvornår er der plads til politisk positionering og profilering?
Hvilke konkrete råd og værktøjer findes?

Hvordan arbejder man med god kommunikation for at nå de politiske ønsker om at finde frem til frivillige aftaler med borgere? Og hvilken generel læring om bæredygtige forandringer kan trækkes herfra?

Hvordan debatterer I i medierne og hvordan håndterer I en mediekrise, hvor der med kort varsel kommer fokus på jeres fagområde med en konkret sag?

Digital kommunikation, sociale medier, borgerinvolvering mv. How to do and how NOT to do. Værktøjer og erfaringer deles.

Læring om bæredygtige forandringer fra arbejdet med frivillige aftaler.

Få inspiration og værktøjer til at skabe jeres eget kommunikations-kodeks om, hvordan I kommunikerer med hinanden og med borgere.

Målgruppen

Medlemmer af et teknik- og miljøudvalg, bestyrelsesmedlem i et forsyningsselskab, nøglepersoner hos kommune eller forsyningsselskab som skal arbejde sammen med politiske udvalg om kommunikation med borgere og interessenter.

Vi opfordrer til at fagfolk og politikere deltagere sammen, således at begge parter i den ofte vanskelige kommunikation i mødet mellem teknik og politik er repræsenteret. Men I kan sagtens deltage hver for sig.

Forløbet består af to selvstændige halvdagsforløb. Dette første modul med særligt fokus på samspil mellem politikere og embedsværk om borgerdialog.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: God kommunikation: Modul 1: Samspil om borgerdialog