God kommunikation. Modul 2: Det interne samspil

Mellem politikere og embedsværk
Erfaringer viser, at god kommunikation mellem det politiske niveau og embedsværket kan være en afgørende forudsætning for at komme succesfuldt i mål med tværgående målsætninger om miljø og bæredygtighed.

Men viser også at netop dialogen mellem politisk niveau og embedsværket kan være vanskelig. Det er derfor kræfterne værd at sikre fælles kodeks for god kommunikation.

Hvor fagligt og detaljeret skal den daglige kommunikation mellem embedsværk og politikere være? Forstår vi hinanden? På hvilket niveau skal udvalg orienteres? Hvordan og hvornår delegeres der opgaver mellem niveauer? Hvordan sikres den gode tone?

Få inspiration til at skabe jeres eget kommunikations-kodeks, der sikrer samspil mellem politikere og embedsværk.

Målgruppen

Medlemmer af et teknik- og miljøudvalg, bestyrelsesmedlemmer i et forsyningsselskab, nøglepersoner hos kommune eller forsyningsselskab som skal arbejde sammen med politiske udvalg om kommunikation med borgere og interessenter.

Vi opfordrer til at fagfolk og politikere deltagere sammen, således at begge parter i den ofte vanskelige kommunikation i mødet mellem teknik og politik er repræsenteret. Men I kan sagtens deltage hver for sig.

Forløbet består af to selvstændige halvdagsforløb. Dette første modul med særligt fokus på kommunikation med borgere og interessenter. Dette modul 2 med fokus på den interne kommunikation mellem politisk og teknisk niveau.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Gl. Skovridergaard

31-10-2022

Kursusprogram
Dag nr.: 1
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og forventningsafstemning
  Charlotte Frambøl og Frank Borch-Olsen
09:50 Kodeks for god kommunikation
  Rammesætning i forhold til samspil mellem politikere og embedsmænd
  Claus Leick
10:20 Mødet mellem teknik og politik: Erfaringer fra Vejle kommune
  Konkrete råd til kodeks
  Michael Sloth
11:00 Pause
11:30 Forstå hinanden, når I taler og skriver
  Med indisgt fra et politisk liv gives konkrete råd til kodeks
12:00 Gruppedrøftelser med plenumopsamling
12:45 Afrunding og evaluering
  Claus Leick og Charlotte Frambøl
13:00 Farvel og tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

Undervisere

• Formand for Ferskvandscentrets bestyrelse Frank Borch-Olsen • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kommunikationskonsulent og byrådspolitiker Claus Leick, Claus Leick Kurser & Rådgivning • Direktør for Teknik & Miljø Michael Sloth, Vejle Kommune

3.100,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 30-09-2022
Pris: 3.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: God kommunikation. Modul 2: Det interne samspil. (18679)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: God kommunikation. Modul 2: Det interne samspil