Grundlæggende hydrogeologi

– Mulighed for hybrid deltagelse
Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor deltagerne får konkrete værktøjer, som kan bruges i den daglige sagsbehandling.
Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger og forureningstransport, og bruger konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder m.m.

På sidste dag er der to spor, SPOR 1: Vandforsyning & SPOR 2: Jordforurening

Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, regioner, statscentre, konsulenter og rådgivere, der har brug for grundlæggende viden om hydrogeologi. Kurset er målrettet mod medarbejdere, som ikke har uddannelsesmæssig baggrund på området, f.eks. miljøteknikere og biologer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

21-09-2021 til 23-09-2021

Kursusprogram
21. september 2021
12:00 Let frokost
12:30 Velkomst og præsentation.
  Suna Rokkjær, Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
13:00 Kursusoverblik
  Jacob Birk Jensen
13:20 Grundvandsmagasiner og geologi i Danmark
  - Øvelse
  Jens Asger Andersen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Vandets kredsløb - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse og vandbalance
  - Øvelse
  Jacob Birk Jensen
16:15 Grundvandskemi og drikkevandskvalitet - del 1
  Jens Asger Andersen
18:30 Middag
19:30 Kursisterne præsenterer egne problemstillinger
  Jacob Birk Jensen
21:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
22. september 2021
08:30 Grundvandskemi og drikkevandskvalitet - del 2
  - Øvelse
  Jens Asger Andersen
09:15 Potentialeforhold
  - Fra pejledata til potentialekort
  Jacob Birk Jensen
10:00 Besøg på kildeplads
12:00 Frokost
13:00 Øvelse i optegning af potentialekort
  Jacob Birk Jensen
14:00 Grundvandsindvinding og oplande
  - Øvelse
  Jacob Birk Jensen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  Jacob Birk Jensen
16:15 Sårbarhed
  - Øvelse
  Jens Asger Andersen
18:30 Middag
19:30 Erfaudvekslinger
21:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
23. september 2021
08:30 Opsamling på dag 1 & 2 Introduktion til spor 1 og spor 2
  Spor 1: Samspil mellem grundvand og overfladevand
Spor 2: Jordforurening i praksis
  Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
09:00 SPOR 1: Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
  - Øvelse
  Jacob Birk Jensen
09:00 SPOR 2: Jordforurening i praksis
  - Øvelse
  Jens Asger Andersen
10:45 Pause
11:00 Spor 1 og spor 2 fortsat
12:00 Frokost
13:00 Spor 1: Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber
  Jacob Birk Jensen
13:00 Spor 2: Grundvandsbeskyttelse og planlægning
  Jens Asger Andersen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Opsamling i plenum
  - Samlet
  Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
16:00 Afrunding og evaluering
  Jens Asger Andersen, Jacob Birk Jensen og Suna Rokkjær
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Hydrolog Jens Asger Andersen • Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen

11.500,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 11.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Grundlæggende hydrogeologi (18425)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Grundlæggende hydrogeologi