JAGG og information om GrundRisk

På dette kursus lærer du, hvordan JAGG-modellen kan bruges til risikovurdering af jord- og grundvandsforureninger – og hvad baggrunden er for den. Samtidig får du en kort introduktion til Miljøstyrelsens model GrundRisk, samt hvad forskellen på de to modeller er.

På kurset vil du også lære om JAGG’s begrænsninger, og de forbehold, der skal tages i risikovurderingerne. Du vil også blive sat ind i de begrænsninger, der er kommet i den nyeste udgave af modellen: JAGG 2.1.

Vi laver opgaver, hvor vi prøver JAGG af i forskellige situationer. Du får også mulighed for at lave dine egne beregninger i JAGG, eventuelt ud fra egne data.

For at få det bedste udbytte af kurset, er det en fordel, at du ved hvad JAGG er, og har en generel viden om jordfourening og spredning i jorden.

Målgruppen

Sagsbehandlere fra kommuner og regioner samt projektledere fra rådgivningsfirmaer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: JAGG og information om GrundRisk