Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

Med mulighed for hybrid deltagelse
Kurset til dig, som allerede har et vist kendskab til miljøfremmede stoffer og deres opførsel i jord og grundvand, men som ønsker et udbygget kendskab til de forskellige organiske stoffer og stofgruppers egenskaber samt de mekanismer der er styrende for, hvorledes stofferne opfører sig i miljøet.

Kemisk opbygning af de almindeligt forekommende organiske stoffer og stofgrupperne præsenteres, og mekanismer samt metoder til beskrivelse af vandopløselighed, flygtighed, sorption og nedbrydning gennemgås.

Du får desuden indblik i de vigtigste af jordens egenskaber, som især er afgørende for sorption af miljøfremmede stoffer.

Kurset veksler mellem de fire hovedområder, et eksempel på en risikovurdering og en afsluttende opgaveregning.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, regioner og statscentre, der arbejder med miljøgodkendelser, indsatsplanlægning, grundvand eller vandforsyning. Kurset er også relevant for konsulenter og rådgivere, der arbejder indenfor området.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

08-09-2022

Kursusprogram
8. september 2022
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Niels Peter Arildskov og Charlotte Frambøl
10:00 Organiske (miljøfremmede) stoffer
  - Eksempler på stofgrupper/stoffer
- Damptryk
- Vandopløselighed
- Henrys lov
  Niels Peter Arildskov
11:30 Jordens egenskaber
  - Jordens bestanddele
- Udvalgte jordmineraler
- Ionbytning
- Organisk stof i jord
  Niels Peter Arildskov
12:00 Frokost
13:00 Sorptionsprocesser
  - Adsorption og absorption
- Sorptionsisotermer og distributionskoefficienter
- Retardation og mobilitet
  Niels Peter Arildskov
14:00 Nedbrydningsprocesser
  - Abiotisk og mikrobiel nedbrydning
- Energibetragtninger
- Kemisk struktur og nedbrydelighed
- Eksempler på nedbrydningsprocesser
- Nedbrydningskinetik
  Niels Peter Arildskov
15:00 Kaffe og kage i Dråben
15:30 Opgave
  Niels Peter Arildskov
16:45 Kursusevaluering
  Niels Peter Arildskov og Charlotte Frambøl
Undervisere

Kursusledelse

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 05-08-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand (18524)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand