Nye krav til kommunal BNBO indsats

Der er øget fokus på beskyttelsen af vores grundvandsressource og der stilles derfor krav om en specifik kommunal BNBO indsats inden 2022.
Er du som sagsbehandler i tvivl om, hvad der kræves af dig i den forbindelse? Så er dette kursus for dig.
Vi giver dig et overblik over både gældende og kommende regelkompleks og vi gennemgår klagenævns- og retspraksis, der har fokus på samspillet mellem kommune, vandselskab og grundejer vedrørende fastlæggelsen af BNBO inden 2022. En indsats som staten vil følge op på og overtage efter 2022, hvis kommunerne ikke formår at gennemføre den.
I klagenævnenes praksis er der også generelt åbnet op for, at der kan pålægges restriktioner på anvendelsen af landbrugsjord af hensyn til grundvandets beskyttelse.
Vandselskaberne får tillige bedre mulighed for at indregne omkostninger til BNBO indsatsen i indtægtsrammerne.
Kom og bliv klogere på denne store opgave, der både involverer kommune, forsyning og grundejere.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, vandselskaber, rådgivere og andre som har interesse i BNBO

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

11-06-2021 til 10-06-2021

Kursusprogram
10. juni 2021
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Pernille Aagaard Truelsen og Lea Kromann-Gallop
09:30 Generel grundvandsbeskyttelse
  - Lovgrundlaget for den generelle grundvandsbeskyttelse
- Grundvandsbeskyttelse igennem kommunal planlægning mv.
- Konkrete midler til grundvandsbeskyttelsen
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
10:30 Pause
10:45 Kommunernes obligatoriske BNBO indsats
  - Politisk aftale
- Lov om obligatorisk BNBO og indberetningspligt
- Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcen
- BNBO vejledningen
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 BNBO og beskyttelseszoner
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
13:30 Fastlæggelse af BNBO
  -Retsgrundlaget og samspillet med indsatsplanlægningen
- Konkrete eksempler på fastlæggelse af BNBO
14:15 Erstatningsfastlæggelsen ved BNBO
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
14:45 Eksempler på samspil mellem kommuner og vandselskaber om BNBO
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
15:15 Kaffe/kagebord i dråben
15:45 Eksempler på lodsejeraftaler om BNBO
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
16:15 Gennemgang af nyeste praksis vedr. BNBO fra Miljø- og Fødevareklagenævnene
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
16:45 Evaluering af kurset
  Pernille Aagaard Truelsen og Lea Kromann-Gallop
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Undervisere

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

3.890,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 10-05-2021
Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Nye krav til kommunal BNBO indsats (18309)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Nye krav til kommunal BNBO indsats