Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet.
Vi ser på regler og lovgivning på vandforsyningsområdet – Administration af samspil mellem Vandforsyningsloven, Forvaltningsloven Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, ”Habitatbekendtgørelsen” og vejloven mfl.
Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet.

Målgruppen

Medarbejdere i vandselskaberne, kommunerne og rådgivere der arbejder med vandforsyningsområdet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

12-04-2023 til 13-04-2023

Kursusprogram
12. april 2023
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup og Peter Nymann
10:00 Vandreformen og ny opgavefordeling mellem kommune og vandforsyninger
  - Ny organisation og nye beføjelse
Vandsektorens seneste ændringer
- hvad er konsekvenserne?
- Nye økonomiske rammebetingelser
  Peter Nymann
11:15 Vandselskabers forsyningspligt
  - afgrænsning af vandselskabernes forsyningspligt og påbud om forsyning
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Regulativer
  - vedtagelse, indhold og virkning
  Peter Nymann
14:00 Bidrag og prisfastsættelse
  - Anlægs-, drifts- og passagebidrag
- Prisfastsættelse, takstgodkendelse, prislofter og takstblade
- Opkrævning af bidrag og vandafgift
  Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
15:30 Case / gruppediskussion
  Peter Nymann
16:15 Ejerskab til anlæg og ledningsnet
  - Hvor ophører forsyningens anlæg/forsyningsgrænser mv.
- Etablering af rettigheder til placering af anlæg og ledninger – aftale eller ekspropriation
- Kort om gæsteprincippet
- Sikring af rettigheder - deklarationer og tinglysning
  Peter Nymann
18:00 Middag
13. april 2023
08:15 Vandforsyningsplanlægning og beskyttelse af grundvand
  - Indsatsplanlægning
- BNBO
  Niels Cajus
10:15 Pause
10:30 Tilladelser (Almene vandværker)
  - Retten til vand
- Bore- og indvindingstilladelse, herunder forhold angående VVM, miljøkonsekvensvurderinger, VP og handleplaner og Habitatdirektivet
  Niels Cajus
12:00 Frokost
13:00 Tilsyn med vandforsyninger
  - Tilsynsregler og forvaltningsretten
- Tilsyn og håndhævelse
- Påbud, forbud og politianmeldelse
- Selvhjælpshandlinger
  Peter Nymann
14:15 Case / gruppeopgave
  Niels Cajus og Peter Nymann
14:45 Kaffe og kage
  - Opsamling gruppearbejder
  Peter Nymann og Niels Cajus
15:30 Evaluering
  Peter Nymann, Gitte Moestrup og Niels Cajus
15:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Niels Cajus, Aarhus Vand A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 10-03-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandforsyningsjura og vandforsyningslov (18747)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandforsyningsjura og vandforsyningslov