Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
Dette grundkursus i vandforsyningsjura og vandforsyningslov giver dig de redskaber, der skal til, for at du kan udføre dine opgaver i praksis i din kommune eller vandforsyning.
Herudover ruster vi dig til det tætte samarbejde, der er mellem vandforsyning og kommune.
Vi gennemgår de juridiske grundbegreber og kommer forbi juridiske spidsfindigheder.
Gennem cases og gruppearbejde får du mulighed for at bruge din viden o praksis.

Målgruppen

Medarbejdere med ingen eller lidt erfaring fra vandselskaber, kommuner og rådgivere, der arbejder med vandforsyningsområdet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

04-10-2023 til 05-10-2023

Kursusprogram
4. oktober 2023
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Gitte Moestrup og Peter Nymann
09:45 Samarbejde mellem kommune og vandforsyninger
  Peter Nymann
10:30 Økonomisk regulering
  Peter Nymann
11:15 Vandselskabers forsyningspligt
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Regulativer
  Peter Nymann
14:00 Bidrag og takstgodkendelse
  Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
15:30 Case / gruppediskussion
  Peter Nymann
16:15 Ledningsnettet
  Peter Nymann
16:40 Eksproportion
  Peter Nymann
17:00 Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
  Peter Nymann
17:30 Aktuelt emne
  Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ....
Vi tager fat i et aktuelt emne
  Peter Nymann og Peter Thastum
18:00 Middag
19:15 Vand til brandtekniske installationer
  Peter Nymann
20:00 ERFA og hygge i dråben
5. oktober 2023
08:15 Vandforsyningsplan
  Peter Thastum
09:15 Grundvandsbeskuttelse
  Peter Thastum
10:15 Pause
10:30 Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
  Peter Thastum
11:15 Miljøvurdering (VVM), vandrammedirektivet og habitatdirektivet
  - Relevante klagenævnsafgørelser
  Peter Thastum
12:00 Frokost
12:45 Drikkevandsbekendtgørelsen og tilsyn med vandkvalitet
  Peter Thastum
13:45 Påbud og håndhævelse
  Peter Nymann
14:15 Case / gruppeopgave
  Peter Thastum og Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
  Peter Nymann og Peter Thastum
15:15 Aktuelt emne
  Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ...
Vi tager fat i et aktuelt emne.
  Peter Nymann og Peter Thastum
15:45 Evaluering
  Peter Nymann, Gitte Moestrup og Peter Thastum
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Undervisere

• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Peter Thastum, Aarhus Kommune

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 01-09-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandforsyningsjura og vandforsyningslov (18860)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandforsyningsjura og vandforsyningslov