Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet.
Vi ser på regler og lovgivning på vandforsyningsområdet – Administration af samspil mellem Vandforsyningsloven, Forvaltningsloven Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, ”Habitatbekendtgørelsen” og vejloven mfl.
Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet.

Målgruppen

Medarbejdere i vandselskaberne, kommunerne og rådgivere der arbejder med vandforsyningsområdet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

18-01-2022 til 19-01-2022

Kursusprogram
18. januar 2022
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Lea Kromann-Gallop, Peter Nymann og Esben Aggerbeck Stampe
10:00 Vandreformen og ny opgavefordeling mellem kommune og vandforsyninger
  - Ny organisation og nye beføjelse
Vandsektorens seneste ændringer
- hvad er konsekvenserne?
- Nye økonomiske rammebetingelser
  Esben Aggerbeck Stampe
11:15 Vandselskabers forsyningspligt
  - afgrænsning af vandselskabernes forsyningspligt og påbud om forsyning
  Esben Aggerbeck Stampe
12:00 Frokost
13:00 Regulativer
  - vedtagelse, indhold og virkning
  Esben Aggerbeck Stampe
14:00 Bidrag og prisfastsættelse
  - Anlægs-, drifts- og passagebidrag
- Prisfastsættelse, takstgodkendelse, prislofter og takstblade
- Opkrævning af bidrag og vandafgift
  Peter Nymann
15:00 Kaffe og kage
15:30 Case / gruppediskussion
  Peter Nymann
16:15 Ejerskab til anlæg og ledningsnet
  - Hvor ophører forsyningens anlæg/forsyningsgrænser mv.
- Etablering af rettigheder til placering af anlæg og ledninger – aftale eller ekspropriation
- Kort om gæsteprincippet
- Sikring af rettigheder - deklarationer og tinglysning
  Peter Nymann
18:00 Middag
19. januar 2022
08:15 Vandforsyningsplanlægning og beskyttelse af grundvand
  - Indsatsplanlægning
- BNBO
  Niels Cajus Pedersen
10:15 Pause
10:30 Tilladelser (Almene vandværker)
  - Retten til vand
- Bore- og indvindingstilladelse, herunder forhold angående VVM, miljøkonsekvensvurderinger, VP og handleplaner og Habitatdirektivet
  Niels Cajus Pedersen
12:00 Frokost
13:00 Tilsyn med vandforsyninger
  - Tilsynsregler og forvaltningsretten
- Tilsyn og håndhævelse
- Påbud, forbud og politianmeldelse
- Selvhjælpshandlinger
  Peter Nymann
14:15 Case / gruppeopgave
  Niels Cajus Pedersen og Peter Nymann
14:45 Kaffe og kage
  - Opsamling gruppearbejder
  Peter Nymann og Niels Cajus Pedersen
15:30 Evaluering
  Peter Nymann, Lea Kromann-Gallop og Niels Cajus Pedersen
15:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune • Esben Aggerbeck Stampe, Advokatfirmaet Energi & Miljø

8.100,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 17-12-2021
Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Vandforsyningsjura og vandforsyningslov (18486)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandforsyningsjura og vandforsyningslov