Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

En del af miljøsagsbehandleruddannelsen
På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet.
Vi ser på regler og lovgivning på vandforsyningsområdet – Administration af samspil mellem Vandforsyningsloven, Forvaltningsloven Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, ”Habitatbekendtgørelsen” og vejloven mfl.
Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet.

Målgruppen

Medarbejdere i vandselskaberne, kommunerne og rådgivere der arbejder med vandforsyningsområdet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandforsyningsjura og vandforsyningslov