Basistilstandsrapporter (BTR) – Online

Står du for at skulle vurdere en basistilstandsrapport (BTR), men mangler den fornødne viden på området? Så er dette kursus for dig. Vi giver dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksomme på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? De og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset.

Vil vil gerne have at du indsender en case, og 2 spørgsmål inden kursusstart til lkg@fvc.dk.

Kurset er online.

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der skal vurdere basistilstandsrapporter (BTR). Rådgivere kan også have glæde af kurset, samt medarbejdere i virksomheder.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Online kursus via Ferskvandscentret.

13-09-2022

Kursusprogram
Dag nr.: 1
08:30 Login på Zoom
  Lea Kromann-Gallop
08:45 Velkomst og gensidig præsentation
  Mai-Britt Bruun, Lea Kromann-Gallop og Mette Tjener Andersson
09:00 Regler om basistilstandsrapport
  - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
- Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
- Hvornår udløses krav om BTR?
- Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
- hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
  Mai-Britt Bruun
10:00 Kort pause
10:15 Regler om basistilstandsrapport - fortsat
  Mai-Britt Bruun
11:15 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
  - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
- Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
  Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
11:30 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
  EU vejledning Trin 1-3. herunder:
- Hvilke aktiviteter er omfattet?
- Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
- Hvilke kemiske stoffer er relevante?
- Hvordan sorteres stofferne?
- Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
  Mette Tjener Andersson
12:00 Frokost
12:45 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
  Mette Tjener Andersson
13:15 Kort pause
  Mette Tjener Andersson
13:30 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
  - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
- EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
- EU vejledning Trin 8 - Rapportering
- Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
- Hvor mange prøver skal der udtages?
- Hvad skal der undersøges for?
- Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
  Mette Tjener Andersson
14:15 Pause
14:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
  Mette Tjener Andersson
15:15 Hvordan kan BTR bruges?
  - Brug af BTR
- Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
- Er det en god ide at undgå BTR?
  Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
15:45 Afslutning og evaluering
  Mai-Britt Bruun, Mette Tjener Andersson og Lea Kromann-Gallop
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 22-08-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Basistilstandsrapporter (BTR) - Online (18656)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Basistilstandsrapporter (BTR) - Online