Ekstern støj 2

Måling af støj
Du får en klage ind – hvad gør du? Hvordan laver jeg en støjmåling og hvordan indstiller jeg min støjmåler? Hvad med baggrundsstøjen? Hvordan læses en støjrapport og hvad skal den indeholde? Dette og meget mere får du svar på her.
Husk at medbringe din egen støjmåler og eventuelt en kalibrator.

Kurset er for dig der har lidt erfaring eller har været på støj kursus 1.

Målgruppen

Kurset er for dig der har lidt erfaringen eller har været på støj kursus 1.

Miljømedarbejdere i kommuner og stat, der arbejder med ekstern støj. Kurset kan også følges af undervisere og private rådgivere. Vi forventer at du har kendskab til industrivirksomheders miljøforhold og til miljølovgivningen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

05-12-2022

Kursusprogram
5. december 2022
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og introduktion
  Gitte Moestrup og Carsten Villsen
09:30 Den retlige ramme
  - Kort om støjrammedirektivet
- Hvilke støjgrænser gælder der i det eksterne miljø?
- Indflyvning til vejledninger og brancheregler mv.
- (Miljøkvalitetsnormer ctr. miljøgodkendelsesvilkår)
- Differentieret beskyttelsesbehov: samspillet mellem støjgrænser og planlægning
  Tina Toft
10:20 Pause
10:30 Due diligence: Stillingtagen kræver indsigt
  Jesper Lund Thomsen
11:30 Tilsynets gennemførelse - forberedelserne
  - Kort introduktion
- Hvordan indstilles min støjmåler? (medbring din egen støjmåler)
- Vi prøver at måle på "tigerdyret" på bordet og sammenligner vores måleresultater
- Nyttighe håndregler til rygraden - til "når man står derude"
  Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
12:00 Frokost
13:00 Brug af støjmåleren - vi går udendørs og øver os
  - Hvor skal jeg stå, når jeg måler?
- Hvordan håndterer jeg "fremmede" støjbidrag og støj der varierer?
- Hvis jeg måler udendørs; hvad så med efterklangstiden?
- Hvordan dokumenterer jeg det, jeg har målt og mine analyseresultater?
  Carsten Villsen
15:00 Kagebord
15:15 Støjrapportens indhold
  - Hvad skal og hvad bør en støjrapport indeholde?
- Hvad med usikkerheden? Hvordan fastlægger jeg den og hvordan forholder jeg mig til den?
  Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
15:45 Klage, tilsyn og håndhævelse
  Med afsæt i nogle konkrete eksempler gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
- Håndtering af overskridelser
- Håndhævelse (henstilling, påbud/forbud/indskærpelse, selvhjælpshandling, herunder opfølgning, tilbagekaldelse af godkendelse, krav til dokumentation, politianmeldelse)
- Klagesager (tips og tricks til effektiv sagsbehandling)
- Domstolsprøvelse
  Tina Toft
16:45 Afslutning og evaluering
  Carsten Villsen og Gitte Moestrup
17:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

Undervisere

• Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Ekstern støj 2 (18571)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Ekstern støj 2