Ekstern støj

Med mulighed for hybrid deltagelse
Har du brug for en grundlæggende viden om støj og støjmålinger? Så er her kurset for dig.
Du får et grundlæggende kendskab til, hvordan du laver en støjmåling og til de relevante støjvejledninger, som du har brug for i arbejdet med støj. I løbet af dagen kommer du også til at udføre dine egne orienterende støjmålinger. Vi gennemgår de specielle problematikker omkring støj fra dagligvarebutikker, støjende fritidsaktiviteter, støj fra vindmøller og lavfrekvent støj.

Kurset veksler mellem teori, gruppearbejde og praktisk støjmåling. Medbring din egen støjmåler, hvis du har mulighed for det.

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og stat, der arbejder med ekstern støj. Kurset kan også følges af undervisere og private rådgivere. Det er en fordel, at du har kendskab til industrivirksomheders miljøforhold og til miljølovgivningen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

29-08-2023

Kursusprogram
29. august 2023
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Carsten Villsen
09:30 Administration af ekstern støj
  - Bekendtgørelser, vejledninger m.v.
- Fastsættelse af støjvilkår
- Usikkerhed og støjvilkår
- Forskellen på orienterende og godkendte støjmålinger
- Fordele og ulemper ved støjberegninger og støjmålinger
  Carsten Villsen
10:50 Kort pause
11:00 Grundlæggende akustik
  Regler for:
- Fordobling af støj
- Korrektion for baggrundsstøj
- Afstandsdæmpning
- Korrektion for referenceperiode
  Carsten Villsen
11:35 Orienterende støjmålinger
  - Brug af udstyr
- Valg af måleposition
- Baggrundsstøj
- Meteorologi
- Toner/impulser — lytteforsøg
- Usikkerhed
- Driftsforhold
  Carsten Villsen
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde
  Carsten Villsen
13:50 Støj fra vindmøller
  - Vindmøllebekendtgørelsen. Hvordan gennemføres målinger og beregninger af støj fra vindmøller
- Hvordan læser og kontrollerer man en støjrapport for vindmøller og hvad bør rapporten indeholde.
  Carsten Villsen
14:35 Støjende fritidsaktiviteter
  - Støj fra boldbaner, multibaner, skaterbaner, motocrossbaner, forsamlingshuse og lignende
  Carsten Villsen
14:55 Lavfrekvent støj og infralyd
  - Orientering nr. 9/1997
  Carsten Villsen
15:15 Kaffepause
15:30 Erfaringer fra Herning Kommune
  - Målinger og beregninger
- Henstilling, påbud og indskærpelse
- Samspil mellem rådgiver, kommune, virksomhed og klager
- Eksempler
  Jesper Lund Thomsen
16:45 Opsamling, spørgsmål og evaluering
  Gitte Moestrup og Carsten Villsen
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

Undervisere

• Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

4.145,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 28-07-2023
Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Ekstern støj (18754)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Ekstern støj