Luftforurening og lugt

Med mulighed for hybrid deltagelse
Mangler du overblik over reglerne om luftforurening og lugt for danske virksomheder? Så er dette kursus for dig.

Du får en grundig basisviden, så du kan forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med.

Du får en forståelse for, hvad formålet er med en massestrømsgrænse, baggrunden for og formålet med VOC-bekendtgørelsen. Hvorfor der er forskel på grænseværdier i arbejdsmiljø og B-værdier, og for Danmarks forpligtelser over for EU, og hvordan det påvirker kravene til virksomhederne.

Herudover får du viden om teknikker til begrænsning af luftforurening og lugt, hvor effektive de er og priserne på markedet.

Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.

Målgruppen

Medarbejdere, som fører tilsyn med, og som udarbejder miljøgodkendelser for virksomheder, der udleder luftforurenende stoffer og lugt.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

30-11-2022

Kursusprogram
30. november 2022
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Marie Ambye-Jensen
09:30 Introduktion til luftforurening
  - Lovgivning og virksomhedstyper
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
09:50 Begreber og definitioner
  - Brug af bekendtgørelser og vejledninger
- lugt
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
11:00 Pause
11:15 Spredningsfaktor og OML Multi - beregning og data
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
12:15 Frokost
13:15 OML-beregning - fiktiv case
  - Eksempel på OML-beregning
- Tolkning af OML-resultater
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
14:15 Øvrige muligheder i OML Multi
  - Effekter (OML)
- Opmærksomhedspunkter og muligheder
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
14:55 Diffuse emissioner
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
15:15 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:30 Emissionsmålinger
  - Metoder og program
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
15:45 Luftrensningsmetoder
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
16:00 Tips til miljømyndigheden
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
16:15 Nye vejledninger på vej
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
16:20 Spørgsmål og opsamling
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
16:45 Afslutning og evaluering
  Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kasper Præstegaard, Sweco Danmark A/S

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Luftforurening og lugt (18660)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Luftforurening og lugt