Luftforurening og lugt

Med mulighed for hybrid deltagelse
Mangler du overblik over reglerne om luftforurening og lugt for danske virksomheder? Så er dette kursus for dig.

Du får en grundig basisviden, så du kan forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med.

Du får en forståelse for, hvad formålet er med en massestrømsgrænse, baggrunden for og formålet med VOC-bekendtgørelsen. Hvorfor der er forskel på grænseværdier i arbejdsmiljø og B-værdier, og for Danmarks forpligtelser over for EU, og hvordan det påvirker kravene til virksomhederne.

Herudover får du viden om teknikker til begrænsning af luftforurening og lugt, hvor effektive de er og priserne på markedet.

Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.

Målgruppen

Medarbejdere, som fører tilsyn med, og som udarbejder miljøgodkendelser for virksomheder, der udleder luftforurenende stoffer og lugt.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

30-11-2022

Kursusprogram
30. november 2022
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Kasper Præstegaard og Lea Kromann-Gallop
09:30 Basisviden og overblik
  - Kilder
- Stoffer og virkninger
- Lokale og globale effekter
  Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
10:20 Sekundær forurening
  - NOx, ozon og smog
  Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
10:50 Kort pause
11:00 EU's direktiver, formål og virkninger
  Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
11:45 Vigtige begreber og definitioner
  Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
12:15 Frokost
13:15 De danske reguleringer
  - Luftvejledningen
- B-værdivejledningen
- Lugtvejledningen mv.
  Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
13:45 Spredningsberegner for flere stoffer
  Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
14:10 Pause
14:20 Håndtering af diffuse kilder
  Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
14:45 Effekt af afkasthøjder, bygningshøjder mv.
  Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
15:15 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:45 Luftrensningsmetoder
  - Effektivitet
- Investering- og driftsomkostninger
  Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
16:15 Spørgsmål og opsamling
  Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
16:45 Afslutning og evaluering
  Kasper Præstegaard og Lea Kromann-Gallop
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Kasper Præstegaard, Sweco Danmark A/S

Undervisere

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kasper Præstegaard, Sweco Danmark A/S

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 28-10-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Luftforurening og lugt (18660)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Luftforurening og lugt