Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

På kurset gennemgår vi kort baggrunden for BAT-konklusionerne fra EU BREF-dokumenterne og Miljøstyrelsens konvertering af disse til BAT-tjeklister. Vi gennemgår hvad man kan bede virksomhederne om i forbindelse med revurdering igangsat af nye BAT-konklusioner.
Derefter giver vi tips til hvordan det bliver lettere at overskue BAT-tjeklisterne og lidt om hvordan de bedst udfyldes. Desuden kommer vi med eksempler på hvordan flowdiagrammer, der i reglen efterspørges i BAT-tjeklisterne kan sættes op. Vi vil også på kurset have en opgave omkring BAT-tjeklisterne.

Målgruppen

Medarbejdere i kommunerne eller hos rådgivere der arbejder med virksomheder. Herunder blandt andet miljøkodkendelser og revidering af miljøgodkendelser.

Herudover kan kurset være relevant medarbejdere i virksomhederne som skal godkendes.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Online kursus via Ferskvandscentret.

25-10-2022

Kursusprogram
25. oktober 2022
09:00 Velkommen og login på Zoom
  Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Lea Kromann-Gallop
09:10 Baggrunden for BAT-konklusionerne og Miljøstyrelsens l BAT-tjeklister
  Birgitte Holm Christensen
10:00 Opstart af revurdering – igansat af BAT
  Mette Tjener Andersson
10:40 Pause
11:00 Tips til udfyldelse af tjeklisterne
  Mette Tjener Andersson
11:30 Case - vi arbejder med en konkret opgave
  Mette Tjener Andersson og Birgitte Holm Christensen
12:00 Tak for i dag
  Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Lea Kromann-Gallop
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Birgitte Holm Christensen, Niras

1.495,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 23-09-2022
Pris: 1.495,- kr. ekskl. moms.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Mini-kursus om BAT-tjeklister - online (18642)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Mini-kursus om BAT-tjeklister - online