VVM screening og miljøvurdering

Er du i tvivl om, hvornår der er en VVM sag? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag og hvordan forholdet er mellem VVM og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig.
Du får en grundlæggende indføring i VVM-sager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel.
Du får overblik over VVM-pligt og reglerne for både bilag 1 og bilag 2 anlæg, og viden om kobling til anden relevant lovgivning. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.

Målgruppen

Kommunale medarbejdere, der har lidt erfaring med VVM screeninger og gerne vil vide mere.
Rådgivere, statslige medarbejdere og medarbejdere fra virksomheder, der er involveret i VVM-sager, kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

02-05-2023 til 03-05-2023

Kursusprogram
2. maj 2023
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Præsentation og indledning
  Mark Christian Walters og Suna Rokkjær
09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
  - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg
på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
- VVM-screeningen
- Er der en bagatelgrænse?
- Hvad ligger der i en udvidelse, der kan sidestilles med nyetablering?
- Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
  Mads Kobberø
10:30 Kaffepause
10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
  Mads Kobberø
12:00 Frokost og gåtur
13:15 VVM anmeldelse og -screening
  - Projekters karakteristika, beliggenhed og påvirkning på miljøet
- Varighed, sandsynlighed og reversibilitet
- Bilag 3 & 5 i bekendtgørelsen
- VVM pligt eller ej?
- Lokalplaner og kommuneplantillæg
  Hanne Kaagaard Jensen
14:00 VVM anmeldelse og screening
  - Cases og eksempler
  Hanne Kaagaard Jensen
15:00 Kaffepause
15:30 Gruppearbejde om case
17:15 Pause
17:30 Middag
19:00 Retssag
  - Aktuelle cases og eksempelkatalog
  Mads Kobberø
21:00 Aftenservering og uformel snak
3. maj 2023
08:00 Opsamling på dag 1
  Mark Christian Walters
08:30 Miljøkonsekvensrapporten
  - Koblingen mellem SMV og VVM
- Afgrænsningsudtalelsen
- Ansøgning/miljøkonsekvensrapport - krav til indhold mv

  Mark Christian Walters
09:45 Pause
10:00 Miljøkonsekvensrapporten
  - Myndighedens håndtering af miljøkonsekvensrapporten
- Høringsprocessen
- VVM-tilladelsen
  Mark Christian Walters
11:30 Walk and talk
12:00 Frokost
13:00 Håndtering af sammenspillet mellem reglerne om miljøvurdering og habitatdirektivet
  - Håndtering af reglerne om bilag IV-arter og Natura 2000-områder som led i at træffe en screeningsafgørelser
- Håndtering af reglerne om Natura 2000-områder og bilag IV-arter som led i en egentlig miljøvurderingsproces.
  Mark Christian Walters
14:30 Cases
  - Medbring din egen case
  Mark Christian Walters
15:30 Evaluering og afslutning
  Mark Christian Walters og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

Undervisere

• VVM Planlægger Hanne Kaagaard Jensen, Aarhus kommune • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 31-03-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: VVM screening og miljøvurdering (18825)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: VVM screening og miljøvurdering