VVM screening og miljøvurdering

Er du i tvivl om, hvornår der er en VVM sag? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag og hvordan forholdet er mellem VVM og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig.Du får en grundlæggende indføring i VVM-sager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel. Sammenlægningen af regelsættene for VVM og Miljøvurdering af planer og heraf følgende ændringer, der trådte i kraft den 16. maj 2017, bliver fremhævet. VVM-pligt og reglerne for både bilag 1-anlæg og bilag 2-anlæg bliver gennemgået. Koblingen til regelsæt som planloven og miljøbeskyttelsesloven bliver uddybet. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.

Målgruppen

Kommunale medarbejdere, der har lidt erfaring med VVM screeninger og gerne vil vide mere.
Rådgivere, statslige medarbejdere og medarbejdere fra virksomheder, der er involveret i VVM-sager, kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

07-12-2022 til 08-12-2022

Kursusprogram
7. december 2022
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Præsentation og indledning
  Ulf Kjellerup og Suna Rokkjær
09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
  - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg
på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
- VVM-screeningen
- Er der en bagatelgrænse?
- Hvad ligger der i en udvidelse, der kan sidestilles med nyetablering?
- Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
- Koblingen mellem VVM og SMV
- Habitatområder og Natura 2000
  Mads Kobberø
10:30 Kaffepause
10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 VVM anmeldelse og -screening
  - Projekters karakteristika, beliggenhed og påvirkning på miljøet
- Varighed, sandsynlighed og reversibilitet
- Bilag 3 & 5 i bekendtgørelsen
- VVM pligt eller ej?
- Lokalplaner og kommuneplantillæg
- Cases og eksempler
  Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
15:00 Kaffepause
15:15 Introduktion til case
  Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
15:30 Gruppearbejde: VVM anmeldelse og -screening
  Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
17:30 Middag
19:00 Sagsbehandling i et politisk system
  - Aktuelle cases og eksempelkatalog
  Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
21:00 Hygge og erfaudveksling
8. december 2022
08:30 Opsamling på dag 1
  Ulf Kjellerup
09:00 VVM processen
  - VVM pligtigt projekt
- Deltagere, proces, høringer, afslutning
- Kommuners rolle i processen
- Eksempel
  Ulf Kjellerup
12:00 Frokost
13:00 Miljøbegrebet
  - Hvad er det og hvordan arbejdes med det i praksis
  Ulf Kjellerup
14:00 VVM-redegørelsen eksemplificeret
  - Dataindsamling
- Vurderinger
- Vurderingsværktøj og væsentlighedsbegrebet
- Projekttilpasning
- Afværgeforanstaltninger
  Ulf Kjellerup
15:00 Fra VVM til projektering og anlæg
  - Cases og debat med grundlag i deltagererfaringer
  Ulf Kjellerup
16:00 Evaluering og afslutning
  Ulf Kjellerup og Suna Rokkjær
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Senior Legal Advisor Ulf Kjellerup, COWI A/S

Undervisere

• Ingeniør Kirsten Hesselaa, Silkeborg Kommune • Senior Legal Advisor Ulf Kjellerup, COWI A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

8.290,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: VVM screening og miljøvurdering (18736)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: VVM screening og miljøvurdering