Grundlæggende hydrogeologi

Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.

Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor du gennem øvelser og et besøg på en kildeplads får arbejdet konkret med emnerne, så du kan bruge din nye viden i den daglige sagsbehandling.

Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger, forureningstransport, grundvandssænkning, påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

Emnerne behandles desuden i en case omkring etablering af en ny kildeplads.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, regioner, statscentre, konsulenter og rådgivere, der har brug for grundlæggende viden om hydrogeologi. Kurset er målrettet mod medarbejdere, som ikke har uddannelsesmæssig baggrund på området.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

22-10-2024 til 24-10-2024

Kursusprogram
22. oktober 2024
11:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup, Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
11:15 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark
  Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
13:15 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark - Fortsat
  - Øvelse
14:15 Pause
14:20 Vandets kredsløb og vandbalance - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse
  Claus Holst Iversen
15:20 Pause med kaffe og kage
15:40 Grundvandskemi og drikkevandskriterier
  Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
16:40 Kort pause
16:50 Grundvandskemi og drikkevandskriterier - Fortsat
  - Øvelse
18:30 Middag
19:45 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
12:15 Frokost
23. oktober 2024
08:00 Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber
  Nils Bischoff
09:00 Pause
09:10 Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber - fortsat
10:00 Besøg på kildeplads
  Karl-Ejner Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Pejlinger og potentialeforhold
  Nils Bischoff
14:00 Pause
14:10 Øvelse i optegning af potentialekort
  Nils Bischoff
14:55 Pause - Besøg i Aqua
15:30 Kaffe og kage
15:40 Fra grundvandskortlægning til indvindingsoplande
  Claus Holst Iversen
16:40 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
17:10 Pause
17:15 Sårbarhed
  - Øvelse
  Claus Holst Iversen
18:30 Middag
19:45 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
24. oktober 2024
08:00 Jordforurening
  - Beregninger
- Indsatsplaner
- Punktkilder / fladekilder
  Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
09:30 Pause
09:40 Jordforurening fortsat
10:30 Pause
11:00 Jordforurening fortsat
12:00 Frokost
13:00 Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
  - Væsentlighedsvurdering og hydrologi
  Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
14:30 Kaffe og kage
14:45 Den fremtidige grundvandsressource i relation til klimaforandringer
  - Fremtidens vandforbrug: drikkevand, landbrug, industri og energiproduktion.
- Tørke
- Vandløbspåvirkning
- Case om grundvandsvarmepumpe i Hald Ege
  Nils Bischoff
15:30 Case om fremtidig ressource i relation til tørke
16:30 Afrunding og evaluering
  Nils Bischoff og Gitte Moestrup
16:40 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S

12.355,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 20-09-2024
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Grundlæggende hydrogeologi (18992)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Grundlæggende hydrogeologi