Sundhed i naturen. Online-kursus

Hvordan arbejder du med udvikling af sundhedsfremmende grønne områder?
Hvordan arbejder du med sundhedsfremmende grønne områder?

Mange kommuner er i dag i fuld gang med at indtænke kommunens grønne områder i deres sundhedsstrategi. En del medarbejdere oplever dog, at lige så indlysende ideen om at bruge naturen som sundhedsfremmer er, lige så kompliceret og ressourcekrævende kan det være at opbygge en ny udendørs praksis og etablere nye – ofte tværfaglige samarbejder.

På kurset får du overblik over relevant forskning i sammenhæng mellem menneskers adgang til natur og deres sundhed og trivsel. Du bliver præsenteret for konkrete eksempler på implementeringen af forskningen i tre kommuner: Terapihaven i Kolding, Store Grundet Sundhedsskov i Vejle og terapihaven på Vestre Kirkegård i København. Og du får kendskab til vigtige opmærksomhedspunkter i processen fra idé til realisering.

Målgruppen

Kurset henvender sig til medarbejdere i kommunerne, der arbejder med grønne byrum og andre kommunale arealer.

Det kan være inden for Natur, Plan, Park og Vej området. Derudover henvender kurset sig til kommunens sundhedsfaglige medarbejdere. Kurset har fokus på projektudvikling på tværs af kommunens sektorer og vil vise eksempler på styrken af at nedbryde silotænkningen, hvilket kan understøtte muligheden for at søge fonde og anden finansiering til projekter.

Kurset kan også være relevant for dig, der arbejder med at gøre din kommune vildere – da det giver dig indsigt i, hvilke øvrige merværdier natur, herunder bynatur, kan give til samfundet – udover øget biodiversitet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Sundhed i naturen. Online-kursus