De svære kondemneringssager

– Mulighed for hybrid deltagelse
Med udfordringer i Byfornyelsesnævnenes praksis, bliver det stadigt mere vanskeligt at håndtere sager om sundhedsfare i boliger. Samtidig er der et stigende antal af kondemneringssager, der har komplicerede socialfaglige problemstillinger. Her vil du kunne få bud på at forebygge og løse vanskelige problemstillinger.
Vi tager fat i nogle af de problemstillinger, der har givet problemer de seneste år. På baggrund af relevantes cases fra deltagerne, gennemgås muligheder og begrænsninger i lovgivningen, og hvordan komplekse problemstillinger kan håndteres.
Du får indblik i, hvilke udfordringer og muligheder der er i eventuelle klage- og retssager, og gældende retspraksis, særligt med fokus på, hvordan klage- og retssager bedst kan forebygges.

Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

Målgruppen

Kurset henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere med erfaring inden for kondemneringssager, samt kommunale jurister, der involveres i sagerne.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: De svære kondemneringssager