Skimmelsvampe og indeklima

– Mulighed for hybrid deltagelse
Hør hvordan du kan undersøge skimmelangreb eller afhjælpe allerede opståede problemer – og se det i sammenhæng med energirenovering.

Skimmelsvampe gør brugere og beboere syge. Det er derfor vigtigt, at du ved hvilke undersøgelsesmetoder, du kan benytte, og hvad du skal kigge efter i forbindelse med bygningsinspektion og vedligeholdelse.

På kurset får du viden om svampene og årsagerne til svampevækst. Vi kommer ind på forebyggelse samt udbedringer, når skaden er sket.

Vi fortæller også om ansvarsfordelingen i skimmelsager, herunder kommunens rolle i skimmelsvampesager.

Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

Målgruppen

Kommunale medarbejdere, ansatte i boligforeninger, entreprenører, rådgivere og andre der støder på problemer med skimmelsvampe i bygninger.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Skimmelsvampe og indeklima