Bliv projektleder i forsyningsbranchen

Projektlederuddannelse. Afholdes typisk 1 forløb pr. halvår.
Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

Målgruppen

Projektlederforløbet er til dig, der arbejder med projekter i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed – enten som projektleder eller som fagperson med et ansvar i projektarbejdet.

Forårsforløb
Modul 1: 27.+28. februar 2023
Modul 2: 22.+23. marts 2023
Modul 3: 11.+12. april 2023
Modul 4: 26.+27. april 2023

Efterårsforløb
Modul 1: 04.+05. september 2023
Modul 2: 25.+26. september 2023
Modul 3: 11.+12. oktober 2023
Modul 4: 01.+02. november 2023


Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

04-09-2023 til 02-11-2023

Kursusprogram
4. september 2023
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Modul 1: Projekter og omgivelser
  På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
  Christina Foldager og Charlotte Frambøl
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 1
  Christina Foldager
15:00 Kaffe/kage bord i dråben
15:30 Fortsættelse af modul 1
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand
5. september 2023
08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 1
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 1 og kagebord i dråben
  Christina Foldager og Charlotte Frambøl
16:00 Modul 1 er slut
25. september 2023
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Modul 2: Proces og plan
  Her er fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 2
  Christina Foldager
15:00 Kagebord i dråben
15:30 Fortsættelse af modul 2
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand
26. september 2023
08:00 Proces og plan, dag 2
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 2
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 2 og kagebord i dråben
16:00 Modul 2 er slut
11. oktober 2023
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Modul 3: Ledelse og teams
  At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 3
  Christina Foldager
15:00 Kaffe/kagebord i dråben
15:30 Fortsætelse af modul 3
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand
12. oktober 2023
08:00 Ledelse og teams, dag 2
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 3
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 3 og kagebord i dråben
  Christina Foldager og Charlotte Frambøl
16:00 Modul 3 er slut
1. november 2023
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
  Du bliver skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 4
  Christina Foldager
15:00 Kafe/kagebord i dråben
15:30 Fortsættelse af modul 4
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand
2. november 2023
08:00 Status og kommunikatiom
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 4
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 4 og kagebord i dråben
  Christina Foldager og Charlotte Frambøl
16:00 Modul 4 er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

34.150,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 04-08-2023
Pris: 34.150,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Bliv projektleder i forsyningsbranchen (efterår) (18739)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Bliv projektleder i forsyningsbranchen (forår)