Driftslederen

Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen? Så er dette kursus for dig.
Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling med dine driftsleder kolleger. Kurset er på to dage og veksler mellem de forskellige juridiske aspekter og den til tider vanskelige proceskontrol. Målet er at få bedre forståelse for optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og proces teknisk.

Målgruppen

Målgruppen er primært for dem der har taget Driftslederuddannelsen. Andre er dog også velkommen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

12-10-2022 til 13-10-2022

Kursusprogram
12. oktober 2022
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager, Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
10:00 Hvad er driftsledere optaget af lige nu?
  - Erfaringsudveksling som grundlag for kursets fokus
- Drøftelser af emner der er aktuelle lige nu: Digitalisering, energi, fosfor, CO2, TOTEX, robotter, effektivvisering
  Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
10:45 Pause
11:00 Spildevandsplaner - nyheder og brushup
  - Nye regler om spildevandsplanlægning og betydning af de nye regler for samspillet med kommunen
- Spildevandsplaners betydning for dig som driftsleder
  Pia Lisbeth Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Vejen til en klimaneutral vandsektor - lattergasudfordring
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
14:30 Workshop om "Digital transformation"
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
15:30 Kagebord i Dråben
16:00 Gæsteprincippet - har din forsyning ledninger liggende i arealer ejet af andre?
  - Sammenfatning af den nyeste praksis i relation til ledninger på privat grund
- Erfaringer fra tvister om ledninger
- Allerede etablerede ledninger - kan de sikres efetr de er blevet etableret m.v.?
- Nye ledninger på privat grund
- Hvilken status har ledninger, der bliver omlagt? Og hvordan sikrer man sig?
  Pia Lisbeth Nielsen
17:30 Fremtiden for slam i Danmark
  - Indlæg af Organic Fuel Technology, Bio2Oil og Aquagreen
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
19:00 Middag
20:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
13. oktober 2022
08:30 Regnvejrshåndtering og overløb
  Alex Torpenholt Jørgensen
09:30 Pause
09:45 Udbudsreglerne
  - Grundlæggende gode teknikker til at lave gode tilbud
- De mest hyppigt anvendt udbudsformer
- Hvad hvis man laver en fejl?
  Pia Lisbeth Nielsen
11:00 Servicenormer for driften
  - Hvor flinke skal vi være og hvor har forsyningen et ansvar?
  Pia Lisbeth Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Miljøfremmede stoffer - skal vi rense mere?
  - Hvor og hvordan skal vi rense?
  Ellen Marie Drastrup
14:45 LAR løsninger og klimasikring
  - Hvad må man som forsyning?
- Hvad skal man huske, når man gerne vil klimasikre?
  Pia Lisbeth Nielsen
15:30 Opsamling og evaluering
  - Kagebord
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Pia Lisbeth Nielsen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Projektleder Alex Torpenholt Jørgensen, Krüger A/S • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

8.450,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 09-09-2022
Pris: 8.450,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Driftslederen (18644)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Driftslederen