Håndtering af overskudsjord

Bliv i stand til at håndtere både ren og forurenet jord så praktisk, miljøvenligt og billigt som muligt.

Vi har fokus på overskudsjord i forbindelse med kloakprojekter, men kan også komme ind på f.eks. håndtering af sediment fra regnvandsbassiner.

Vi ser på udfordringerne omkring overskudsjord fra både myndighedens og forsyningsselskabets vinkel. Du får praktiske fif til, hvordan arbejdet kan gribes an, så det gøres nemmest og billigst muligt. Der er god tid til dialog og diskussion.

Målgruppen

Kommunale sagsbehandlere, der administrerer jordflytningsbekendtgørelsen. Ansatte i forsyningsselskaber, bygherrer, ledningsejere og rådgivere der arbejder med håndtering af overskudsjord. Kommunale anlægsfolk, private og offentlige entreprenører vil også have udbytte af kurset. Kurset forudsætter kendskab til jordflytningsbekendtgørelsen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

17-06-2021

Kursusprogram
17. juni 2021
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og introduktion
  Suna Rokkjær og Henrik Melgaard
09:45 Baggrund for jordhåndtering
  - Lovgrundlag og vejledninger
- Fordele ved at lave en indledende jordhåndteringsplan
  Henrik Melgaard
10:45 Kort pause
11:00 Myndighedskrav og administration
  - Erfaringer fra Aarhus Kommune
  Bo Utoft
12:00 Frokost
13:00 Et typisk projekt i praksis
  - Udfordringer
- Case
- Diskussion
  Morten Sørensen
13:45 Genanvendelse og maksimal udnyttelse af ressource
  Kort oplæg fulgt af diskussion i grupper og til sidst opsamling i fællesskab.
- Hvordan kan vi i højere grad genanvende jord fra kloakprojekter?
- Hvad mutiverer kommunen og forsyningsselskabet til at finde innovative løsninger på jord-genanvendelse?
  Henrik Melgaard
14:45 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:00 Oprensning af regnvandsbassiner
  - Typisk forløb
- Udfordringer
- Diskussion
  Henrik Melgaard
16:45 Afrunding og evaluering
  Suna Rokkjær og Henrik Melgaard
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Geolog Henrik Melgaard • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Geolog Henrik Melgaard • Morten Sørensen, VAM A/S • Biolog Bo Utoft, Aarhus Kommune

3.890,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 14-05-2021
Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Håndtering af overskudsjord (18262)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Håndtering af overskudsjord