Håndtering af overskudsjord

Bliv i stand til at håndtere både ren og forurenet jord så praktisk, miljøvenligt og billigt som muligt.

Vi har fokus på overskudsjord i forbindelse med kloakprojekter, men kan også komme ind på f.eks. håndtering af sediment fra regnvandsbassiner.

Vi ser på udfordringerne omkring overskudsjord fra både myndighedens og forsyningsselskabets vinkel. Du får praktiske fif til, hvordan arbejdet kan gribes an, så det gøres nemmest og billigst muligt. Der er god tid til dialog og diskussion.

Målgruppen

Kommunale sagsbehandlere, der administrerer jordflytningsbekendtgørelsen. Ansatte i forsyningsselskaber, bygherrer, ledningsejere og rådgivere der arbejder med håndtering af overskudsjord. Kommunale anlægsfolk, private og offentlige entreprenører vil også have udbytte af kurset. Kurset forudsætter kendskab til jordflytningsbekendtgørelsen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

13-09-2022 til 14-09-2022

Kursusprogram
13. september 2022
08:45 Ankomst, kaffe, te og brød
09:15 Velkomst og introduktion
  Henrik Melgaard og Anne Trabjerg Kamp
10:00 Baggrund for jordhåndtering
  - Lovgrundlag og vejledninger
- Fordele ved at lave en indledende jordhåndteringsplan
  Henrik Melgaard
10:45 Kort pause
11:00 Myndighedskrav og administration
  - Erfaringer fra Aarhus Kommune
  Bo Utoft
12:00 Frokost
13:00 Kursisternes erfaringer
  - Samarbejde på tværs af aktører
- Myndighedsarbejde i jeres hverdag
13:45 Et typisk projekt i praksis
  - Udfordringer
- Case
- Diskussion
  Morten Sørensen
14:30 Kaffepause og besøg i AQUA
15:30 Aktuelle projekter og udfordringer
  - Deltagernes cases og problemstillinger
- Medbring din egen case
  Henrik Melgaard
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Aftenservering i Dråben
  - Uformel erfaringsudveksling
14. september 2022
08:00 Opsamling på dag 1
  Henrik Melgaard
08:30 Oprensning af regnvandsbassiner
  - Typisk forløb
- Udfordringer
- Diskussion
  Henrik Melgaard
09:45 Pause
10:00 Introduktion til genanvendelse i praksis
  Henrik Melgaard
10:30 Ekskursion til udvalgte projekter
  - Genanvendelse og maksimal udnyttelse af ressource
  Henrik Melgaard
14:30 Tilbage på Ferskvandscentret
  - Opsamling, afrunding og evaluering
  Henrik Melgaard og Anne Trabjerg Kamp
15:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Geolog Henrik Melgaard

Undervisere

• Geolog Henrik Melgaard • Morten Sørensen, VAM A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Biolog Bo Utoft, Aarhus Kommune

8.290,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 12-08-2022
Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Håndtering af overskudsjord (18639)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Håndtering af overskudsjord