Industrispildevand I

Revideret program – der videreudvikles på programmet og der kan forekomme ændringer
Kurset er for dig der arbejder med industrielt spildevand – det kan enten være et forrenseanlæg, inden spildevandet afledes til det kommunale renseanlæg, eller på et industriel renseanlæg der renser spildevandet helt til afledning til vandmiljøet. Du kan også arbejde på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

På dette kursus "Industrispildevand I" fokuserer vi på de forskellige metoder til forrensning af industrispildevand, som hvilke processer og teknologier der anvendes til fjernelse af organisk stof, partikler, tungmetaller mv. Og ikke mindst hvilke lovgivningsmæssige krav der stilles til spildevand der afledes til det kommunale renseanlæg.

Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

Målgruppen

Kurset er for dig der arbejder med industrielt spildevand – det kan enten være et forrenseanlæg, inden spildevandet afledes til det kommunale renseanlæg, eller på et industriel renseanlæg der renser spildevandet helt til afledning til vandmiljøet.
Du kan også arbejde på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.
Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer indenfor spildevandsrensning.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: El på renseanlæg og ved pumpestationer