Industrispildevand I

Revideret program – der videreudvikles på programmet og der kan forekomme ændringer
Kurset er for dig der arbejder med industrielt spildevand – det kan enten være et forrenseanlæg, inden spildevandet afledes til det kommunale renseanlæg, eller på et industriel renseanlæg der renser spildevandet helt til afledning til vandmiljøet. Du kan også arbejde på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

På dette kursus "Industrispildevand I" fokuserer vi på de forskellige metoder til forrensning af industrispildevand, som hvilke processer og teknologier der anvendes til fjernelse af organisk stof, partikler, tungmetaller mv. Og ikke mindst hvilke lovgivningsmæssige krav der stilles til spildevand der afledes til det kommunale renseanlæg.

Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

Målgruppen

Kurset er for dig der arbejder med industrielt spildevand – det kan enten være et forrenseanlæg, inden spildevandet afledes til det kommunale renseanlæg, eller på et industriel renseanlæg der renser spildevandet helt til afledning til vandmiljøet.
Du kan også arbejde på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.
Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer indenfor spildevandsrensning.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

21-09-2022

Kursusprogram
21. september 2022
09:00 Ankomst
  Annette Vesterager, Jeanette Agertved Madsen og Finn Skov Nielsen
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  - Kursusindhold og hvordan de 2 kurser hænger sammen
  Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
09:45 Industrispildevand, sammensætning og analyseparametre
  Jeanette Agertved Madsen
10:15 Lovgivning
  - Tilslutnings- og udledningstilladelse, særbidrag, trappemodel og abonnementsordning
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Rensning af industrispildevand
  - Delprocesser i det fulde anlæg fra rå spildevand til udledning til vandmiljøet
- Oversigt over typiske procestrin
- Medbring flowdiagram fra eget renseanlæg
  Jeanette Agertved Madsen
13:30 Introduktion til processer til forbehandling af industrispildevand
  - pH regulering, kemisk fældning og separation
- Nøgleparametre
- Cases med udligning, båndfiltre, flotation og genanvendelse af vand
  Finn Skov Nielsen og Jeanette Agertved Madsen
14:30 Øvelser
  - Oplæg, gennemgang og opfølgning af øvelser
- Udligning, pH regulering
- Kemisk fældning (koagulering og flokkulering)
- Separation
  Heidi Gade Andersen og Finn Skov Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:15 Fortsættelse af øvelser
  Heidi Gade Andersen og Finn Skov Nielsen
16:30 Opsamling og evaluering
  Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Projektingeniør Heidi Gade Andersen, Krüger A/S • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen, Krüger A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 19-08-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Industrispildevand I (18667)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: El på renseanlæg og ved pumpestationer