Industrispildevand II

Overbygning på Industrispildevand I
Kurset er for dig der arbejder på et industrielt renseanlæg eller på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

På kurset "Industrispildevand II" er der fokus på biologisk rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg. Vi gennemgår lovgivning og særbidragsreglerne og hvad de betyder for jer.

Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

Målgruppen

Kurset er for dig der arbejder med industrielt spildevand – det kan enten være et forrenseanlæg, inden spildevandet afledes til det kommunale rensdeanlæg, eller på et industriel renseanlæg der renser spildevandet helt til afledning til vandmiljøet.
Du kan også arbejde på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.
Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer indenfor spildevandsrensning.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Industrispildevand II