Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

Der er mange interessenter ved gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekter. Vi ser på regler og borgerinddragelse og hvem, der kan pålægges bidragspligt.
Hvordan er samspillet mellem EU’s naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen. Vi ser på tilsyn, håndhævelse og politianmeldelse, hvis reglerne i kystbeskyttelsesloven ikke overholdes.

Målgruppen

Medarbejdere, der arbejder med administration af kystbeskyttelse og sagsbehandling ved oversvømmelsessager m.v. i kommunen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

26-08-2021

Kursusprogram
26. august 2021
09:00 Ankomst og morgenbord
09:20 Velkomst og introduktion
  Annette Vesterager, Tina Toft og Henriette Soja
09:30 Introduktion
  - Kort beskrivelse af de typiske udfordringer, der er forbundet med et fælles kystbeskyttelsesprojekt og formålet hermed.
- Overordnet gennemgang af processer.
  Tina Toft, Henriette Soja og Per Sørensen
10:00 Iværksættelse
  - Krav til anmodningen
- Hvilke oplysninger skal ansøger tilvejebringe
  Per Sørensen
10:20 Pause
10:30 Påvirkning af den omkringliggende natur
  Med afsæt i praksis gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
- Miljøvurdering af projekter, herunder reglerne om screening efter miljøvurderingsloven.
- Håndtering af beskyttet natur, herunder:
- §3 områder samt Natura 2000
- Tilladelse efter anden lovgivning.
  Per Sørensen og Tina Toft
11:15 Borgerinddragelse
  - Ejerskab til projektet
- Høring
  Per Sørensen og Henriette Soja
11:30 Bidragsfordelingen
  - Fordelingsmodeller
- Korrekt varetagelse af hensynet til saglighed, ligebehandling og proportionalitet
- Nærmere om nytteprincippet. Fx: Kystlængde, ejendomsværdi og beskyttelseslov
- Kommunalt bidrag
- Anden fordel
- Dokumentationskrav
  Per Sørensen og Henriette Soja
12:00 Frokost
13:00 Bidragsfordelingen (forsat)
13:30 Organisering
  - Etablering af kystbeskyttelses- eller digelag
- Fremgangsmåde
- Hvornår+
- Hvilken rolle skal aktørerne indtage?
  Tina Toft
14:15 Rammerne for kommunal finansiering
  - Kommunen kan lægge ud
- Kommunal lånegaranti
- Mulighederne for kommunalt merbidrag
- Kystbeskyttelsesloven
- Kommunalfundmagten
  Henriette Soja
14:45 Kagebord
15:15 Forsyningsselskabernes rolle
  Henriette Soja og Tina Toft
15:45 Klage, tilsyn og håndhævelse
  - Tilsynets opgaver
- Håndhævelse
- Kort om reglerne vedr. generel klageadgang
- Nye regler kan afskære klagemulighed
  Tina Toft
16:15 Afslutning og evaluering
  Tina Toft og Annette Vesterager
16:30 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kystteknisk chef Per Sørensen, Kystdirektoratet • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab

3.450,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 23-07-2021
Pris: 3.450,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Kystbeskyttelse - de fælles kystbeskyttelsesprojekter (18408)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Kystbeskyttelse - de fælles kystbeskyttelsesprojekter