Kystbeskyttelsesloven – juridisk perspektiv

Onlinekursus
Sidder du med et kystbeskyelsesprojekt, men mangler juridisk viden og overblik over de forskellige regler på området? Så er dette online kursus for dig.

Med afsæt i kystbeskyttelseslovens bestemmelser og praksis får du indblik i i processen og de regler, der skal iagttages ved gennemførelse af et (fælles) kytsbeskyttelsesprojekt efter kystbeskyttelseslovens §1a. Vi stiller skarpt på selve projekterne men også de typer af aktører, der kan være involveret eller blive berørt.
Vi gennemgår reglerne om borgerindragelse og i den forbindelse de kriterier, der bl.a. efter praksis sagligt kan lægges til grund ved bidragsfordelingen. Vi ser også på hvem, der kan blive pålagt bidragspligt.
Herudover gennemgår vi med afsæt i praksis nogle af de regler, du skal være opmærksom i forhold til
projektets påvirkning af den omkringliggende natur, herunder § 3 områder, miljøvurderingslovens procedureregler og natura 2000.

Målgruppen

Medarbejdere, der arbejder med administration af kystbeskyttelse og sagsbehandling ved oversvømmelsessager m.v. i kommunen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Kystbeskyttelsesloven - juridisk perspektiv