Myndighedsbehandling omkring LAR

Håndtering af regnvand under hensyntagen til kvantitet og kvalitet
Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.
Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, forsyninger og private virksomheder som gerne vil blive klogere på det myndighedsmæssige arbejde med LAR i f.eks. lokalplaner og betingelser for tilladelse til nedsivning.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Myndighedsbehandling omkring LAR