Praktisk drift af afløbssystemer

SPILDEVANDS- OG AFLØBSOPERATØRKURSUS
Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.

Målgruppen

Forsyningsselskabernes nye driftstekniske medarbejdere, der står for den daglige drift og vedligeholdelse af afløbssystemet, såvel ledningsnettet som overløbsbygværker, bassiner, pumpestationer m.m.
Kurset er også relevant for rådgivere og entreprenører som udfører nogle af disse opgaver.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Gl. Skovridergaard

06-10-2021 til 07-10-2021

Kursusprogram
6. oktober 2021
09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
10:00 Afløbssystemer og sundhed
  - Teknisk hygiejne og drift
  Jan Gilling Timmermann
10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
  - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
- Hvordan planlægger vi driften og hvem har ansvaret? Forsyninge/husejere/vejafd/andre?
- Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
  Michael Sønder Jensen
12:00 Frokost
13:00 Drift, kunder og service
  - Samarbejde mellem drift og administration
- Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
  Michael Sønder Jensen
14:15 Opbygning af pumpestationer
  Keld Hansen
15:00 Kagebord i Dråben
15:30 Opbygning af pumpestationer (fortsat)
  Keld Hansen
17:00 Drift og vedligehold af afløbssystemer
  - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
- Rotter
  Jan Gilling Timmermann
18:00 Middag
19:30 ”Monsterregnen” er over os
  Kristian Vestergaard
20:30 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
7. oktober 2021
08:30 Opfølgning på dag 1
  Jan Gilling Timmermann
08:45 Separering, bassiner og TV-inspektioner
  - Separering og fejltilslutninger
- Bassiner og drift
- TV-inspektion af ledninger og acceptkriterier
  Jan Gilling Timmermann
10:30 Akut beredskab
  - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
- Skadebegrænsende foranstaltninger
- Beredskabsplan
  Jens Drivsholm
12:00 Frokost
13:00 Sikkerhed
  - Sikkerhed på arbejdspladsen
- APV og vejen som arbejdsplads
  Karen Klarskov Møller
14:00 Gruppearbejde og opsamling på kurset
  Jan Gilling Timmermann
15:00 Evaluering af kurset
  - Kaffe og kage
  Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Kemiker Karen Klarskov Møller, CRECEA A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

8.100,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Praktisk drift af afløbssystemer (18349)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Praktisk drift af afløbssystemer