Projektleder: Har du styr på din styregruppe?

Projektdag for projektledere
Projektlederes fokus skal nå ud i mange vinkler. Fokus på teamets medarbejdere, samarbejdspartnere, underleverandører og til projektets interessenter er vigtige – men også det fokus vi oftest taler om. Projektleders rolle i forhold til styregruppen og projektejer er dog ofte af afgørende betydning for om et projekt bliver en succes. Projektledere skal derfor også træne i at forstå og optimere samarbejdet med styregruppe og projektejer – og evne at lede opad. Projektdag for projektledere sætter fokus på netop dette.

Strukturen for dagens punkter er et teoretisk input fra Christina Foldager, en praktisk reflektion fra Søren Baungaard Sørensen, øvelser og til sidst opsamling.

Projektdagen har til formål at give dig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre projektledere i branchen. Samtidig får du ny viden om projektarbejdet og du løfter dine kompetencer indenfor specifikke emner om projektledelse.

Målgruppen

Projektledere hos forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere, projektmedarbejdere, der sætter pris på at forstå projektleders rolle

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

27-10-2021

Kursusprogram
27. oktober 2021
09:00 MORGENMAD
09:30 Velkomst og præsentationsrunde
  Christina Foldager, Søren Baungaard Sørensen og Charlotte Frambol
09:45 Erfaringer med samarbejdet med styregrupper
  Teoretiske og praktiske refleksioner samt øvelser.
I plenum drøftes hvad deltagerne ønsker at få med hjem fra dagen.
  Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
10:30 Styregruppens- og projektejers rolle i projekterne
  Teoretiske og praktiske refleksioner samt øvelser.
Opsamling i plenum.
  Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
11:30 Vejen til de rigtige beslutninger sammen med styregruppe
  Om håndtering af interessenter, risici mv.
  Søren Baungaard Sørensen og Christina Foldager
12:00 FROKOST
13:00 Det gode styregruppemøde
  Teoretiske og praktiske refleksioner samt øvelser.
Opsamling i plenum.
  Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
14:00 Projektleders samspil med styregruppe
  Teoretiske og praktiske refleksioner samt øvelser.
Opsamling i plenum.
  Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
15:00 KAFFE OG KAGE
15:20 Netværk og gamification
  Vi simulerer et trusselsbillede med brætspillet ProjektKIT. Det kræver tæt samarbejde i grupperne at træffe de rigtige beslutninger på projektets vegne og hensigtsmæssig involvering af styregruppen.

Vi starter med en intro og kort prøverunde og så går det løs. Hvem er bedst?
  Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
16:45 Afslutning og evaluering
  Christina Foldager, Søren Baungaard Sørensen og Charlotte Frambol
17:00 Tak for denne gang!
Undervisere

Kursusledelse

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk

Undervisere

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambol, Ferskvandscentret • Chef, projekt Søren Baungaard Sørensen, Fors A/S

3.890,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 01-10-2021
Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Projektleder: Har du styr på din styregruppe? (18479)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Projektleder: Har du styr på din styregruppe?