Projektleder: Har du styr på din styregruppe?

Projektdag for projektledere
Projektlederes fokus skal nå ud i mange vinkler. Fokus på teamets medarbejdere, samarbejdspartnere, underleverandører og til projektets interessenter er vigtige – men også det fokus vi oftest taler om. Projektleders rolle i forhold til styregruppen og projektejer er dog ofte af afgørende betydning for om et projekt bliver en succes. Projektledere skal derfor også træne i at forstå og optimere samarbejdet med styregruppe og projektejer – og evne at lede opad. Projektdag for projektledere sætter fokus på netop dette.

Strukturen for dagens punkter er et teoretisk input fra Christina Foldager, en praktisk reflektion fra Søren Baungaard Sørensen, øvelser og til sidst opsamling.

Projektdagen har til formål at give dig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre projektledere i branchen. Samtidig får du ny viden om projektarbejdet og du løfter dine kompetencer indenfor specifikke emner om projektledelse.

Målgruppen

Projektledere hos forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere, projektmedarbejdere, der sætter pris på at forstå projektleders rolle

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Projektleder: Har du styr på din styregruppe?