Rådnetanke I-II

Revideret
Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning.

Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.

Målgruppen

Driftsledere, driftsassistenter og øvrige medarbejdere på spildevandsanlæg, der ønsker viden omkring den daglige drift af rådnetanke eller ønsker et større kendskab til rådnetanke.Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

17-04-2023 til 19-04-2023

Kursusprogram
17. april 2023
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og præsentation
  Michael Schytz Poulsen og Anne Trabjerg Kamp
09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
  Aviaja Hansen
11:00 Pause
11:15 Grundlæggende processer fortsat og opgaveregning
  Aviaja Hansen
12:30 Frokost
13:30 Indretning af rådnetanke
  Michael Schytz Poulsen
15:30 Kaffepause
16:00 Udfordringer ved rådnetanksdrift
  - Overbelastning, stødbelastning og hæmning
- Skum & stuvit
  Anna Katrine Vangsgaard
17:15 Praktisk drift og overvågning af rådnetanke
  - Hvordan sikres stabil drift og hvordan udføres proceskontrol?
- Hvad påvirker gassens sammensætning og kvalitet?
  Aviaja Hansen
18:45 Opsamling på dagen
  Michael Schytz Poulsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
18. april 2023
08:00 Ekskursion til rådnetank i Silkeborg
  Ivan Boeskov
10:30 Opsamling på ekskursion
  Michael Schytz Poulsen
10:45 Pause
11:00 Forøgelse af energiproduktionen
  - Udnyttelse af spildevandets energiindhold
- Tilførsel af andre energikilder
- Udfordringer for renseanlæggets øvrige drift
  Anna Katrine Vangsgaard
12:30 Frokost
13:30 Opsætning af massebalancer ved drift af rådnetanke
  John Sørensen
15:00 Kaffepause
15:30 Fortsættelse
  John Sørensen
16:30 Gruppearbejde om udregning på massebalancer
  John Sørensen
18:00 Middag
21:00 Øl/vand
19. april 2023
08:00 Opsamling på dag 2
  Michael Schytz Poulsen
08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
  Jens Peter Nygaard
10:15 Håndtering og anvendelse af biogas
  - Håndtering og behandling af gassen og problemfri drift af gasmotorer og kedler
- Bestemmelse af mængden og sammensætningen af gassen og målemetoder
  Michael Schytz Poulsen
12:00 Frokost
13:00 Sikkert arbejdsmiljø ved drift og vedligehold i EX områderHåndtering og anvendelse af biogas
  Lars Dalum Nielsen
15:00 Kaffe og kursusevaluering
  Michael Schytz Poulsen og Anne Trabjerg Kamp
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Chief consultant John Sørensen, NIRAS • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

12.175,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 17-03-2023
Pris: 12.175,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Rådnetanke I-II (18727)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Rådnetanke I-II