Rådnetanke III

Har du tidligere været på kurset "Rådnetank I- II" og vil du vide mere om den til tider vanskelig proceskontrol og arbejde mere detaljeret med massebalancer? Så kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.

Vi dykker ned i udnyttelsen af dine måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg – både i form af biogas, el og varme.

Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og drøfte detaljerne.

Målgruppen

Medarbejdere, der har arbejdet med området i flere år og har en god basisviden om slam og slamteknologier, svarende til kurset ”Rådnetanke I_II”.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

04-10-2022 til 05-10-2022

Kursusprogram
4. oktober 2022
09:00 Ankomt og morgenmad
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Aviaja Hansen og Anne Trabjerg Kamp
09:45 Gennemgang af deltagernes anlægstyper med fokus på fælles begreber
  Aviaja Hansen
10:45 Pause
11:00 Repetition af grundlæggende procesteknik
  Aviaja Hansen
13:00 Frokost
14:00 Grundlæggende om varmeoverførsel, effekt og energi
  - Teori og "et lille forsøg"
  Lars Dalum Nielsen
15:30 Kaffepause
16:00 Opsætning af massebalancer for eget anlæg-ud fra egne data
  - Opsamling af opmærksomhedspunkter, udfordringer samt fortolkninger af resultat
  Aviaja Hansen og Lars Dalum Nielsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
5. oktober 2022
08:00 Gasanvendelse og overvågning i praksis
  - Fleksibel, anvendelse og driftskontrol
  Annemarie Gotfredsen
09:00 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis
  Lars Dalum Nielsen
10:00 Pause
10:15 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis(fortsat)
  Lars Dalum Nielsen og Aviaja Hansen
12:00 Frokost
13:00 Optimering af energibalancen
  - Større produktion og bedre udnyttelse af energi
  Aviaja Hansen
15:00 Opsamling og afslutning
  Aviaja Hansen og Anne Trabjerg Kamp
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

8.290,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 02-09-2022
Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Rådnetanke III (18624)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Rådnetanke III