Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter

Hvorfor virker de ikke altid efter hensigten?
Mange steder har separeringerne, centralisering mv. desværre ikke medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

På dette kursus vil vi sætte fokus på disse paradokser.

Formålet med kurset er at skabe en bedre fælles forståelse mellem forsyning og kommune for hvilke forhold og forudsætninger der er vigtige, når målet er en bedre recipientbeskyttelse.

Her bliver du klædt bedre på til at se hele værdikæden i de beslutninger der tages og at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen/forsyningsselskabet.

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder med spildevand, vandmiljø og klima.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

17-06-2021

Kursusprogram
17. juni 2021
09:00 Ankomst med morgenmadsbuffet
09:20 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager
09:45 Introduktion til afløbssystemets forskellige typer af afstrømning og disses karakteristika
  - Afstrømning i fælles- og separatsystemer
- Betydning for design af afløbssystem og påvirkning af recipient
- Hvordan bør recipientbeskyttelse og -belastning vurderes og forvaltes (diskussion i plenum)
  Anders Jurin Hansen
10:15 Tilladelse til regnbetingede udledninger
  - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.
- Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
- Hvad er forskellen på overløbs- og regnvandsudløb i relation til recipient.
- Relevante vilkår.
- Måleresultater for overløb og regnvand samt anbefalede typetal
  Bo Skovmark
11:15 Pause
11:30 Hvordan laver vi systemer, der giver mest miljø for pengene - Medfører separering altid den ønskede/forventede effekt.
  - Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne?
- Med en række cases illustreres recipientpåvirkning vs. pris for forskellige kloakeringsprincipper
  Ole Mark
12:30 Frokost
13:30 Strategi for "kloge" aflastninger til recipient
  - Hvilke problemer er det, der ses, ved udsatte recipienter (diskussion i plenum).
- Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne? fortsat?
- cases med intelligent recipient beskyttelse; styring i afløbssystemet, lokal rensning, online stofmonitering mm., - økonomi versus effekt
  Anders Jurin Hansen, Ole Mark og Bo Skovmark
14:45 Kage buffet
15:15 Myndighedens og forsyningens forskellige interesser og opgaver i forbindelse med recipientbeskyttelsen
  - Myndighedsopgaven og myndighedens rolle
- God praksis for opbygning af ansøgning om udledningstilladelser
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
16:15 Opsamling og evaluering
  Annette Vesterager
16:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Anders Jurin Hansen, Krüger A/S • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Orbicon A/S

3.890,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 28-05-2021
Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter (18310)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter