Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter

Hvorfor virker de ikke altid efter hensigten?
Mange steder har separeringerne, centralisering mv. desværre ikke medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

På dette kursus vil vi sætte fokus på disse paradokser.

Formålet med kurset er at skabe en bedre fælles forståelse mellem forsyning og kommune for hvilke forhold og forudsætninger der er vigtige, når målet er en bedre recipientbeskyttelse.

Her bliver du klædt bedre på til at se hele værdikæden i de beslutninger der tages og at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen/forsyningsselskabet.

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder med spildevand, vandmiljø og klima.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter