Styrk det strategiske ejerskab – og kom bæredygtigt i mål

Vi klæder dig på med ledelsesteori, specifikke projektejer-erfaringer og konkrete værktøjer, der styrker din evne til at sikre at projektporteføljen, bidrager væsentligt til at virkeliggøre organisationens strategiske mål. På kurset får du overblik over hvad, der kræves for at komme godt i mål, også når det handler om det grønne og bæredygtige.

Du lærer om
– ejerskab til projekter
– bæredygtig ledelse
– prioritering og sikring af synergi mellem projekter
– gevinster og verdensmål
– business cases og benefit management
– post-project review af gevinstrealiseringen

Vi styrker kompetencen til på ledelsesniveau at scope, prioritere, udfordre, supportere og evaluere organisationens projekter, så de samlet set bidrager med mest mulig værdi til alle organisationens strategiske mål.

Målgruppen

Kurset er for dig, der er med til at sikre at organisationens projekter bidrager til at virkeliggøre virksomhedens strategi.

– Du er formentlig del af ledelsen hos et vandselskab, i en kommune eller i en region. Måske er du udpeget til en styregruppe for et eller flere projekter, måske har du ledelsen af en projektportefølje.

– Måske er dit samlede projekt- og strategiansvar ikke formelt formuleret, men du ved at hvis organisationens strategi bliver anklaget for at være pæne ord uden hold i virkeligheden, så er du del af det ledelsesmæssige team, der stilles til ansvar.Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

24-04-2023 til 25-04-2023

Kursusprogram
24. april 2023
09:15 Ankomst og morgenmad
  Christina Foldager og Charlotte Frambøl
09:30 Velkomst
  Præsentationsrunde og forventningsafstemning
  Christina Foldager og Charlotte Frambøl
10:30 Strategiske mål og projekter
  Christina Foldager
11:30 Sådan bringes bæredygtighed til handling - del 1
  Bæredygtighed som driver og retningsgiver for projekter. En systematisk og holistisk tilgang til at inkludere bæredygtighed som en afgørende parameter på projekter præsenteres med udgangspunkt i EnviDans værktøj SustainED
  Jacob Kragh Andersen
12:00 Frokost
13:00 Sådan bringes bæredygtighed til handling - del 2
  Jacob Kragh Andersen
14:00 Hvilken vej skal jeg gå?
  En projektejers erfaring om vigtighed af at vide, hvor man vil hen

- Strategisk niveau. Om erfaring med strategisk indtænkning af verdensmål

- Taktisk niveau. Om samspil mellem vandselskab og kommune via ejerstrategi og kommunalt fastlagte mål

- Operationelt niveau. Fokus på sammenhæng mellem projekter og drift. Vigtigheden af gode data og samarbejde om tilvejebringelse af bedre data
15:00 Kaffepause
15:30 Prioritering og sikring af synergi mellem projekter
  Fokus på værktøjer, der bidrager til bedre prioritering af projekter og identifikation af snitflader og afhængigheder mellem dem.
  Christina Foldager
16:00 Øvelse om prioritering og sikring af synergi mellem projekter
  Christina Foldager
16:45 Plenumopsamling på øvelse
  Christina Foldager
18:00 Aftensmad
25. april 2023
08:00 Godmorgen og opsamling fra i går
08:30 Bæredygtig ledelse. En projektejers "bekendelser"
  - Projektejerskab og topledelsens rolle på godt og ondt
- Muligheder og udfordringer, når der er flere bundlinjer
- Kommunikation og kanaler
  Susan Münster
09:30 Business cases og benefit management
  Vi indarbejder strategien i projektarbejdet, så bidraget bliver tydeligt og så vi realiserer gevinsterne. Oplæg.
  Christina Foldager
10:30 Øvelse
  Christina Foldager
11:30 Plenumopsamling på øvelse
  Christina Foldager og Susan Münster
12:00 Frokost
13:00 Post-project-reviews og implementering
  Hvordan får vi drift, projekt og strategi til at hænge sammen, så implementering sker i den rette takt. Oplæg .
  Christina Foldager
14:00 Caseopgave
  Christina Foldager
14:30 Kaffepause
15:00 Plenumopsamling på øvelse
  Christina Foldager og Susan Münster
15:30 Opsamling og evaluering
  Christina Foldager og Charlotte Frambøl
16:00 Kursus slut. Kom godt hjem
Undervisere

Kursusledelse

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• R&D Manager in Sustainability, Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Direktør Susan Münster, Danske Vandværker

9.375,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 24-03-2023
Pris: 9.375,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Styrk det strategiske ejerskab og kom bæredygtigt i mål (18772)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Styrk det strategiske ejerskab - og kom bæredygtigt i mål