Arbejdsmiljø for åmænd 2×1 dag

Et Vandløbsteknikerkursus (2 VTp)
Arbejdet med at beskære og vedligeholde vandløb er fysisk krævende. Det er velkendt at arbejdet kræver en god fysisk når tungt udstyr og grøde skal håndteres manuelt i åen. Derfor er dette kursus det oplagte valg, hvis I ønsker overblik over risiciene og inspiration til at løse dem. På kurset vil relevant arbejdsmiljølovgivning blive gennemgået. Der lægges vægt på praktisk anvendelighed. Det betyder, at I som en del af undervisningen får mulighed for at byde ind med forslag og ideer til praktiske værktøjer, som I kan benytte efterfølgende. Endvidere vil der være fokus på praksis, dvs. hvornår er det ”godt nok” i forhold til loven.

Målgruppen

Kurset henvender sig til åmænd, arbejdsledere, tilsynsførende og entreprenører der er beskæftiget med vandløbsvedligeholdelse.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Arbejdsmiljø for åmænd