Fiskeindeks til vandløb – vandløbsmålsætning

Obligatorisk Vandløbsteknikerkursus (1 VTp)
Fiskebestanden skal nu indgå i den samlede tilstandsvurdering af vandløbene, og som værktøj til at vurdere fiskebestanden er der udviklet to fiskeindeks.

Her gennemgår vi udviklingen og teorien bag de to indeks. Bagefter tager vi i felten og prøver metoden af: Først elektrofisker vi nogle strækninger i forskellige vandløb og efterfølgende udregner vi indeksværdier for vandløbenes fiskebestande.

Målgruppen

Åmænd, kommunale sagsbehandlere og andre der gerne vil vide, hvordan man udregner indeksværdier og noget om den praktiske anvendelse af de 2 nyeudviklede fiskeindeks.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

09-11-2021

Kursusprogram
26. oktober 2021
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og præsentation
  Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
10:00 Gennemgang af de to fiskeindeks/metoder og vores erfaringer med dem
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
10:45 Pause
11:00 Fiskene i vandplanerne, hvad kommer det til at betyde for moniteringen og forvaltningen
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
12:00 Feltarbejde
  - To udvalgte vandløbsstrækninger bliver elbefisket
- Deltagerne skal derefter opmåle vandløbet og udregne værdier og status med begge metoder
- Frokost på turen
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
15:00 Kagebord
15:30 Opsamling på ekskursionen
  - Grupperne fremlægger deres resultater
- Fælder og faldgruber
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
16:30 Afslutning og evaluering
  Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
Undervisere

Kursusledelse

• Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Seniorforsker Niels Jepsen, DTU AQUA • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S

3.890,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 15-10-2021
Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Fiskeindeks til vandløb - vandløbsmålsætning (18358)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Fiskeindeks til vandløb - vandløbsmålsætning