Klimalavbundsprojekter

Foreløbigt program
Få ny viden, inspiration og sparring til dit arbejde med klimalavbundsprojekter.

Et kompetent hold af undervisere, der selv har været dybt involveret i projekter deler ud af deres erfaringer, så du får nyttige værktøjer, what to do and what not to do i dine egne projekter.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Kommunale og private projektledere på vandplan-, vådområde-, naturgenopretnings- og klimaprojekter. Sagsbehandlere, rådgivere og konsulenter kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Gl. Skovridergaard

28-02-2024 til 29-02-2024

Kursusprogram
28. februar 2024
09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
  Hanne Døssing Hornum
09:15 Introduktion til Klimalavbundsprojekter
  - Strategier og handleplaner
- Klimahandleplan, eksempel og værktøjer
  Bo Levesen og Henrik Vest Sørensen
10:15 Pause
10:30 Screening af projekter
  - Hvilke muligheder er der?
- Hvordan starter man op?
-Spot et godt lavbundsprojekt
  Bo Levesen
11:15 Ny projektleder, hvordan griber man det an?
  - Samarbejde med udtagningskonsulenter?
- Miljøstyrelsens screeningsværktøj
  Ane Middelbo
11:45 Overblik over projekttyper, fordele, ulemper, overlap og afgrænsning. Del 1
  - Statslige og kommunale projekter
  Henrik Vest Sørensen og Ane Middelbo
12:00 Frokost
13:00 Overblik over projekttyper, fordele, ulemper, overlap og afgrænsning. Del 2
  - Statslige og kommunale projekter
-Jordfordeling
  Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
14:00 Pause
14:15 Lodsejerkontakt
  -efter Assens modellen
  Jannik Seslef
15:00 Kaffe og kage
15:30 Cases
  - Maden: Klimalavbund med mange synergier
- Spørring Å
- Egne cases
  Bo Levesen og Ane Middelbo
17:30 Pause inden middag
18:00 Middag efterfulgt af uformel netværk og hygge
29. februar 2024
08:00 Opsamling på dag 1
08:30 Tilsagn i hus - hvad nu?
  - Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser
- hvad skal med i projektet?
  Bo Levesen
10:00 Udbud - hvordan griber man det an?
  - Rådgiver eller ej?
- Proces og planlægning?
  Ane Middelbo
12:00 Frokost
13:00 Eksempler på projekter
  Projekttitler tilføjes til programmet senere
  Bo Levesen
14:15 Kaffe og kage
14:30 Videre i etableringsfasen
  Bo Levesen, Jannik Seslef, Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
15:30 Opsamling og evaluering
  Hanne Døssing Hornum
16:00 Tak for denne gang. Kom godt hjem
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret

Undervisere

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune • Projektleder Jannik Seslef, Assens kommune • Henrik Vest Sørensen, Naturstyrelsen

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 26-01-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Klimalavbundsprojekter (18981)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Klimalavbundsprojekter