Klimalavbundsprojekter

Sidder du med en ide til et projekt om lavbund og/eller klimalavbund? Har du brug for hjælp til kvalificering af en ansøgning om klimalavbundsprojekt og evt. jordfordeling?

Få ny viden, sparring og hjælp af erfarne projektledere til lige præcis dit projekt.

Med udgangspunkt i konkrete cases, får du indblik i, hvilke overvejelser der er vigtige før man går i gang med et lavbundsprojekt. F.eks. om hvordan du sikrer sammenhæng til kommunale og regionale strategier og handleplaner, således at dit projekt kan bidrage til at virkeliggøre prioriterede målsætninger. Et kompetent hold af undervisere, der selv har været dybt involveret i projekter deler ud af deres erfaringer, så du får nyttige værktøjer, what to do and what not to do i dine egne projekter. Miljøstyrelsen kommer og fortæller om det sidste nye til næste ansøgningsrunde, og efter indspark af de erfarne projektmagere, får du mulighed for at arbejde med dit eget konkrete projektforslag, og muligheden for netværksdannelse til fremtidig sparring.
Dagen sluttes af med middag i vores lækre, uhøjtidelige gourmetrestaurant, hvor god mad og videndeling kombineres.

De efterfølgende trin i projektforløbet afdækkes på selvstændige kursusdage. Kurset er nemlig første kursustilbud i en kommende række af arrangementer om lavbundsprojekter. Vi ønsker at sikre at du kan hente viden og læring om lavbundsprojektet i hele forløbet fra idefase, scoping, planlægningsproces, anlægsfase til drifts- og dokumentationsfasen.

Programmet for dagen er pt. foreløbigt, så ændringer kan forekomme.

Målgruppen

Kommunale og private projektledere på vandplan-, vådområde-, naturgenopretnings- og klimaprojekter. Sagsbehandlere, rådgivere og konsulenter kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Klimalavbundsprojekter