Klimalavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter

Få ny viden, inspiration og sparring til dit arbejde med klimalavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter, som du arbejder med.

På kurset vil du få overblik over forskellige tilskudsordninger der findes til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. Kurset er målrettet projektledere fra både kommuner, styrelser og private firmaer og vil gennemgå forskellige typer af projekter.

Du vil lære at spotte et projekt helt fra starten og få værktøjer med hjem, som kan bruges i de forskellige faser fra ansøgning til udbud, lodsejerdialog, forundersøgelser og udbud mm.

Et kompetent hold af undervisere, der selv har været dybt involveret i projekter, deler ud af deres erfaringer, så du får nyttige værktøjer og ”what to do and what not to do” i dine egne projekter.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Kommunale og private projektledere på vandplan-, vådområde-, naturgenopretnings- og klimaprojekter. Sagsbehandlere, rådgivere og konsulenter kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Gl. Skovridergaard

28-02-2024 til 29-02-2024

Kursusprogram
28. februar 2024
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
09:15 Introduktion til udtagning af lavbundsjorde
  - Hvorfor udtager vi lavbundsjorde?
- Hvordan virker lavbundsprojekter?
- Strategier og handleplaner
- Forskellige ordninger for udtagning af lavbundsjorde
- Taskforce
  Henrik Vest Sørensen og Jannik Seslef
10:15 Pause
10:30 Screening af projekter
  - Hvilke muligheder er der?
- Hvordan starter man et projekt op?
-Spot et godt lavbundsprojekt
  Henrik Vest Sørensen og Jannik Seslef
11:15 Ny projektleder, hvordan griber man det an?
  - Hvordan kan et projekt opstå?
- Samarbejde med udtagningskonsulenter
- Ansøgningsproces, herunder:
- Miljøstyrelsens screeningsværktøj
- Andre nyttige redskaber
- Hvordan vurderer man hvilken ordning, der skal bruges?
- Krav til ansøgninger
  Ane Middelbo og Jannik Seslef
12:00 Frokost
13:00 Ny projektleder, hvordan griber man det an? (fortsat)
  Ane Middelbo og Jannik Seslef
14:00 Workshop: Hvilke projektmuligheder ligger der i din kommune?
  - Gruppedrøftelser af problemstillinger fra jeres hverdag og andre cases
- Afprøvning af Miljøstyrelsens screeningsværktøj
  Bo Levesen, Jannik Seslef, Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
15:00 Pause og lidt godt til ganen
15:30 Præsentation af cases
  - Maden: Klimalavbund med mange synergier
- Vejle Ådal
  Bo Levesen og Ane Middelbo
16:30 Workshop (fortsættes)
17:30 Pause inden middag
18:00 Middag efterfulgt af uformel netværk og hygge
29. februar 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
08:30 Lodsejerkontakt efter Assensmodellen
  -samt multifunktionalitet i landskabet
  Jannik Seslef
10:00 Tilsagn i hus - hvad nu?
  - Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser
- Hvad skal med i projektet?
  Bo Levesen
11:15 Udbud - hvordan griber man det an?
  - Rådgiver eller ej?
- Inspiration fra Århus Kommunes og Naturstyrelsens erfaringer
  Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
12:00 Frokost
13:00 Eksempler på forskellige projekttyper og finansieringsmuligheder
  Præsentation af forskellige typer projekter, både små og store, som udover lavbundsjorde f.eks. også kan omfatte vandløb, vådområder eller multifunktionelle projekter.
  Bo Levesen og Jannik Seslef
14:15 Kaffe og kage
14:30 Fra udbudsmateriale til realisering
  - Hvordan sikres ideen og formålet med projektet
- Samarbejde med entreprenørerne
- Forhold omkring beskyttet natur
- Afslutning af projektet på kontoret
  Bo Levesen
15:30 Opsamling og evaluering
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
16:00 Tak for denne gang. Kom godt hjem
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune

Undervisere

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune • Projektleder Jannik Seslef, Assens kommune • Henrik Vest Sørensen, Naturstyrelsen

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Klimalavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter (18981)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Klimalavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter