Vandløbslovgivning og administration I

Grundkursus, med mulighed for hybrid deltagelse
Skal du administrere vandløbsopgaver? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Vi kobler vandløbslovgivning op på sagsbehandling i praksis, så du bliver i stand til at gennemføre de daglige administrative vandløbsopgaver.

Du får indsigt i de lovmæssige rettigheder og pligter, du har som vandløbsmyndighed, og overblik over de mange vandløbstekniske begreber.

Vi ser på myndighedens rolle, godkendelsesprocedurer, offentlige og private vandløb, hvem har pligt til hvad, klagesager, nyttige værktøjer, vandrammedirektivet m.v.

Endelig tager vi også fat på vandløbsvedligeholdelsen og tilsyn, og klæder dig godt på til vandløbssagsbehandlingen.

Målgruppen

Primært medarbejdere i kommunernes Vand-, Natur- og Miljøafdelinger, men kan dog også med fordel følges af andre, som ønsker indsigt i administrationen af vore vandløb.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

06-09-2022 til 07-09-2022

Kursusprogram
6. september 2022
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst, gensidig præsentation
  Vaun Egede Jensen og Anne Trabjerg Kamp
10:00 Vandløbsloven
  - Vandløbslovens område og formål
- Forhold til anden lovgivning
- Lovens væsentligste paragrafer og virkemidler
- Klage, håndhævelse og straf
  Vaun Egede Jensen
12:00 Frokost
13:00 Vandløbsloven - fortsat
  Vaun Egede Jensen
14:30 Tur i AQUA
  - Kaffe og kage
15:30 Vandløbstekniske begreber
  - Vandløbsdata
- Vandløbshydrologi
- Vandspejlsberegninger
  Kristian Vestergaard
16:30 Regulativer
  - Regulativets formål og indhold
- Regulativtyper
- Vedligeholdelsesbestemmelser
  Kristian Vestergaard
18:00 Middag
19:30 Gruppearbejde omkring vandløbsloven
  Vaun Egede Jensen
21:00 Kollegialt samvær og uformel erfaudveksling i Dråben
7. september 2022
08:00 Opsamling fra 1. dag
  Vaun Egede Jensen
08:15 Status på vandløbsområdet
  - Hvad sker der lige nu på vandløbsområdet
- Oversigt over vandløbslovgivningen
  Vaun Egede Jensen
09:00 Hverdagen som vandløbsmedarbejder
  - Sagsbehandling, fra henvendelse til afgørelse
- Hvad bliver der typisk ansøgt om?
- Hvad giver vi afslag/godkendelse til?
- Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
- Hvor finder jeg min information?
  Florian Rasmussen
12:00 Frokost
13:00 Gruppeopgave
  Florian Rasmussen
14:00 Opsamling på gruppearbejde
14:30 Vandløbsvedligeholdelse og tilsyn
  - Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
- Egne folk eller ekstern entreprenør
- Vedligeholdelsesblade og huskeseddel til tilsyn
- Klagesagsbehandling
  Florian Rasmussen
15:15 Opsamling og evaluering
  - kaffe og kage
  Vaun Egede Jensen og Anne Trabjerg Kamp
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

8.200,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 05-08-2022
Pris: 8.200,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Vandløbslovgivning og administration I (18665)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbslovgivning og administration I