Vandplanter for åmænd

Obligatorisk vandløbsteknikerkursus (1 VTp)
Vi har i en årrække været vant til at vandløbene kun skulle opfylde krav til smådyrene i vandløbet. Men det er slut nu. Fremover skal vandløbene også leve op til krav om variation og antal arter af fisk og planter, der lever i vandløbet. Det er derfor blevet endnu vigtigere at du som åmand har et godt plantekendskab og ved hvordan grødeskæring påvirker de forskellige plantetyper. På dette kursus får du entilog viden om hvor planternes vækstpunkter sidder, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de målsatte vandløb.

Målgruppen

Åmænd og andre der ønsker at få et øget kendskab til vandløbets planter og deres biologi, men ikke i en detaljeringsgrad hvor man lærer at bestemme vandaksene til art.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

24-06-2021

Kursusprogram
24. juni 2021
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Morten Fischer Jørgensen og Suna Rokkjær
10:00 Generelt om vandplanter
  - Vandplanerne og lidt relevant lovstof
- Grødeskæringens betydning for vandføring og livet i vandløbet
- Afgrænsning af vandplanter
- overvintringsorganer
- vækstpunkter
- de gode, de onde og grusomme
- Danske vandplanter, Miljøstyrelsens vejledning i bestemmelse af planter i søer og vandløb (udleveres på kurset)
  Morten Fischer Jørgensen
12:00 Frokost
13:00 Generelt om vandplanter, fortsat
  - Karup Å forsøg
- Udplantning af vandplanter
  Morten Fischer Jørgensen
14:00 Plantebestemmelse
  - Bestemmelsesnøgler
- Her får deltagerne lov til selv at sidde og bestemme forskellige vandplanter
  Morten Fischer Jørgensen
15:00 Kagebord
15:30 Plantebestemmelse, fortsat
  Morten Fischer Jørgensen
16:15 Opsamling og evaluering
  Morten Fischer Jørgensen og Suna Rokkjær
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Randers Kommune

3.890,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 21-05-2021
Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Vandplanter for åmænd (18264)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandplanter for åmænd