VVM screening og miljøvurdering – ONLINE

Er du i tvivl om, hvornår der er en VVM sag? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag og hvordan forholdet er mellem VVM og Miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig. Du får en grundlæggende indføring i VVM-sager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel. Sammenlægningen af regelsættene for VVM og Miljøvurdering af planer og heraf følgende ændringer, der trådte i kraft den 16. maj 2017, bliver frmehævet. VVM-pligt og reglerne for både bilag 1-anlæg og bilag 2-anlæg bliver gennemgået. Koblingen til regelsæt som planloven og miljøbeskyttelsesloven bliver uddybet. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og Miljøvurderingen bør indeholde. Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.

Målgruppen

Kommunale medarbejdere, der har lidt erfaring med VVM screeninger og gerne vil vide mere.
Rådgivere, statslige medarbejdere og medarbejdere fra virksomheder, der er involveret i VVM-sager, kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: VVM screening og miljøvurdering - ONLINE