Projektleder: Har du styr på din styregruppe?

Projektlederes fokus skal ud i alle vinkler. Fokus på teamets medarbejdere, samarbejdspartnere, underleverandører og til projektets interessenter er meget vigtigt – men også det fokus vi oftest taler om. Projektleders rolle i forhold til styregruppen og projektejer er dog ofte af afgørende betydning for om et projekt bliver en succces. Projektledere skal derfor også træne i at forstå og optimere samarbejdet med styregruppe og projektejer – og evne at lede opad. Projektdag for projektledere sætter fokus på netop dette.

Strukturen for dagens punkter er et teoretisk input fra Christina Foldager, en praktisk reflektion fra Søren Baungaard Sørensen, øvelser og opsamling i plenum.

Projektdagen giver dig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre projektledere i branchen. Samtidigt får du ny viden om projektarbejdet og du løfter dine kompetencer inden for specifikke emner om projektledelse.