Jens Albrechtsen

Jens Albrechtsen er uddannet ingeniør og arbejder i dag som entreprisechef hos EnviDan.

Han har over 20 års erfaring med etablering af spildevandsanlæg og har stor erfaring med både renseanlæg, kloakprojekter, afskærende systemer og transportanlæg.

Jens er en dreven anlægsingeniør, som har gennemført en række store og komplicerede anlægs- og entrepriseopgaver, hvorfor han har dybe kompetencer inden for projektering af rense- og afløbsanlæg.

Gennem mange år har Jens være garant for en effektiv kvalitetssikring og miljøledelse, hvilket gør, at han er ekspert i at vurdere de mulige miljømæssige konsekvenser ved diverse teknologier. 

Jens fungerer både som bygherre- og projektrådgiver og står for tilsyn, byggemøder, aflevering og indkøring. Derudover er han en engageret kursusleder ved Ferskvandscentret.

Jens Albrechtsen

Jens Albrechtsen

Entreprisechef ved EnviDan
Anlægsingeniør

LinkedIn-profil

Mød Jens her