Lea Kromann-Gallop

Lea Kromann-Gallop er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og har blandt andet en baggrund som projektleder på naturområdet i en kommune.

Lea er kursusudvikler i Ferskvandscentrets kursusafdeling. Hun er uddannet biolog og kommer senest fra en stilling hos Billund Kommune, hvor hun blandt andet har arbejdet som projektleder på naturprojekter.

Lea har ansvaret for en bred række af kurser, og du møder hende særligt på kurser om natur, men også på kurser inden for vandmiljø, grundvand og vandforsyning samt vores kurser inden for  affald og genbrug og industrimiljø

Lea er en rutineret mødefacilitator og vært på online kurser.

Kontakt gerne Lea, hvis du har brug for hjælp til at facilitere din workshop eller hjælp til at planlægge din involvering af borgere, kunder eller andre interessenter. Eller måske du skal bruge en konferencier til din begivenhed?

Har du input til kurser om natur, biodiversitet mm, så tag også gerne kontakt til Lea.

 


 

På den private front bruger Lea meget tid i naturen med både små og store oplevelser. Blandt andet sanker hun forskellige bær, svampe og urter – fx til snaps og gin, hvor hun eksperimenterer med regnfang, roser og fyrrenåle. TIP: Er du vild med kapers, er syltede mælkebøtteskud et perfekt alternativ!

Lea Kromann-Gallop

Lea Kromann-Gallop

Kursusudvikler
Biolog

Mød Lea her

 • Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-06-2022 til 15-06-2022

  På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet.
  Vi ser på regler og lovgivning på vandforsyningsområdet – Administration af samspil mellem Vandforsyningsloven, Forvaltningsloven Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, ”Habitatbekendtgørelsen” og vejloven mfl.
  Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet.
  Kursusprogram
  14. juni 2022
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Lea Kromann-Gallop, Peter Nymann og Esben Aggerbeck Stampe
  10:00 Vandreformen og ny opgavefordeling mellem kommune og vandforsyninger
    - Ny organisation og nye beføjelse
  Vandsektorens seneste ændringer
  - hvad er konsekvenserne?
  - Nye økonomiske rammebetingelser
    Esben Aggerbeck Stampe
  11:15 Vandselskabers forsyningspligt
    - afgrænsning af vandselskabernes forsyningspligt og påbud om forsyning
    Esben Aggerbeck Stampe
  12:00 Frokost
  13:00 Regulativer
    - vedtagelse, indhold og virkning
    Esben Aggerbeck Stampe
  14:00 Bidrag og prisfastsættelse
    - Anlægs-, drifts- og passagebidrag
  - Prisfastsættelse, takstgodkendelse, prislofter og takstblade
  - Opkrævning af bidrag og vandafgift
    Peter Nymann
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Case / gruppediskussion
    Peter Nymann
  16:15 Ejerskab til anlæg og ledningsnet
    - Hvor ophører forsyningens anlæg/forsyningsgrænser mv.
  - Etablering af rettigheder til placering af anlæg og ledninger – aftale eller ekspropriation
  - Kort om gæsteprincippet
  - Sikring af rettigheder - deklarationer og tinglysning
    Peter Nymann
  18:00 Middag
  15. juni 2022
  08:15 Vandforsyningsplanlægning og beskyttelse af grundvand
    - Indsatsplanlægning
  - BNBO
    Niels Cajus
  10:15 Pause
  10:30 Tilladelser (Almene vandværker)
    - Retten til vand
  - Bore- og indvindingstilladelse, herunder forhold angående VVM, miljøkonsekvensvurderinger, VP og handleplaner og Habitatdirektivet
    Niels Cajus
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsyn med vandforsyninger
    - Tilsynsregler og forvaltningsretten
  - Tilsyn og håndhævelse
  - Påbud, forbud og politianmeldelse
  - Selvhjælpshandlinger
    Peter Nymann
  14:15 Case / gruppeopgave
    Niels Cajus og Peter Nymann
  14:45 Kaffe og kage
    - Opsamling gruppearbejder
    Peter Nymann og Niels Cajus
  15:30 Evaluering
    Peter Nymann, Lea Kromann-Gallop og Niels Cajus
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Niels Cajus, Aarhus Kommune • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Esben Aggerbeck Stampe, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Sommerkursus i Naturillustration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-06-2022 til 29-06-2022

  Normalt forbindes Ferskvandscentret Kursusafdeling med faglige kurser inden for miljø, vand, forsyning og natur. På dette nye kursus er det også naturen, der er i fokus, men her inviterer vi alle glade tegnere til to spændende dage, hvor du kan udvikle dine tegneegenskaber inden for dyr og planter.
  Ferie eller fagligt kompetenceløft?
  Ja, det bestemmer du faktisk selv! Du kan vælge at se dagene som et seriøst kursus, hvor du arbejder målrettet på at styrke de tegnefærdigheder, som du måske bruger eller drømmer om at bruge i dit professionelle virke. Eller du kan se det som et kort ferieophold, hvor du træner en glad hobby, der kan give dig gode oplevelser i naturen.

  Som en del af kurset får du et sæt tegneblyanter.
  Kursusprogram
  28. juni 2022
  08:15 Morgenmad
    Vi mødes og spiser sammen på Vejlsøhus
  09:00 Tegneundervisning dag 1
    Skitsetegning
    Brian Dall Schyth
  12:30 Lunch to go
    Der er fri leg til at øve sig og tegne videre, eller til at nyde Silkeborgs mange forskellige naturområder og attraktioner. Der er også fri adgang til AQUA Akvarium og Dyrepark
  18:00 Middag i restaurenten
  19:30 Fordrag om tegning og tegnestile
    Brian Dall Schyth
  20:30 Forfriskninger i Dråben
    Der er mulighed for hygge i Dråben på Vejlsøhus
  29. juni 2022
  07:00 Morgenmad og tjekud
    Morgenmaden kan nydes fra kl. 7:00-kursusstart
  09:00 Tegneundervisning dag 2
    Rentegning og detaljer
    Brian Dall Schyth
  12:00 Frokost i restaurenten
    Vi spiser sammen
  13:00 Vi samler op og har sidste indlæg fra underviseren
    Brian Dall Schyth
  14:00 Fernisering og bobler
    Vi drikker et glas champagne og ser hinandens produktioner.
    Brian Dall Schyth
  15:00 Tak for i dag
    AQUA Akvarium og Dyrepark har fortsat åbent, og kan nydes resten af eftermiddagen.
    Lea Kromann-Gallop
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Brian Dall Schyth, ExplainWays

  Pris 4.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Visuel formidling og registrering med droner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-08-2022

  På dette kursus lærer du at anvende dronen i mange af de facetter, der er i den tekniske forvaltning.

  Du bliver på kurset i stand til at se potentialerne inden for registrering af fx bygninger og naturområder, samt hvordan du bedst kan bruge droneoptagelser til at kommunikere om dine projekter.

  Du får selvfølgelig også et overblik over de regler, du skal forholde dig til, når du gerne vil indkorporere droner i dit daglige arbejde, samt ikke mindst hvordan du planlægger din flyvning.
  Vi skal selvfølgelig også have en drone på vingerne, inden dagen er omme!
  Kursusprogram
  10. august 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop, Henrik Obel og Ulrik Max Nielsen
  09:45 Introduktion til droner, regler og dokumentation af flyvninger
    Henrik Obel
  10:15 Kort pause
  10:30 Produktionens faser og redskaber til planlægning af flyvninger
    Ulrik Max Nielsen
  11:00 Kortlægning/mapping
    Ulrik Max Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Bygningsinspektion og trafikmålinger
    Henrik Obel
  13:45 Vi flyver med drone og tager kaffen og kagen med
    Henrik Obel og Ulrik Max Nielsen
  14:45 Dokumentation af projekter
    Henrik Obel
  15:15 Kommunikation til borgere
    Ulrik Max Nielsen
  16:15 Evaluering og opsamling
    Henrik Obel, Ulrik Max Nielsen og Lea Kromann-Gallop
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • |Direktør • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Nielsen|Ulrik Max|Dansk Drone Netværk Ulrik Max Nielsen • Udviklingskonsulent & dronefører Henrik Obel, Herning Kommune

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Adfærdsdesign i naturprojekter

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-08-2022

  Nudging og Grafisk Facilitering er begge kommunikationsmetoder, der flytter mennesker uden løftede pegefingre og forbud.

  Ved hjælp af nudging bliver du i stand til at få flere til at sameksistere i naturen uden konflikter, f.eks. mountain-bikere, ryttere, familier og trail-løbere, der ønsker at benytte det samme naturområde.

  Med Grafisk Facilitering kan du sikre den nødvendige involvering og samskabelse i dit naturprojekt, så alle interessenter bliver hørt og får ejerskab for projektet. På kurset lærer du at tegne simple ikoner, symboler og processer, som du kan bruge til at skabe overblik, forklare det komplekse, vise en proces etc. Med værktøjet bliver du også i stand til at skitsere et udgangspunkt for projektets visuelle identitet f.eks. i form af skilte og flyers, som kan blive afgørende for projektets succes i praksis.

  Sidst på dagen skal du arbejde med dit eget projekt eller udfordring fra hverdagen, og dermed få brugt din viden med det samme.

  Så arbejder du med outdoor, friluftsliv, naturforvaltning eller lignende og sidder du med naturprojekter eller brugerkonflikter i naturen, så er dette kurset, der vil give dine borgermøder nyt liv og sikre, at du får succes med dit projekt. Tag gerne en kollega med fra kommunikationsafdelingen, så du har en at udvikle sammen med.

  Husk at medbringe din egen case
  Kursusprogram
  30. august 2022
  08:30 Morgenmad og ankomst
  09:00 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop, Margrethe Børsting og Lena Hellström
  09:15 Nudging - 5 adfærdsprincipper
    Lena Hellström
  10:45 Kort pause
  11:00 Grafisk facilitering
    Tegneteknikker, ikoler og processer
    Margrethe Børsting
  12:30 Frokost
  13:15 Vi går i Aqua og ser på nudges, skilte og kommunikation
    Lena Hellström og Margrethe Børsting
  14:00 Opsamling
    Lena Hellström og Margrethe Børsting
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Opgave: Vi arbejder med vores egen case og bruger de teknikker vi har lært
    Margrethe Børsting og Lena Hellström
  16:00 Opsamling
    Margrethe Børsting og Lena Hellström
  16:45 Evaluering
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Grafisk Facilitator Margrethe Børsting, Simpledraw • Nudgingkonsulent / Journalist Lena Hellström, NudgeCase • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Pris 4.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandindvindingstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-08-2022 til 01-09-2022

  Mange vandindvindinger er truet af grundvandsforurening, det kommer til at øge behovet for nye indvindingsboringer.

  Det er  kommunerne, der giver indvindingstilladelser til grundvand og overfladevand. På kurset får du et grundlæggende indblik i hydrogeologien og bliver klædt på med lov- og plangrundlaget, inden vi gennemgår de forskellige indvindingstilladelser.


  Kursusprogram
  31. august 2022
  09:00 Kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jens Chr. Ravn Roesen og Lea Kromann-Gallop
  10:30 Pause
  10:40 Nye tilladelser til vandindvinding til vandværker
    - Foreløbig indvindingstilladelse
  - Endelig vandindvindingstilladelse
    Jens Chr. Ravn Roesen
  12:00 Frokost
  13:00 Hydrogeologi
    - Hydrogeologisk forståelsesramme, herunder samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser. 
  - Hydrauliske grundbegreber 
    Jacob Birk Jensen
  14:45 Kaffepause
  15:15 Påvirkning af natur og vandløb
    - Beregningsmodellser
  - Hydrologiske/konceptuelle vurderinger
  - Besigtigelser & overvågning
    Jacob Birk Jensen
  17:00 Pause og tjek ind på hotellet
  18:00 Middag
  19:30 Uformel erfa-udveksling i ”Dråben”
    Jens Chr. Ravn Roesen
  1. september 2022
  08:30 Opsamling på Dag 1
    Jens Chr. Ravn Roesen
  09:00 Vi skriver indvindingstilladelser - Cases
    - Tilladelse til vandværk
  - tilladelse til markboring
  - andre tilladelser
    Jens Chr. Ravn Roesen
  10:00 Love, regler og andre kringelkroge
    - Vandforsyningsloven
  - Bekendtgørelserne
  - VVM
  - Normer
  - Andre love og planer vi skal have med i sagsbehandlingen
    Jens Chr. Ravn Roesen
  12:00 Frokost
  13:00 Sammenfatning af tilladelser
    - Tilladelser drøftes
    Jens Chr. Ravn Roesen
  14:00 Snurrige tilladelser og ophør af tilladelser
    - Regler for erstatningsboringer
  - Tilladelse til sænkning af grundvand
  - Andre ikke almindelige tilladelser
  - Ophør og afslag på tilladelser
    Jens Chr. Ravn Roesen
  15:30 Evaluering
    Kaffe og kage
    Jens Chr. Ravn Roesen og Lea Kromann-Gallop
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

  Undervisere

  • Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pesticider i grundvandet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-09-2022

  Kurset giver dig en masse nyttig baggrundsviden, herunder overblik over, hvilke pesticider der er anvendt igennem tiden og i hvor store mængder. Du får indblik i principperne for godkendelse af pesticider, godkendelsesstatus samt hvorfor vi i Danmark – trods godkendelsesproceduren – finder flere og flere pesticidstoffer i grundvandet. Du får kendskab til de nyttigste datakilder til viden om pesticiders opførsel i jord og grundvand, samt hvorledes disse data skal tolkes, og du får desuden demonstreret hvordan man nemt kan indhente data om pesticidfund i grundvandet samt om stoffernes godkendelsesstatus.

  Allervigtigst lærer du at vurdere grundvandets pesticidsårbarhed ud fra geologiske, hydrogeologiske og grundvandskemiske data, og du får demonstreret brugen af Excel-værktøjet BRIBE til risikovurdering af pesticidspild.

  Kurset afsluttes med to øvelser, hvor du vurderer grundvandets pesticidsårbarhed på enten en tilfældig valgt lokalitet eller ”din egen” lokalitet, og sluttelig får du mulighed for under vejledning at vurdere risikoen ved et pesticidspild ved brug af BRIBE – igen enten på en tilfældigt valgt lokalitet eller ”din egen”.
  Kursusprogram
  1. september 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og introduktion
    Niels Peter Arildskov og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Godkendelse, anvendelse og fund af pesticider
    1. Stoffer anvendt gennem tiderne
  2. Godkendelse af pesticider
  3. Nedbrydningsprodukter
  4. Tilladte, begrænsede og forbudte stoffer
  5. Grænseværdier og toksicitet
  6. Pesticidanalyser på grundvand og drikkevand
  7. De senere års problemstoffer
    Niels Peter Arildskov
  11:00 Pesticidstoffernes opførsel i jord og grundvand
    1. Sorption
  2. Nedbrydning
  3. Datakilder
  4. Danske undersøgelser
    Niels Peter Arildskov
  12:00 Frokost
  13:00 Grundvandets pesticidsårbarhed
    1. Hvilke faktorer er vigtige, og hvorfor?
  2. Grundvandskemiske indikatorer på pesticidsårbart grundvand
  3. Punktkilder og fladekilder
  4. Risikovurdering af pesticidspild
  5. Typiske faldgruber
    Niels Peter Arildskov
  14:00 Øvelse 1: Vurdering af grundvandets pesticidsårbarhed
    Niels Peter Arildskov
  15:00 Kaffe og Kage
  15:30 Øvelse 2: Risikovurdering af pesticidspild
    Niels Peter Arildskov
  16:45 Evaluering
    Niels Peter Arildskov og Lea Kromann-Gallop
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Basistilstandsrapporter (BTR) – Online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  13-09-2022

  Står du for at skulle vurdere en basistilstandsrapport (BTR), men mangler den fornødne viden på området? Så er dette kursus for dig. Vi giver dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksomme på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? De og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset.

  Vil vil gerne have at du indsender en case, og 2 spørgsmål inden kursusstart til lkg@fvc.dk.

  Kurset er online.
  Kursusprogram
  Dag nr.: 1
  08:30 Login på Zoom
    Lea Kromann-Gallop
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation
    Mai-Britt Bruun, Lea Kromann-Gallop og Mette Tjener Andersson
  09:00 Regler om basistilstandsrapport
    - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
  - Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
  - Hvornår udløses krav om BTR?
  - Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
  - hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:15 Regler om basistilstandsrapport - fortsat
    Mai-Britt Bruun
  11:15 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
    - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
  - Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
    Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
  11:30 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
    EU vejledning Trin 1-3. herunder:
  - Hvilke aktiviteter er omfattet?
  - Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
  - Hvilke kemiske stoffer er relevante?
  - Hvordan sorteres stofferne?
  - Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
    Mette Tjener Andersson
  12:00 Frokost
  12:45 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
    Mette Tjener Andersson
  13:15 Kort pause
    Mette Tjener Andersson
  13:30 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
    - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
  - EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
  - EU vejledning Trin 8 - Rapportering
  - Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
  - Hvor mange prøver skal der udtages?
  - Hvad skal der undersøges for?
  - Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
    Mette Tjener Andersson
  14:15 Pause
  14:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
    Mette Tjener Andersson
  15:15 Hvordan kan BTR bruges?
    - Brug af BTR
  - Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
  - Er det en god ide at undgå BTR?
    Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
  15:45 Afslutning og evaluering
    Mai-Britt Bruun, Mette Tjener Andersson og Lea Kromann-Gallop
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms.
 • BNBO og grundvandsbeskyttelse i et juridisk perspektiv online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  14-09-2022

  Der er øget fokus på beskyttelsen af vores grundvandsressource og der stilles derfor krav om en specifik kommunal BNBO indsats inden udgangen af 2022.
  Er du som sagsbehandler i tvivl om, hvad der kræves af dig i den forbindelse? Eller har du brug for at opdatere din viden og få overblik over de nye afgørelser der er kommet. Så er dette kursus for dig.
  Vi giver dig et overblik over både gældende og kommende regelkompleks og vi gennemgår klagenævns- og retspraksis, der har fokus på samspillet mellem kommune, vandselskab og grundejer vedrørende fastlæggelsen af BNBO inden udgangen af 2022. En indsats som staten vil følge op på og overtage efter 2022, hvis kommunerne ikke formår at gennemføre den.
  I klagenævnenes praksis er der også generelt åbnet op for, at der kan pålægges restriktioner på anvendelsen af landbrugsjord af hensyn til grundvandets beskyttelse.
  Vandselskaberne får tillige bedre mulighed for at indregne omkostninger til BNBO indsatsen i indtægtsrammerne.
  Kom og bliv klogere på denne store opgave, der både involverer kommune, forsyning og grundejere.
  Kursusprogram
  14. september 2022
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation og login i mødet
    Peter Nymann og Lea Kromann-Gallop
  09:00 Den målrettede grundvandsbeskyttelse
    Peter Nymann
  09:10 Den obligatoriske indsats vedr. BNBO - udpegning, vurdering og status pt.
    Esben Aggerbeck Stampe
  09:35 Risikovurdering og BNBO indsatser
    Peter Nymann
  09:55 Indgåelse af frivillige aftaler om rådighedsindskrænkninger i BNBO
    Peter Nymann
  10:10 Pause
  10:25 Indgåelse af frivillige aftaler om rådighedsindskrænkninger i BNBO fortsat
    Peter Nymann
  10:45 Samarbejdet mellem kommune og vandforsyning
    Peter Nymann
  11:00 Pause
    Esben Aggerbeck Stampe og Peter Nymann
  11:15 Finansiering af drikkevandsbeskyttelsen
    Esben Aggerbeck Stampe
  11:25 Principper for erstatningsfastsættelse herunder Beder-, Egedal- og Sønderborgsagerne
    Esben Aggerbeck Stampe
  11:50 Spørgsmål
    Esben Aggerbeck Stampe og Peter Nymann
  12:00 Tak for i dag
    Esben Aggerbeck Stampe, Peter Nymann og Lea Kromann-Gallop
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Undervisere

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Esben Aggerbeck Stampe, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 1.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.750,- kr. ekskl. moms.
 • Grafisk Facilitering online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  20-09-2022

  Vil du være en stærk visuel formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops?
  Så kom på onlinekursus i Grafisk Facilitering med fokus på klimatilpasning og natur.

  Du får tilsendt en god outliner sort tusch inden kurset.

  Du modtager en invitation til onlinekurset pr. mail.

  En af vores tidligere kursister har sagt følgende om kurset: Jeg synes at det var et rigtig godt kursus, hvor det at Grafisk Facilitere blev bragt ned på jorden og gjort tilgængeligt. Det var en god proces, og jeg kan bruge det jeg lærte helt konkret i mit arbejde.
  Kursusprogram
  20. september 2022
  09:00 Introduktion og opvarmning
    Vi tegner simple symboler og ikoner step by step
    Margrethe Børsting og Lea Kromann-Gallop
  09:15 Vi fokusere på ikoner inden for klima og natur
    Her kommer dit fagområde i spil
    Margrethe Børsting
  10:15 Pause
  10:30 Visuelt stillads og proces
    Hjælp til proces og overblik, hvad kan du forberede hjemmefra
    Margrethe Børsting
  11:50 Afslutning og opsamling
    Vi slutter dagen af og samler op på det vi har lært
    Margrethe Børsting og Lea Kromann-Gallop
  12:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Grafisk Facilitator Margrethe Børsting, Simpledraw • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grafisk Facilitator Margrethe Børsting, Simpledraw

  Pris 1.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.750,- kr. ekskl. moms.
 • Det gode landbrugstilsyn

  Kursussted: Region Sjælland

  20-09-2022 til 21-09-2022

  Kurset giver dig en grundlæggende viden om landbrugsmiljø og -lovgivning, så du kan håndtere den daglige administration og tilsynet.
  Endvidere ser vi på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet.
  Erfarne sagsbehandlere øser af deres viden om planlægning og gennemførelse af landbrugstilsyn, håndtering af miljøgodkendelser, krydsoverensstemmelse og klagesager m.v. Desuden får vi landmandens version af, hvordan han oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

  Undervisningen tager afsæt i husdyrbrugloven, miljøbeskyttelsesloven og lov om af miljøgodkendelse af husdyrbrug mf.
  Kursusprogram
  20. september 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Bente Kjærsgård Henriksen
  09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
    - Tilsynspligtens omfang
  - Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
    Mai-Britt Bruun
  10:50 Kort pause
  11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
    - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indsærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
  - Betydningen af passivitet
  - Overproduktionssager, hvad kan vi lære af dem?
  - Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
    Mai-Britt Bruun
  12:15 Frokost
  13:00 Besøg på Aqua
  13:30 Planlægning af landbrugstilsyn - Den gode dialog
    - Hvor ligger fokus
  - Hvordan opnår man en god dialog?
  - "Det gode nej" hvordan?
  - Varslet eller uvarslet tilsyn?
  - Ligevægt i tilsynet, hvoradan?
    Bente Kjærsgård Henriksen
  14:30 Tilsynes generelt
    - Tilsynstyper i praksis
  - Forholdsregler og generelle hensyn
  - Hvad skal kontrolleres? samspil med tilsynsskemaet
  - Brug af foldere
  - Det gode brev
  - Håndhævelse
    Bente Kjærsgård Henriksen
  15:15 Kaffe, te og kage
  15:30 Tilsynet helt generelt - fortsat
    Bente Kjærsgård Henriksen
  16:00 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
    Bente Kjærsgård Henriksen
  18:00 Middag
  19:30 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
    Bente Kjærsgård Henriksen
  21:00 Hygge i Dråben med øl og vand
  21. september 2022
  08:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Silkeborg
    Bente Kjærsgård Henriksen og Per Bek
  11:30 Frokost
  12:30 Opsamling på landbrugstilsyn
    - Hvordan gik det?
  - Tilgangen, dialogen og formen?
  - Tilsynsrapport og -brev
  - Evt. håndhævelse
    Bente Kjærsgård Henriksen
  14:45 Kaffe, te, frugt og kage
  15:00 Opsamling på landbrugstilsyn - fortsat
    Bente Kjærsgård Henriksen
  15:45 Afrunding og evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Bente Kjærsgård Henriksen
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Landmand Per Bek • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Boringer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-10-2022

  Boringer kan være svære at gennemskue, men på dette kursus går vi i dybden med både de boringer der blev etableret før i tiden, og hvad du skal være særligt opmærksom på, når vi ser på de forskellige tidsperioder de er etableret i. Herudover går vi i dybden med processen når der skal etableres en ny boring, fra udvælgelse af placeringen til oprettelsen i Jupiter.
  Vi sætter fokus på hvad du som sagsbehandler har særligt brug for at vide, når du skal have styr på boringerne i din kommune.
  Kursusprogram
  4. oktober 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
    Lea Kromann-Gallop, Stine Reimer Priess og Peter Brøker
  09:30 Velkomst og Introduktion
    Stine Reimer Priess og Lea Kromann-Gallop
  09:45 Etablering af boringer tilbage i tiden - 1
    • Typer af boring
  • Hvordan blev de udført
  • Fordele og ulemper
    Peter Brøker
  11:00 Pause
  11:15 Etablering af boringer tilbage i tiden - 2
    • Hvad skal man være opmærksom på
  • Hvordan undersøger man tilstand af boring fx videoinspektion, vandprøver? Og tolkning af disse data
    Peter Brøker
  12:00 Frokost
  13:00 Inden en ny boring etableres
    • Udvælgelse af placering (screening for arealanvendelse, geologi, hydrogeologi og vandkemi)
  • Boringsopbygning (filtersætning, åbentstående boring, flere filtre, længde af foring, dybde af boring
  • Undersøgelser i boring (logs, niveauspecifikke vandprøver, prøvepumpning, pejle i nærliggende pejleboringer, hvilke parametre skal der analyseres for og hvor ofte?)
  • Ansøgning om boretilladelse, eventuel dispensation fx etableres i fredskov
  • Ansøgning om afledning af vand fra prøvepumpning, hvortil og hvordan. SRP
    Stine Reimer Priess
  14:00 Kaffe og kage
  14:15 Etablering af nye boringer
    • Boremetoder
  • Tilsyn under borearbejdet, hvad skal man være opmærksom på
  • Undersøgelser i boring efter etablering og tolkning af disse data fx logs, niveauspecifikke vandprøver, specifik kapacitet, virkningsgrad, ydelse, sænkning af vandspejl i boring, sænkning af vandspejl i nærliggende pejleboringer.
  • Hvordan boring kan ”justeres” efter at den er etableret (fx afproppe bunden pga. for dyb, forlænge foring, udsyre boring mm.)
    Peter Brøker
  15:30 Kort pause
  15:45 Efter etablering af boring
    • Ansøgning om ibrugtagning (afrapportere og tolke data fra boring herunder prøvepumpning, pejlinger i pumpeboring og nærliggende pejleboringer, vandanalyser, ydelse, sænkning i boring mm.)
  • Indberetning til Jupiter
  • Pumpebestykning og råvandsstation
  • Råvandsledning
    Stine Reimer Priess og Peter Brøker
  16:45 Evaluering og opsamling
    Stine Reimer Priess og Lea Kromann-Gallop
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Projektleder, vand Stine Reimer Priess, Krüger A/S

  Undervisere

  • Direktør Peter Brøker, Brøndboringsfirmaet Brøker A/S • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Projektleder, vand Stine Reimer Priess, Krüger A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Træf 2022 for personale på genbrugsstationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-10-2022

  Kom og hør om aktuelle emner fra genbrugspladsernes hverdag. Vi sætter i år fokus på både direkte genbrug af byggematerialer, tekstiler og deponi.

  Mød kolleger fra hele landet, få en god snak og få viden og inspiration med hjem, så I bliver endnu bedre til at sortere på pladserne.

  Der er god tid til dine spørgsmål på træffet.

  Vi gentager den populære workshop, hvor I bestemmer, hvad vi skal vende.
  Emnerne på workshoppen er ikke lagt fast, så byd endelig ind med emner, du gerne vil diskutere med dine kolleger.


  Kursusprogram
  6. oktober 2022
  09:00 Ankomst og morgenbord
  09:15 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop
  09:30 Tekstiler sortering og genanvendelse
    AffaldPlus fortæller om hvordan de behandler deres fraktion og hvordan den fordeles til forskellige modtagere blandt andet til Sysavs i Sverige.
    Henrik Wejdling
  10:30 Formiddagskafffe & -te, snak & snack
  10:45 Upcykling af byggematerialer
    Norrecco fortæller om deres projekter, og hvordan byggematerialer genanvendes i moderne byggeri.
    Jette Bjerre Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Sådan håndterer vi...! Workshop
    Vi tager aktuelle emner op, drøfter dem i små grupper og samler op i plenum. Feks.
  "Corona-drift" - vidensdeling, hvordan tacklede/tackler I andre det?
    Lea Kromann-Gallop
  14:30 Kaffe, te, kage og snak
  14:45 Deponi eller Til nedgravning - hvordan mindsker vi fraktionen
    Sønderborg forsyning sætter fokus på Deponi og hvordan vi får nedbragt mængden af denne fraktion.
    Kim Rene Olsen
  15:45 Evaluering og afrunding
    Lea Kromann-Gallop
  16:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S • Udviklingskonsulent Henrik Wejdling, AffaldPlus

  Pris 2.295,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.295,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bynatur anlæggelse og drift

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-10-2022

  På dette kursus tager vi udgangspunkt i din egen case og hjælper dig igennem både anlæggelse og drift af din bynatur. Det kunne være på et forsyningsanlæg, eller en genbrugsstation, eller på de kommunale arealer. men det kunne også være ude på din virksomhed. Vi kommer ind på både samarbejder og kommunikation, og så få du helt konkret viden om hvordan du skal anlægge, hvilke arter du skal vælge og ikke mindst hvordan området skal driftes.
  Kursusprogram
  11. oktober 2022
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Introduktion til Biodiversitet
    De 5 vigtigste principper
  -Krat og store træer
  -Ved og kvas
  -Plantediversitet
  -Leve- og ynglesteder
  -Vand
    Lea Kromann-Gallop og Lilli Gruwier
  10:00 Pause
  10:15 Introduktion til biodiversitet forsat
    Hvordan arbejder man med biodiver-sitet
  Forskel på anlæggelse og drift
  Brandmandens lov
  Hvordan vurderes konkrete arealer
    Lilli Gruwier
  10:45 Gruppearbejde på specifikke arealer
  11:45 Kort opsamling
    Lilli Gruwier
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af eksempler på anlæg af bynære biodiversitetstiltag
    Krat og store træer
  Ved og kvas
  Plantediversitet
  Leve- og ynglesteder
  Vand
    Lilli Gruwier
  13:45 Præsentation af workshop
    Lilli Gruwier
  14:00 Workshop Hvordan arbejder vi med konkrete arealer, erfarings- og ideudveksling i grupper
    Lilli Gruwier
  14:45 Kaffe og kage
  15:00 Gennemgang af eksempler på drift af bynære biodiversitetstiltag:
    Krat og store træer
  Ved og kvas
  Plantediversitet
  Leve- og ynglesteder
  Vand
  Græsplænen/langt græs
    Lilli Gruwier
  15:15 Workshop fortsat
    Lilli Gruwier
  15:45 Præsentation af resultater fra workshoppen
    Lilli Gruwier
  16:00 Opsamling
    Lilli Gruwier
  16:30 Evaluering
  16:45 Tak for i dag
    Lilli Gruwier
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Lilli Gruwier, Vildskab ApS

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Nudging for viderekomne

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-10-2022

  På kurset bliver du inspireret til at få gjort det lettere for borgerne at sortere korrekt på pladsen. Der bliver en kort genopfriskning af principperne i nudging - metoden - men fokus er på hvordan du skaber fremdrift i dine ideer og får det til at ske i praksis. Samt en opdatering på den nyeste viden inden for nudging.

  Kursusprogram
  13. oktober 2022
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop
  09:30 Vi deler erfaringer med nudgeløsninger
    Lena Hellström
  10:30 En kort genopfriskning af pointerne fra grundkursus i nudging og nyt om nudging
    Lena Hellström
  12:00 Frokost
  13:00 Sådan får jeg skabt tid og opbakning til mine projekter
    Lena Hellström
  14:00 Udvikling af nye nudge-planer inspireret af de fælles erfaringer og nye input
    Lena Hellström
  15:00 Kaffepause
  15:15 Casearbejde med gåtur
  15:45 Opsamling i plenum
    Lena Hellström
  16:15 Evaluering
    Lea Kromann-Gallop
  16:30 Slut for idag og farvel
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Nudgingkonsulent / Journalist Lena Hellström, NudgeCase • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  25-10-2022

  På kurset gennemgår vi kort baggrunden for BAT-konklusionerne fra EU BREF-dokumenterne og Miljøstyrelsens konvertering af disse til BAT-tjeklister. Vi gennemgår hvad man kan bede virksomhederne om i forbindelse med revurdering igangsat af nye BAT-konklusioner.
  Derefter giver vi tips til hvordan det bliver lettere at overskue BAT-tjeklisterne og lidt om hvordan de bedst udfyldes. Desuden kommer vi med eksempler på hvordan flowdiagrammer, der i reglen efterspørges i BAT-tjeklisterne kan sættes op. Vi vil også på kurset have en opgave omkring BAT-tjeklisterne.
  Kursusprogram
  25. oktober 2022
  09:00 Velkommen og login på Zoom
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Lea Kromann-Gallop
  09:10 Baggrunden for BAT-konklusionerne og Miljøstyrelsens l BAT-tjeklister
    Birgitte Holm Christensen
  10:00 Opstart af revurdering – igansat af BAT
    Mette Tjener Andersson
  10:40 Pause
  11:00 Tips til udfyldelse af tjeklisterne
    Mette Tjener Andersson
  11:30 Case - vi arbejder med en konkret opgave
    Mette Tjener Andersson og Birgitte Holm Christensen
  12:00 Tak for i dag
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Lea Kromann-Gallop
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 1.495,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.495,- kr. ekskl. moms.
 • Konflikthåndtering – for forsyningsselskaber

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-10-2022

  Lær at håndtere de konflikter, du oplever i kontakten med borgere, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail eller gennem telefonen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvordan den aftrappes. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen bl.a. ved at bruge dit sprog og kropssprog. Vi bruger jeres oplevelser fra dagligdagen til at få en dialog omkring de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnede til at takle de konkrete situationer.

  Undervisningen veksler mellem teori og dialog, og vi har et særligt fokus på forsyningsbranchen.
  Kursusprogram
  Dag nr.: 1
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
  09:45 Hvad er en konflikt?
    Hvilke holdninger ligger bag?
  Konflikttrappen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  11:00 Hvad er kommunikation?
    Hvad er anerkendende kommunikation
  Kommunikationscirklen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  12:00 Frokost
  13:00 Lytte og spørgeteknikker
    Sanne Vahlun
  14:00 Hjernens filtre
    Boldbanen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  15:15 Præsentation af vores forskellige systemer
    - Visuel
  - Auditiv
  - Kinæstetisk
  - Auditiv Digital
    Sanne Vahlun
  16:00 Evaluering og afrunding
    Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

  Undervisere

  • Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Offentlighedens adgang til naturen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-10-2022

  Sikring af offentlighedens adgang til naturen er et af de oprindelige formål med naturbeskyttelsesloven. Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v. Vi kommer omkring emner som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land m.m. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at arbejde med cases fra din egen hverdag. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

  Kursusprogram
  31. oktober 2022
  08:30 Ankomst og morgenbuffet
  09:00 Velkomst og introduktion
    Lasse Baaner og Lea Kromann-Gallop
  09:10 Nye undersøgelser af hvordan kommunerne klarer adgangssager
    - Egne erfaringer med hvilke sager der fylder
  - Københavns Universitets undersøgelse i 2019 af kommunernes adgangssager
    Lasse Baaner
  09:30 Reglerne - overblik , praksis og oversete detaljer. Introduktion til offentlighedens adgang
    - Overblik over adgangsreglerne - Adgangsbestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, mark- og vejfredsloven og mange andre love.
  - Naturbeskyttelseslovens adgangsregler, §22 - §26
  - Skiltning mod adgang/"Skræmmeskilte
    Lasse Baaner
  10:30 Kort pause
  11:30 Deltagernes egne adgangssager - få sparring, hjælp og vejledning
    - Sager der vedrører NBL §§ 22-26
  - Sagseksempler
    Lasse Baaner
  12:15 frokost
  13:00 Regler for nedlæggelse af veje og stier. Introduktion fortsat
    - Nedlæggelse af veje og stier - anmeldereglerne efter § 26a samt nævnsbetingelserne vedr. betingelserne
  - Veje og stier i sommerhusområder og mulighederne for at anvende privatvejlovens regler
  - Sagsbehandlingsstrategier i.f.t. § 26a
  - Friluftsrådets aktindsigtsundersøgelse vedr. §26a
    Lasse Baaner
  14:15 Deltagernes egne nedlæggelsessager - sparring, hjælp og vejledning.
    - Sager vedr. §26 a
  - Sager vedr. §§ 22 - 26
    Lasse Baaner
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Adgangsafgørelser på sikker grund - gode råd fra underviserne
    - Disposition af afgørelser - skab overblik og hold hovedet koldt.
    Lasse Baaner
  16:15 Evaluering
    Lasse Baaner og Lea Kromann-Gallop
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus for personale på genbrugsstationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-11-2022 til 02-11-2022

  På dette kursus får du en introduktion til genbrugstanken og grundlæggende viden om, hvorfor genbrugspladserne er så vigtige.

  Du lærer om alle de højaktuelle emner - fx direkte genbrug, service, konflikthåndtering og arbejdsmiljø. Du skal selvfølgelig også forbi temaer som sortering af affald og de forskellige fraktioner, herunder med et særligt fokus på det farlige affald.

  Så - er du ny i branchen? Så er det her, du kan fyldt din rygsæk med basisviden, der kan ruste dig til arbejdet på en genbrugsplads!
  Kursusprogram
  1. november 2022
  09:00 Ankomst, kaffe/te og morgenmad
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Kim Rene Olsen
  10:00 Arbejdet på en genbrugsstation
    Sortering af affald er vigtigt! Om affaldet i Danmark og om Ressourceplanen
  Opbygning og generelle principper for en genbrugsstation/plads
  Hvorfor pladsmedarbejderen er vigtig: De væsentligste opgaver: Service og praktisk gøremål
    Kim Rene Olsen
  12:00 Frokostbuffet
  13:00 Besøg på Genbrugscenter Tietgensvej, Silkeborg Genbrug & Affald
    Kort introduktion om Silkeborg Forsyning
  Rundvisning, hvor vi blandt andet ser genbrugsbutikken.
  Oplæg om det daglige arbejde og service i Silkeborg Genbrug og Affald
  Kaffe/te & kage på stedet
    Erich Beck
  15:00 Tilbage på Ferskvandscentret
    Reaktioner og opfølgning på besøget
    Kim Rene Olsen
  15:30 Kaffe/te-pause
  16:00 God service på genbrugsstationer
    Service er helt centralt på genbrugsstationer. Lær hvorfor og hvad god service er og kan være
    Jacob Høg Nyborg
  17:30 Pause pg tjek in på hotellet
  18:00 Middag
  19:30 God service egne cases i sparring
    Jacob Høg Nyborg
  20:30 Hygge og netværk i Dråben
  2. november 2022
  08:00 Opsamling på førstedagen
    Kim Rene Olsen
  08:15 Arbejdsmiljø med særligt fokus på farligt affald
    Anette Østerby
  10:00 Pause
  10:30 Arbejdsmiljø fortsat
    Anette Østerby
  12:00 Frokostbuffet
  13:00 Direkte grnbrug og genbrugsbutikkerne
    HVordan arbejder vi med Direkte genbrug ude på genbrugspladserne.
    Erling Juul
  14:00 Kaffe og kage
  14:15 Erfaringer med service og kommunikation
    Hvad betyder god kommunikation for din velfærd og for kundetilfredsheden?
    Torben Anegaard Villumsen
  15:00 Opsamling og evaluering
    Opsamling: Hvad har vi lært? Hvad skal vi også lære?
  Herunder evaluering og afrunding
    Kim Rene Olsen og Lea Kromann-Gallop
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S

  Undervisere

  • Ingeniør Erich Beck, Silkeborg Forsyning A/S • Erling Juul, Silkeborg Forsyning A/S • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S • Holdleder Torben Anegaard Villumsen, AffaldVarme Aarhus • Kemiingeniør Anette Østerby, AviChem

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Erstatning efter vandløbsloven

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-11-2022

  På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagraffer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, hvornår der skal betales erstatning, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at havne i situationer, hvor kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.
  Sidst men ikke mindst gennemgår vi forskellige afgørelser, hvor der vil være mulighed for at drøfte sagerne med både en erfaren jurist og en garvet kommunal vandløbsmedarbejder.
  Kursusprogram
  3. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Vaun Egede Jensen
  09:45 Juristen har ordet
    - lovgivning
  - ansvar, culpa, årsagssammenhæng
  - hvad er en taksationskommission
  - vandløbssager for taksationskommissionen
  - hvordan er/kan kommunen være forsikret
    Jens Flensborg
  12:00 Frokost
  13:00 Sagkyndig bistand under syn og skøn
    - i hvilken situationer inddrages sagkyndig bistand i rets og taksationssager
  - Hvad bidrager en teknisk sagkyndig med, og hvilken betydning kan det have for sagens udfald
  - hvordan forløber en åstedsforretning
  - Cases og eksempler
    Liane Sommer
  14:00 Pause
  14:10 Eksempler på erstatningsberegning ved vandløbsprojekter
    Thomas Normann Asmussen
  14:35 Hvordan undgår vi at kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar
    - Forhold omkring vandløbsloven
  - Forhold omkring regulativer
  - Forhold omkring at påtage et ansvar
  - Forhold omkring politikere
  - Forhold omkring forsikring
  - Fokus på at kommunen ikke lader sig påvirke af sagen
    Vaun Egede Jensen
  15:10 Kagebord i Dråben
  15:30 Hvordan undgår vi at kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar – forsat
    - Forberedelse til kommissions- eller retsmøde
  - Slagets gang
    Vaun Egede Jensen
  16:30 Afrunding og evaluering
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Landinspektør Thomas Normann Asmussen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøgodkendelser og vejledninger – Industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-11-2022

  Det kræver et stort overblik i Miljøstyrelsens vejledninger, når man arbejder
  med miljøgodkendelser, både som myndighed og som rådgiver. Den miljøtekniske vurdering er grundlaget for de vilkår der stilles i en miljøgodkendelse og i den vurdering er det afgørende at vurdere om et miljøforhold er væsentligt eller ej.

  På dette kursus får du en introduktion til de vejledninger der anvendes ifm. miljøgodkendelser, indenfor støj og luft. Vejledningerne gennemgås ud fra et miljøgodkendelses-perspektiv og der tilknyttes cases til at gøre vejledningerne praksisnære.

  For at få fingrene helt ned i vejledningerne, vil der også være opgaver tilknyttet hvert emne.
  Kurset vil være egnet til sagsbehandlere eller rådgiver på området der har lidt erfaring eller har taget kurset Miljøgodkendelser industri.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Britt Pedersen, AVEL

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Formands- og driftsledertræf 2022 – genbrugsstationer

  Kursussted: Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

  17-11-2022 til 18-11-2022

  Kom på træf og mød de andre formænd og driftsledere omkring faglige input og opdateringer.

  Temaerne kan du selv være med til at sætte. Send også geren forslag til emner som vi kan snakke om til vores aften-workshop. Emner kan sendes til lkg@fvc.dk.

  I får igen i år en opdatering af nye love og regler, der har betydning for personale på genbrugspladserne. Herudover ser vi på direkte genbrug, og på hvordan de nye indsamligsordninger påvirker arbejdet på genbrugspladserne.

  Vi har god tid til erfaringsudveksling.

  NB. Vær opmærksom på at formandstræffet denne gang afholdes på Severin i Middelfart.
  Kursusprogram
  17. november 2022
  09:00 Morgenmad, ankomst
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Jacob Høg Nyborg og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Nyt på affalds- og forsyningsområdet - love, regler og tendenser
    Nana Winkler
  10:45 Pause
  11:00 Nyt på affalds-og forsyningsområdet, fortsat
    Nana Winkler
  11:45 Opsamling og spørgsmål
  12:00 Frokost
  13:00 Oplæg om genbrugsbutikker og de nye regler
    Hanne Thinghuus
  14:00 Pause
  14:15 Oplæg om erfaringer med de 10 fraktioner og efterfølgende workshop.
    Hvordan når vi i mål med de 10 fraktioner, og hvad er konsekvenserne af den nye ordning ude på genbrugspladserne. Oplæg fra AffaldPlus med efterfølgende workshop, hvor vi kan lære af hinandens erfaringer.
    Michael de-Fontenay og Helle Hansen
  16:00 Korte oplæg og erfaringsudveksling
    Vi har lyttet til alle jer der har deltaget tidligere og har udviddet vores erfaringsudveksling. Så nu starter vi allerede inden middagen.
  17:00 Pause og tjek-in på hotellet
  18:00 Middag
  19:15 Korte oplæg og erfaringsudveksling
    Korte oplæg fra deltagerne til drøftelser - hvordan gør vi derhjemme?
  Tag dit eget oplæg på 5-10 min med til drøftelse
    Jacob Høg Nyborg
  20:30 Snack & snak - socialt samvær i baren
    Jacob Høg Nyborg
  18. november 2022
  08:30 Opsamling på dag 1
  08:30 Ekskurson til HJ Hansen i Odense
    Vi bliver hentet af bussen kl. 08:30 hvorefter vi kører til Havnegade 110 5000 Odense. Efter endt rundvisning kører vi til Prinsessens kvarter 7000 Frederichia hvor HJ Hansen vil give et oplæg.
  12:00 Frokost
    HJ Hansen byder på frokost
  13:00 Opfølgning på erfaringsudveksling
    Vi fortsætter arbejdet hos HJ Hansen.
  14:00 Afslutning og opsamling
    Vi runder dagen af hos HJ Hansen hvorefter vi entern selv tager hejm derfra eller bliver kørt med bussen tilbage til hotellet.
    Jacob Høg Nyborg og Lea Kromann-Gallop
  14:15 Formandstræffet er slut.
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor

  Undervisere

  • Teamleder Michael de-Fontenay, AffaldPlus • Teamleder Helle Hansen, AffaldPlus • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Daglig leder Hanne Thinghuus, Hillerød • Specialkonsulent Nana Winkler, Dansk Affaldsforening

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

  Kursussted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

  24-11-2022

  Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

  Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

  Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

  Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.

  OBS kurset afhoildes på Comwell i Sorø.
  Kursusprogram
  24. november 2022
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Mads Kobberø
  09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
    Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
    Mads Kobberø
  09:45 Retssikkerhedsloven
    Mads Kobberø
  10:30 Administrativ håndhævelse
    - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
    Mads Kobberø
  12:30 Frokost
  13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
    Peter Møller Nielsen
  13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
    Peter Møller Nielsen
  14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
    - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
    Peter Møller Nielsen
  15:15 Gruppeopgave
    - herunder kaffe, te og kage
    Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
  16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
  16:50 Evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Mads Kobberø
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Hvor bliver fraktionerne af?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-11-2022

  God sortering betyder, at fraktionerne bliver til værdifulde ressourcer, der kan erstatte nye materialer. Det er godt for vores fælles miljø. Bliv bevidst om din egen vigtige rolle i genvindingen af vores knappe ressourcer.

  Hør, hvordan affald bliver til værdifulde ressourcer, og hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af det. Hvad sker der, når jeres sorterede træ, gips, jern, plast, elektronik, papir eller glas bliver hentet på genbrugsstationen?

  Når du ved mere om det, kan du endnu bedre vejlede borgerne i deres sortering.

  Kursusprogram
  29. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Lea Kromann-Gallop
  09:50 Vi får flere fraktioner - du er med til at lære Danmark at sortere dem rigtigt
    Det er personalet på genbrugsstationerne, der er de bærende kræfter, når borgerne, bruger og kunderne på genbrugsstationerne skal sortere alt det nye fra. Vi ser på, hvilken udvikling, der er i gang, og hvad pladspersonalet betyder.
    Jacob Høg Nyborg
  10:25 Kort pause
  10:35 Gips og træ
    Norrecco fortæller om potentialerne ved genanvendelse af gips, og had der skal til for at vi kan genanvende alt det gips der kommer ind på genbrugsstationerne.
  De fortæller også om hvad et læs træ bliver bedømt på, hvordan trykimprægneret træ nyttiggøres og hvordan rent træaffald og gipsplader bliver til helt nye produkter. Det er en god historie!
    Jette Bjerre Hansen
  11:25 Kaffe
    Nej, det er ikke en fraktion, men en opkvikker!
  11:40 Jern, metal og kølemøbler
    H.J. Hansen modtager skrot, akkumulatorer, kabler og ledninger, trykflasker og ildslukkere og hårde hvidevarer.
  Hvad gør HJH ved skrotfraktionerne, og hvad bliver de til? Genanvendes det hele?
  Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet af fraktionerne?
  Hvad kan gøre skrot mere værd?
    Anne-Dorthe Klok
  12:20 Frokost
  13:20 Plast
    Hvor mange slags plast sorterer I fra? Måske er der flere på vej. Hør om folie, hård plast, trekantmærkerne og hvilken udvikling, der sker inden for plastgenbrug.
  Hvad kan give mening at sortere på jeres plads?
  Hvad skal der til for at I får den bedste pris for plasten?
  Og hvem bruger plastfraktionerne til hvad, når I har samlet dem ind?
    Pia Johansen
  14:10 Kaffe og Kage
  14:25 Glas
    Glas er ikke bare glas: Der er vinduesglas, emballageglas, drikkeglas, spejlglas og meget mere. Hvad bliver der af det glas, I får ind? Reiling Glasrecykling modtager affaldsglas fra hele landet og sender det videre til upcykling hos Ardagh i Holmegaard. Hør, hvordan de forskellige glasfraktioner håndteres og renses, før de bliver til nyt glas. Hvad kan du gøre, for at glasset bliver bedre?
    Kim Lykke
  15:15 Kort pause
  15:25 Papir
    Hvad bliver papir og pap til? Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet, og hvad bestemmer prisen? Hvad kan pladskvinden K/M gøre for at forhøje værdien (og mængden?) af fraktionerne?
    Henning Pedersen
  16:00 Opsamling, afslutning, evaluering
    Lea Kromann-Gallop
  16:10 Kurset er slut
    Lea Kromann-Gallop
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S • Miljøkonsulent Pia Johansen, Ragn Sells • Anne-Dorthe Klok, H. J. Hansen A/S • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Afdelingsleder Kim Lykke, Reiling Glasrecycling Danmark ApS • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Key Account Manager Henning Pedersen, HCS A/S Transport & Spedition

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Luftforurening og lugt

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-11-2022

  Mangler du overblik over reglerne om luftforurening og lugt for danske virksomheder? Så er dette kursus for dig.

  Du får en grundig basisviden, så du kan forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med.

  Du får en forståelse for, hvad formålet er med en massestrømsgrænse, baggrunden for og formålet med VOC-bekendtgørelsen. Hvorfor der er forskel på grænseværdier i arbejdsmiljø og B-værdier, og for Danmarks forpligtelser over for EU, og hvordan det påvirker kravene til virksomhederne.

  Herudover får du viden om teknikker til begrænsning af luftforurening og lugt, hvor effektive de er og priserne på markedet.

  Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.
  Kursusprogram
  30. november 2022
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Kasper Præstegaard og Lea Kromann-Gallop
  09:30 Basisviden og overblik
    - Kilder
  - Stoffer og virkninger
  - Lokale og globale effekter
    Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
  10:20 Sekundær forurening
    - NOx, ozon og smog
    Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
  10:50 Kort pause
  11:00 EU's direktiver, formål og virkninger
    Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
  11:45 Vigtige begreber og definitioner
    Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
  12:15 Frokost
  13:15 De danske reguleringer
    - Luftvejledningen
  - B-værdivejledningen
  - Lugtvejledningen mv.
    Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
  13:45 Spredningsberegner for flere stoffer
    Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
  14:10 Pause
  14:20 Håndtering af diffuse kilder
    Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
  14:45 Effekt af afkasthøjder, bygningshøjder mv.
    Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
  15:15 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  15:45 Luftrensningsmetoder
    - Effektivitet
  - Investering- og driftsomkostninger
    Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
  16:15 Spørgsmål og opsamling
    Kasper Præstegaard og Marie Ambye-Jensen
  16:45 Afslutning og evaluering
    Kasper Præstegaard og Lea Kromann-Gallop
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Kasper Præstegaard, Sweco Danmark A/S

  Undervisere

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kasper Præstegaard, Sweco Danmark A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-12-2022

  Du får en klage ind - hvad gør du? Hvordan laver jeg en støjmåling og hvordan indstiller jeg min støjmåler? Hvad med baggrundsstøjen? Hvordan læses en støjrapport og hvad skal den indeholde? Dette og meget mere får du svar på her.
  Husk at medbringe din egen støjmåler og eventuelt en kalibrator.

  Kurset er for dig der har lidt erfaring eller har været på støj kursus 1.

  Kursusprogram
  5. december 2022
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og introduktion
    Lea Kromann-Gallop og Carsten Villsen
  09:30 Den retlige ramme
    - Kort om støjrammedirektivet
  - Hvilke støjgrænser gælder der i det eksterne miljø?
  - Indflyvning til vejledninger og brancheregler mv.
  - (Miljøkvalitetsnormer ctr. miljøgodkendelsesvilkår)
  - Differentieret beskyttelsesbehov: samspillet mellem støjgrænser og planlægning
    Tina Toft
  10:20 Pause
  10:30 Due diligence: Stillingtagen kræver indsigt
    Jesper Lund Thomsen
  11:30 Tilsynets gennemførelse - forberedelserne
    - Kort introduktion
  - Hvordan indstilles min støjmåler? (medbring din egen støjmåler)
  - Vi prøver at måle på "tigerdyret" på bordet og sammenligner vores måleresultater
  - Nyttighe håndregler til rygraden - til "når man står derude"
    Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
  12:00 Frokost
  13:00 Brug af støjmåleren - vi går udendørs og øver os
    - Hvor skal jeg stå, når jeg måler?
  - Hvordan håndterer jeg "fremmede" støjbidrag og støj der varierer?
  - Hvis jeg måler udendørs; hvad så med efterklangstiden?
  - Hvordan dokumenterer jeg det, jeg har målt og mine analyseresultater?
    Carsten Villsen
  14:45 Kagebord
  15:15 Støjrapportens indhold
    - Hvad skal og hvad bør en støjrapport indeholde?
  - Hvad med usikkerheden? Hvordan fastlægger jeg den og hvordan forholder jeg mig til den?
    Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
  15:45 Klage, tilsyn og håndhævelse
    Med afsæt i nogle konkrete eksempler gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
  - Håndtering af overskridelser
  - Håndhævelse (henstilling, påbud/forbud/indskærpelse, selvhjælpshandling, herunder opfølgning, tilbagekaldelse af godkendelse, krav til dokumentation, politianmeldelse)
  - Klagesager (tips og tricks til effektiv sagsbehandling)
  - Domstolsprøvelse
    Tina Toft
  16:45 Afslutning og evaluering
    Carsten Villsen og Lea Kromann-Gallop
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Støj for Byplanlæggere

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-12-2022

  På dette kursus sætter vi fokus på støj i byplanlægningen.

  For hvordan håndterer vi det, hvis der kommer boligere i nærheden af en produktionsvirksomhed, eller hvis en virksomhed vil udvidde og ligger tæt på et boligområde?

  Du lærer at kunne anvende loven i praksis. Herudover ser vi på konkrete cases, der giver dig den læring, der skal til for at du kan håndtere de problemstillinger der kan opstå i din byplanlægning.
  Kursusprogram
  8. december 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Jesper Lund Thomsen og Lea Kromann-Gallop
  09:45 Fokuspunkter §15A i Planloven, Byomdannelse, Huludfyldning, Transformationsområder mv.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  10:45 Kort Pause
  11:00 Støj og planlægning – hvordan vi arbejder med det i Herning Kommune
    Fra projektforslag, screening, opstartsmøde, intern høring, offentlighedsfase til færdig lokalplan. Samarbejde mellem PLAN og MILJØ.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang Case 1
    Fra skole til et nyt boligområde med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en produktionsvirksomhed som nabo.

    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  14:00 Opgaver og gruppearbejde
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  14:30 Kaffe og kage
  15:00 Gennemgang case 2
    Byudvikling med et nyt bolig- og erhvervsområde i sameksistens med eksisterende erhverv, beliggende tæt på motorvej, samt fokus på rekreativ udnyttelse af støjvold.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  16:00 Opgaver og gruppearbejde
  16:15 Opsaming og evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Jesper Lund Thomsen
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

  Undervisere

  • Planlægger og Urban Designer Louise Kruse Hansen, Herning Kommune • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbslovgivning og -administration 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-12-2022 til 13-12-2022

  På kurset behandler vi 3 hovedtemaer, primært ud fra en administrativ og proceduremæssig vinkel.
  Vandplaner og fremtidige kommunale indsats, herunder ændret vedligeholdelse.
  Regulering og restaurering, herunder bl.a. ekspropriation og taksation.
  Vandløbssager, herunder bl.a. håndhævelse og erstatningssager ved regulativoverskridelser.

  Vi forudsætter at du har en viden svarende til grundkurset ”Vandløbslovgivning og -administration 1”.

  Kursusprogram
  12. december 2022
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Vandløbslovgivning II
    - §6 - vandets frie løb
  - §32 - rørlagte vandløb
  - §63 - medbenyttelse (tilladelse til at koble vand på rørlagt system)
  - Vandløb eller teknisk anlæg som forsyningen ejer
    Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
  12:00 Frokost
  13:00 Vandområdeplanerne
    - Målsætninger
  - Målopfyldelse
  - Indsatser og virkemidler
    Florian Rasmussen
  14:10 Vandløbsregulering og vandløbsrestaurering
    Florian Rasmussen
  15:00 Kaffepause med mulighed for besøg i AQUA
  15:30 3 cases
    Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
  17:00 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Cases
    - Vi arbejder videre
    Florian Rasmussen
  20:30 Pressen og politik i vanskelige sager
    - Erfaringsudveksling med eksempel fra Viborg kommune
    Florian Rasmussen
  21:00 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
  13. december 2022
  08:00 Opsamling fra 1. dag
    Vaun Egede Jensen
  08:15 Vandløbsregulativet
    - Regulativtyper
  - Omklassificering
    Vaun Egede Jensen
  10:15 Taksation og ekspropriation
    - Hvad er taksation og over taksation?
  - En taksationssag  - hvad skal kommunen gøre / forberede?
  - Erstatningsfastsættelse
  - En ekspropriationssag
    Heidi Hedegaard Jørgensen
  11:15 Klagesager
    Vaun Egede Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Klagesager, fortsat
    Vaun Egede Jensen
  14:45 Kagebord
  15:15 "Uvedkommende vand"
    - Om kommunen og forsyningens rolle
  - Lovgivning
  - Hvem må hvad, hvem skal gøre hvad?
  - Dokumentation for fejlkoblinger
    Pernille Aagaard Truelsen
  16:00 Evaluering og afslutning
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Landinspektør Heidi Hedegaard Jørgensen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Risikosamarbejde

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-01-2023 til 18-01-2023

  Vi stiller skarpt på de forskellige myndigheders opgaver i samspillet med risikovirksomhederne. Du får eksempler på, hvordan samarbejdet kan koordineres, så det fungerer bedst muligt. Vi ser også på de metoder, som eksperter anvender til nærmere beskrivelse og vurdering af risikobetonede anlæg.

  Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor:
  Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. Eksterne deltagere kan vælge frit.

  Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og opgaver. Vi forventer, at du bidrager aktivt til kurset med dine erfaringer og spørgsmål. Kurset er tilrettelagt, så virksomheder og myndigheder har udbytte af det.
  Kursusprogram
  17. januar 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Johan Galster
  09:40 Baggrund Ulykken i Serveso
    Johan Galster
  10:00 Risikobekendtgørelsen
    -Lovgrundlag og vejledninger
    Ole Kristensen
  10:30 Samarbejdet omkring risikobekendtgørelsen
    -Myndighedernes forskellige roller og samarbejdet myndigheder-virksomhed
    Ole Kristensen
  11:30 Pause
  11:45 Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomheder Uheld sker faktisk og for tit
    Mette Kiilerich Kirdan
  13:00 Frokost
  14:00 Metoder til risikovurdering
    -Identifikation af potentielle uheld
  -Konsekvenser og sandsynligheder
    Nijs Jan Duijm
  15:00 Pause kaffe og kage
  15:30 Metoder til risikovurdering - Miljøspor
    - krav til risikoanalyser
  - kriterier for risikoaccept
    Nijs Jan Duijm
  15:30 Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor
    Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. eksterne deltagere kan vælge frit
  Spor 1 for beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats
  Spor 2 for miljømedarbejdere omfatter følgende:
    Jan Lehmann, Tommy Byrial Jørgensen, Johan Galster og Nijs Jan Duijm
  15:30 Politi og Beredskab - Politi og beredskabsspor
    Beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats
    Tommy Byrial Jørgensen
  16:45 Pause
  17:00 Lokalplanlægning, VVM, risikovirksomheder og dilemmaer - Miljøspor
    Johan Galster
  18:00 Middag
  19:30 Gruppeopgave: Risikovurdering og myndighedsaccept af et sikkerhedsdokument
    Johan Galster
  21:00 Øl, vand og socialt samvær
  18. januar 2023
  08:30 Opsamling på dag 1
    Johan Galster
  08:45 Beredskabets arbejde
    - Beredskabsplaner
  - Erfaringer
  - Fremadrettet arbejde
    Tommy Byrial Jørgensen og Jan Lehmann
  10:00 Pause
  10:15 Uheld sker faktisk og for tit
    - Læring fra konkrete uheld
    Johan Galster
  11:15 Gruppeopgave: Håndteringen af et uheld
  12:15 Frokost
  13:15 Opsamling på gruppeopgave
  14:00 Risikotilsyn
    - Planlægning og forberedelse
  - Gennemførelse
  - Opfølgning
    Johan Galster
  15:00 Opsamling, afslutning og evaluering
    - herunder kaffe, te og kage
    Lea Kromann-Gallop og Johan Galster
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • |Politikommissær • Senior risikospecialist Nijs Jan Duijm, DNV • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Jørgensen|Tommy Byrial|Østjyllandspoliti Tommy Byrial Jørgensen • Tilsynsførende Mette Kiilerich Kirdan, Arbejdstilsynet • Specialkonsulent Ole Kristensen, Miljøstyrelsen Odense • Jan Lehmann

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kontrolprogrammet for drikkevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-02-2023

  På kurset udarbejdes kontrolprogrammer til vandforsyninger. Vi ser på, hvad en risikovurdering kan indeholde, og, hvordan den indgår i kontrolprogrammet.
  Vi har samlet materiale fra staten og vandværkernes brancheforening. Vi ser eksempler på kontrolprogrammer og arbejder med opgaver for forskellige vandforsyninger.

  Vi ser også nærmere på den ny drikkevandsbekendtgørelse, hvor 3 nye pesticider er med og hvor kvalitetskravet for en sum af de fire PFAS-stoffer: PFOA, PFOA, PFNA og PFHxS er sænket
  Kursusprogram
  6. februar 2023
  08:30 Morgenbuffet med kaffe og morgenbrød
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Anne-Mette Rasmussen og Lea Kromann-Gallop
  09:15 Drikkevandsbekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
    Anne-Mette Rasmussen
  10:15 Opbygning af kontrolprogram og krav til drikkevandskvalitet.
    Anne-Mette Rasmussen
  11:15 Pause
  11:30 Risikovurdering
    Anne-Mette Rasmussen
  12:15 Frokost
  13:15 Afgørelser og klagenævnsafgørelser
    Anne-Mette Rasmussen
  13:45 Opgave: Udarbejdelse af et kontrolprogram
    Anne-Mette Rasmussen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Opgaveløsning i plenum
  15:45 Evaluering
    Anne-Mette Rasmussen og Lea Kromann-Gallop
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Undervisere

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Revurdering af miljøgodkendelser – Industri – ONLINE

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  02-03-2023

  Sidder du med revurdering af miljøgodkendelser og har brug for et overblik over hvilke regler og praksis, der er på området? Så er dette kursus for dig.
  Vi drøfter de typiske problemstillinger som, hvad er det godkendte projekt, retsbeskyttelse, hvornår skal standardvilkår bruges, hvad er IE-direktivet og hvor mange revurderinger skal der laves? Vi ser på , hvad BAT er for bilag 1 og bilag 2 virksomheder og hvordan du laver en basistilstandsrapport.
  IE-direktivet medfører en pligt til at revurdere, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU-kommissionen. Vi forventer derfor, at miljøgodkendelser i fremtiden skal revurderes hyppigere end tidligere.
  Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egne sager i begrænset omfang.
  Kursusprogram
  2. marts 2023
  08:30 Ankomst og login på webmødet
  08:45 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  09:00 Hvad er en revurdering?
    Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder. Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, og hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:45 Hvad er en revurdering - fortsat
    Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
    Mai-Britt Bruun
  11:45 IE-direktivet
    Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Revurderinger i praksis
    - Revurderingsproces og sagsforløb
  - Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
  - Fastsættelse af BAT
  - Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
  - Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
  - Typiske problemstillinger ved revurderinger
  - Basistilstandsrapporter
    Birgitte Holm Christensen
  14:00 Kort pause
  14:15 Revurderinger i praksis - fortsat
    Birgitte Holm Christensen
  15:00 Erfaringsudveksling
    Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
    Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
  16:00 Afslutning og evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms.
 • Miljøgodkendelser industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-03-2023 til 15-03-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om miljøgodkendelse af industrivirksomheder? Så er her kurset for dig.
  Vi giver dig overblik over hele sagsgangen fra selve ansøgningen, sagsbehandlingen og udarbejdelsen til annonceringen af den endelige afgørelse.
  Vi har fokus på, hvordan godkendelsen skal håndhæves. Du får både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesproceduren.
  En erfaren kommunal medarbejder, der arbejder med miljøgodkendelser til dagligt, fortæller dig om fastsættelse af vilkår. Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området.
  Kurset veksler mellem teori, gruppearbejde og erfaringsudveksling. Du får mulighed for at diskutere nogle konkrete problemstillinger, som du evt. står med i dit daglige arbejde.

  Kursusprogram
  14. marts 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst
    Lea Kromann-Gallop og Mads Kobberø
  09:45 Indledning
    Mads Kobberø
  10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
  10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Godkendelsesansøgningen
    Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
    Mads Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  15:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
    Mads Kobberø
  17:30 Præsentation af ”retssagen”
    Mads Kobberø
  18:00 Middag
  19:00 Retssag
    Mads Kobberø
  21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
  15. marts 2023
  08:00 Godkendelsesansøgningen
    - Er sagen fuldt oplyst?
  - Væsentlige miljøforhold
  - Faglige vurderinger
    Britt Pedersen
  08:30 Vilkårsfastsættelsen
    - Forskellige godkendelsestyper og brancher
  - Standardvilkår eller individuelle vilkår
  - Hvad skal der stilles vilkår om?
    Britt Pedersen
  09:45 Kort pause
  10:00 Konkrete vilkår
    - Specifikke miljøforhold
  - Vejledninger, orienteringer, praksis mv.
  - Introduktion til cases, gruppearbejde
    Britt Pedersen
  11:00 Gruppearbejde
    Britt Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde - opsamling
    Britt Pedersen
  13:30 Brugerbetaling
    Mads Kobberø
  14:00 Håndhævelse af miljøgodkendelsen
    Mads Kobberø
  15:30 Afslutning og evaluering
    - herunder kaffe og kage
    Lea Kromann-Gallop og Mads Kobberø
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Britt Pedersen, AVEL

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.