Lea Kromann-Gallop

Lea Kromann-Gallop er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og har blandt andet en baggrund som projektleder på naturområdet i en kommune.

Lea er den seneste ankomne medarbejder i Ferskvandscentrets kursusafdeling. Hun er uddannet biolog og kommer senest fra en stilling hos Billund Kommune, hvor hun blandt andet har arbejdet som projektleder på naturprojekter.

Kursister møder særligt Lea på vandmiljø– og naturkurser samt vores kurser inden for affald og genbrug. Dermed er hun også involveret i nye aktiviteter inden for klima og cirkulær økonomi.

Derudover vil du møde Lea som vært på online kurser og som mødefacilitator.

Har du input til kurser om natur, biodiversitet mm, så tag gerne kontakt til Lea.

Lea Kromann-Gallop

Lea Kromann-Gallop

Kursusudvikler
Biolog

Mød Lea her

 • Det gode landbrugstilsyn

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-09-2021 til 28-09-2021

  Kurset giver dig en grundlæggende viden om landbrugsmiljø og -lovgivning, så du kan håndtere den daglige administration og tilsynet.
  Endvidere ser vi på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet.
  Erfarne sagsbehandlere øser af deres viden om planlægning og gennemførelse af landbrugstilsyn, håndtering af miljøgodkendelser, krydsoverensstemmelse og klagesager m.v. Desuden får vi landmandens version af, hvordan han oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

  Undervisningen tager afsæt i husdyrbrugloven, miljøbeskyttelsesloven og lov om af miljøgodkendelse af husdyrbrug mf..

  Kursusprogram
  27. september 2021
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Bente Kjærsgård Henriksen
  09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
    - Tilsynspligtens omfang
  - Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
    Mai-Britt Bruun
  10:50 Kort pause
  11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
    - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indsærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
  - Betydningen af passivitet
  - Overproduktionssager, hvad kan vi lære af dem?
  - Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
    Mai-Britt Bruun
  12:15 Frokost
  13:00 Besøg på Aqua
  13:30 Planlægning af landbrugstilsyn - Den gode dialog
    - Hvor ligger fokus
  - Hvordan opnår man en god dialog?
  - "Det gode nej" hvordan?
  - Varslet eller uvarslet tilsyn?
  - Ligevægt i tilsynet, hvoradan?
    Bente Kjærsgård Henriksen
  14:30 Tilsynes generelt
    - Tilsynstyper i praksis
  - Forholdsregler og generelle hensyn
  - Hvad skal kontrolleres? samspil med tilsynsskemaet
  - Brug af foldere
  - Det gode brev
  - Håndhævelse
    Bente Kjærsgård Henriksen
  15:15 Kaffe, te og kage
  15:30 Tilsynet helt generelt - fortsat
    Bente Kjærsgård Henriksen
  16:00 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
    Bente Kjærsgård Henriksen
  18:00 Middag
  19:30 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
    Bente Kjærsgård Henriksen
  21:00 Hygge i Dråben med øl og vand
  28. september 2021
  08:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Silkeborg
    Bente Kjærsgård Henriksen og Per Bek
  11:30 Frokost
  12:30 Opsamling på landbrugstilsyn
    - Hvordan gik det?
  - Tilgangen, dialogen og formen?
  - Tilsynsrapport og -brev
  - Evt. håndhævelse
    Bente Kjærsgård Henriksen
  14:45 Kaffe, te, frugt og kage
  15:00 Opsamling på landbrugstilsyn - fortsat
    Bente Kjærsgård Henriksen
  15:45 Afrunding og evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Bente Kjærsgård Henriksen
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Landmand Per Bek • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn med vandværker

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-10-2021 til 06-10-2021

  Få overblik over gældende lovgivning og det praktiske tilsyn. Vi vil bl.a. komme omkring disse emner:
  - Bekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
  - Indretning og funktion af vandværkernes tekniske anlæg.
  - Tilsyn med de tekniske anlæg.
  - Den simple - og den videregående vandbehandling

  Undervisningen vil veksle mellem faglige indlæg, gruppearbejder og en ekskursion til 2 vandværker (tilsyn).

  Kursusprogram
  5. oktober 2021
  08:30 Morgenbuffet
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Lea Kromann-Gallop, Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
  09:15 Love, bekendtgørelser, vejledninger, normer mv.
    Anne-Mette R. Rasmussen
  10:00 Gennemgang af boringers og vandværkers tekniske anlæg
    Steen S. Wengel og Anne-Mette R. Rasmussen
  12:30 Frokost
  13:30 Hygiejnisk tilsyn på almene vandværker inkl. kildepladser
    - Tolkning af analyser
  - Håndhævelse
    Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
  15:30 Pause med kaffe, the og kage
  16:00 Teknisk tilsyn med vandværker
    - Almene vandværker
  - Ikke almene vandværker
    Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
  17:30 Opgave: Tilsyn med vandværkers tekniske anlæg
    Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
  18:00 Middag
  19:15 Opgave: Hygiejnisk tilsyn og sagsbehandling
    Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
  20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
  6. oktober 2021
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:15 Planlægning og forberedelse af det teknisk tilsyn
    - Knudlund Vandværk
  - Hvinningdal Vandværk
    Steen S. Wengel
  09:00 Teknisk tilsyn på de to vandværker
    Steen S. Wengel
  10:15 Ekskursion med frokost i det grønne
    Tilsyn på:
  - Knudlund Vandværk
  - Hvinningdal Vandværk
    Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
  14:30 Kaffe, te og kage
  14:45 Opfølgning på de to tekniske tilsyn
    Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
  15:45 Evaluering af kurset
    Anne-Mette R. Rasmussen og Lea Kromann-Gallop
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Civilingeniør Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Undervisere

  • Civilingeniør Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs Kommune • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Træf 2021 for personale på genbrugsstationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-10-2021

  Kom og hør om aktuelle emner fra genbrugspladsernes hverdag.

  Mød kolleger fra hele landet, få en god snak og få viden og inspiration med hjem, så I bliver endnu bedre til at sortere på pladserne.

  Der er god tid til dine spørgsmål på træffet.

  Vi gentager den populære workshop efter frokost, hvor I bestemmer, hvad vi skal vende.
  Emnerne på workshoppen er ikke lagt fast, så byd endelig ind med emner, du gerne vil diskutere med dine kolleger.


  Kursusprogram
  7. oktober 2021
  09:00 Ankomst og morgenbord
  09:15 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop
  09:30 Inspirationsoplæg om haveaffald
    Lilli Gruwier
  10:15 Formiddagskafffe & -te, snak & snack
  10:30 Direkste genbrug fordele og udfordringer
    Torben Larsen
  11:15 Sådan håndterer vi...! Workshop
    Vi tager aktuelle emner op, drøfter dem i små grupper og samler op i plenum. Feks.
  "Corona-drift" - vidensdeling, hvordan tacklede/tackler I andre det?
  12:15 Frokost
  13:15 Workshop fortsat
  13:45 Oplæg om fremtidig personale på genbrugsstationerne
    Undervisning for fængsels-indsatte i praktisk affaldssortering på genbrugspladser
  Drøftelse af muligheder & udfordringer, håb & bekymringer
  Oplæg ved Kurt Bang Jensen, Seniorkonsulent og Lisbeth Olsen Udviklingschef i High:five
    Lisbeth Olsen og Kurt Bang Jensen
  14:30 Kaffe, te, kage, netværk og snak
  15:45 Evaluering og afrunding
    Lea Kromann-Gallop
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Lilli Gruwier, Vildskab ApS • Konsulent Kurt Bang Jensen, High:Five • Torben Larsen, RenoDjurs I/S • Lisbeth Olsen, High:Five

  Pris 2.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Konflikthåndtering for spildevandssektoren

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-10-2021

  Misforståelser mellem kolleger i dagligdagen er uundgåelige, men de skal helst ikke vokse sig så store, at de påvirker trivslen på arbejdspladsen. Lær at håndtere de konflikter, der opstår, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail eller gennem telefonen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvordan den aftrappes. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen bl.a. ved at bruge dit sprog og kropssprog. Vi bruger jeresegne oplevelser til at få en dialog omkring de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnede til at takle de konkrete situationer.

  Undervisningen veksler mellem teori og dialog.
  Kursusprogram
  Dag nr.: 1
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
  09:45 Hvad er en konflikt?
    Hvilke holdninger ligger bag?
  Konflikttrappen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  11:00 Hvad er kommunikation?
    Hvad er anerkendende kommunikation
  Kommunikationscirklen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  12:00 Frokost
  13:00 Præsentation af vore forskellige systemer
    - Visuel
  - Auditiv
  - Kinæstetisk
  - Auditiv Digital
    Sanne Vahlun
  14:00 Hjernens filtre
    Boldbanen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  15:15 Lytte og spørgeteknikker
    Sanne Vahlun
  16:00 Evaluering og afrunding
    Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

  Undervisere

  • Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grafisk Facilitering online – Med fokus på KLIMATILPASNING

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  13-10-2021

  Vil du være en stærk visuel formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops?
  Så kom på onlinekursus i Grafisk Facilitering med fokus på klimatilpasning.

  Du får tilsendt en god outliner sort tusch til formålet inden kurset.

  Du modtager en invitation til onlinekurset pr. mail.

  En af vores tidligere kursister har sagt følgende om kurset: Jeg synes at det var et rigtig godt kursus, hvor det at Grafisk Facilitere blev bragt ned på jorden og gjort tilgængeligt. Det var en god proces, og jeg kan bruge det jeg lærte helt konkret i mit arbejde.
  Kursusprogram
  Dag nr.: 1
  09:00 Introduktion og opvarmning
    Vi tegner simple symboler og ikoner step by step
    Margrethe Børsting og Lea Kromann-Gallop
  09:15 Vi fokusere på ikoner inden for Klima
    Her kommer dit fagområde i spil
    Margrethe Børsting
  10:15 Pause
  10:30 Visuelt stillads og proces
    Hjælp til proces og overblik, hvad kan du forberede hjemmefra
    Margrethe Børsting
  11:50 Afslutning og opsamling
    Vi slutter dagen af og samler op på det vi har lært
    Margrethe Børsting og Lea Kromann-Gallop
  12:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Margrethe Børsting, Simpledraw • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Margrethe Børsting, Simpledraw

  Pris 1.075,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.075,- kr. ekskl. moms.
 • Konflikthåndtering – for personale på genbrugsstationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-10-2021

  Lær at håndtere de konflikter, du oplever i kontakten med borgere, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail eller gennem telefonen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvordan den aftrappes. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen bl.a. ved at bruge dit sprog og kropssprog. Vi bruger jeres oplevelser fra dagligdagen til at få en dialog omkring de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnede til at takle de konkrete situationer.

  Undervisningen veksler mellem teori og dialog.
  Kursusprogram
  Dag nr.: 1
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
  09:45 Hvad er en konflikt?
    Hvilke holdninger ligger bag?
  Konflikttrappen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  11:00 Hvad er kommunikation?
    Hvad er anerkendende kommunikation
  Kommunikationscirklen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  12:00 Frokost
  13:00 Lytte og spørgeteknikker
    Sanne Vahlun
  14:00 Hjernens filtre
    Boldbanen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  15:15 Præsentation af vore forskellige systemer
    - Visuel
  - Auditiv
  - Kinæstetisk
  - Auditiv Digital
    Sanne Vahlun
  16:00 Evaluering og afrunding
    Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

  Undervisere

  • Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Formands- og Driftsledertræf 2021

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-10-2021 til 29-10-2021

  Kom på træf og mød de andre formænd og driftsledere omkring faglige input og opdateringer og solidt styret erfaringsudveksling (og selvfølgelig også den mindre styrede :).

  Den årlige udvidede opdatering af nye love og regler, der har betydning for personale på genbrugspladserne er også med - og stil gerne spørgsmål på forhånd.Vi skal på ekskursion, som vi altid er og kom endelig med gode forslag til spændende steder, i kunne tænke jer at høre nærmere om.
  Og der er som nævnt masser af tid til erfaringsudveksling...

  Kursusprogram
  28. oktober 2021
  08:00 Program under udarbejdelse
  09:00 Morgenmad, ankomst
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Lea Kromann-Gallop
  10:00 Nyt på affalds- og forsyningsområdet - love, regler og tendenser
    Nana Winkler
  10:45 Pause
  11:00 Nyt på affalds-og forsyningsområdet, fortsat
    Nana Winkler
  11:45 Opsamling og spørgsmål
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Kingo Karlsen A/S samt kaffe og kage
    Vi bliver vist rund på deres plads for direkte genbrug, og får et oplæg omkring deres arbejde med direkte genbrug og cirkulær økonomi. Vi slutter besøget af med kaffe og kage.
    Jesper Arent Andersen
  16:00 Direkte genbrug på genbrugspladserne
    RenoDjurs fortæller om deres erfaringer med direkte genbrug. Had er fordele og ulemper, og hvad giver det af udfordringer på pladsen.
  17:00 Pause og tjek in på hotellet
  18:00 Middag
  19:00 Korte oplæg og erfaringsudveksling
    Korte oplæg fra deltagerne til drøftelser - hvordan gør vi derhjemme?
  Tag dit eget oplæg på 5-10 min med til drøftelse
    Jacob Høg Nyborg
  20:30 Snack & snak - socialt samvær i baren
    Jacob Høg Nyborg
  29. oktober 2021
  08:15 Opsamling på dagen i går
    Lea Kromann-Gallop og Jacob Høg Nyborg
  08:30 Haveaffald
    Lilli Gruwier
  09:45 Kort pause
  10:00 Oplæg og workshop om ledelse
    Vi sætter fokus på ledelse på genbrugspladserne. Lotte Mørk fra RenoSyd vil lave et introduktionsoplæg om ledelse, hvorefter der vil være en workshop, med udgangspunkt i oplægget. Vi slutter af med en fælles opsamling.
    Lotte Mørk
  12:00 Frokost
  13:00 Kort oplæg
    Jacob Høg Nyborg
  13:45 Afslutning og opsamling
    Jacob Høg Nyborg og Lea Kromann-Gallop
  14:00 Formandstræffet er slut. I er velkomne til en rundtur i AQUA.
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøteknolog Jesper Arent Andersen, Kingo Karlsen A/S • Lilli Gruwier, Vildskab ApS • Lotte Mørk, Renosyd I/S • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Specialkonsulent Nana Winkler, Dansk Affaldsforening

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Offentlighedens adgang til naturen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-11-2021

  Sikring af offentlighedens adgang til naturen er et af de oprindelige formål med naturbeskyttelsesloven. Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v. Vi kommer omkring emner som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land m.m. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at arbejde med cases fra din egen hverdag. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

  Kursusprogram
  1. november 2021
  08:30 Ankomst og morgenbuffet
  09:00 Velkomst og introduktion
    Lasse Baaner og Lea Kromann-Gallop
  09:10 Nye undersøgelser af hvordan kommunerne klarer adgangssager
    - Egne erfaringer med hvilke sager der fylder
  - Københavns Universitets undersøgelse i 2019 af kommunernes adgangssager
    Lasse Baaner
  09:30 Reglerne - overblik , praksis og oversete detaljer. Introduktion til offentlighedens adgang
    - Overblik over adgangsreglerne - Adgangsbestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, mark- og vejfredsloven og mange andre love.
  - Naturbeskyttelseslovens adgangsregler, §22 - §26
  - Skiltning mod adgang/"Skræmmeskilte
    Lasse Baaner
  10:30 Kort pause
  11:30 Deltagernes egne adgangssager - få sparring, hjælp og vejledning
    - Sager der vedrører NBL §§ 22-26
  - Sagseksempler
    Lasse Baaner
  12:15 frokost
  13:00 Regler for nedlæggelse af veje og stier. Introduktion fortsat
    - Nedlæggelse af veje og stier - anmeldereglerne efter § 26a samt nævnsbetingelserne vedr. betingelserne
  - Veje og stier i sommerhusområder og mulighederne for at anvende privatvejlovens regler
  - Sagsbehandlingsstrategier i.f.t. § 26a
  - Friluftsrådets aktindsigtsundersøgelse vedr. §26a
    Lasse Baaner
  14:15 Deltagernes egne nedlæggelsessager - sparring, hjælp og vejledning.
    - Sager vedr. §26 a
  - Sager vedr. §§ 22 - 26
    Lasse Baaner
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Adgangsafgørelser på sikker grund - gode råd fra underviserne
    - Disposition af afgørelser - skab overblik og hold hovedet koldt.
    Lasse Baaner
  16:15 Evaluering
    Lasse Baaner og Lea Kromann-Gallop
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøgodkendelser og vejledninger – Industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-11-2021

  Det kræver et stort overblik i Miljøstyrelsens vejledninger, når man arbejder
  med miljøgodkendelser, både som myndighed og som rådgiver. Den miljøtekniske vurdering er grundlaget for de vilkår der stilles i en miljøgodkendelse og i den vurdering er det afgørende at vurdere om et miljøforhold er væsentligt eller ej.

  På dette kursus får du en introduktion til de vejledninger der anvendes ifm. miljøgodkendelser, indenfor støj, luft og spildevand. Vejledningerne gennemgås ud fra et miljøgodkendelses-perspektiv og der tilknyttes cases til at gøre vejledningerne praksisnære.

  For at få fingrene helt ned i vejledningerne, vil der også være opgaver tilknyttet hvert emne.
  Kurset vil være egnet til nye eller mindre erfarne sagsbehandlere eller rådgiver på området.
  Kursusprogram
  4. november 2021
  09:00 Velkomst og introduktion
    Britt Pedersen og Lea Kromann-Gallop
  09:15 Overordnet om miljøgodkendelser og tilknytning til vejledningerne
    Britt Pedersen
  09:45 Luftvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  10:45 Pause
  10:55 Opgave
    Listepunkt, VOC, B-værdier, emissionsgrænser, spredningsfaktor, dimensionering, vilkår
    Britt Pedersen
  11:45 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  12:00 Frokost
  12:30 Støjvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  13:30 Opgave
    Grænseværdier, overslagsberegninger, afværgeløsninger, vilkår
    Britt Pedersen
  14:00 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  14:15 Tilslutningsvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  15:00 Opgave
    ABC vurderinger, prøvetagning, dimensionering, vilkår
  - Herunder kaffe og kage samt 10 min pause
    Britt Pedersen
  15:45 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  16:00 Evaluering
    Britt Pedersen og Lea Kromann-Gallop
  16:15 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Britt Pedersen, AVEL

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Erstatning efter vandløbsloven

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-11-2021

  På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagraffer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, hvornår der skal betales erstatning, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at havne i situationer, hvor kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.
  Sidst men ikke mindst gennemgår vi forskellige afgørelser, hvor der vil være mulighed for at drøfte sagerne med både en erfaren jurist og en garvet kommunal vandløbsmedarbejder.
  Kursusprogram
  9. november 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Vaun Egede Jensen
  09:45 Juristen har ordet
    - lovgivning
  - ansvar, culpa, årsagssammenhæng
  - hvad er en taksationskommission
  - vandløbssager for taksationskommissionen
  - hvordan er/kan kommunen være forsikret
    Jens Flensborg
  12:00 Frokost
  13:00 Sagkyndig bistand under syn og skøn
    - i hvilken situationer inddrages sagkyndig bistand i rets og taksationssager
  - Hvad bidrager en teknisk sagkyndig med, og hvilken betydning kan det have for sagens udfald
  - hvordan forløber en åstedsforretning
  - Cases og eksempler
    Liane Sommer
  14:00 Pause
  14:10 Eksempler på erstatningsberegning ved vandløbsprojekter
    Thomas Normann Asmussen
  14:35 Hvordan undgår vi at kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar
    - Forhold omkring vandløbsloven
  - Forhold omkring regulativer
  - Forhold omkring at påtage et ansvar
  - Forhold omkring politikere
  - Forhold omkring forsikring
  - Fokus på at kommunen ikke lader sig påvirke af sagen
    Vaun Egede Jensen
  15:10 Kagebord i Dråben
  15:30 Hvordan undgår vi at kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar – forsat
    - Forberedelse til kommissions- eller retsmøde
  - Slagets gang
    Vaun Egede Jensen
  16:30 Afrunding og evaluering
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Landinspektør Thomas Normann Asmussen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 3.550,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.550,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus for personale på genbrugsstationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  16-11-2021 til 17-11-2021

  Her får du en introduktion til genbrugstanken og til, hvorfor genbrugspladserne er så vigtige.
  Vi fortæller om statens ressourceplan, som skal hjælpe med at bevare vores ressourcer. Du skal selvfølgelig lære om sortering af affald, om specielle fraktioner og lidt om farligt affald. Vi kommer også til at berøre affaldsjura, betjening af mindre og større maskiner på genbrugspladserne.
  Endelig giver vi dig en introduktion til kommunikation, konflikthåndtering og kundeservice.
  Kursusprogram
  16. november 2021
  09:15 Ankomst, kaffe/te og morgenmad
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Kim Rene Olsen
  10:00 Arbejdet på en genbrugsstation
    Sortering af affald er vigtigt! Om affaldet i Danmark og om Ressourceplanen
  Opbygning og generelle principper for en genbrugsstation/plads
  Hvorfor pladsmedarbejderen er vigtig: De væsentligste opgaver: Service og praktisk gøremål
    Kim Rene Olsen
  12:15 Frokostbuffet
  13:15 Besøg på Genbrugscenter Tietgensvej, Silkeborg Genbrug & Affald
    Kort introduktion om Silkeborg Forsyning
  Rundvisning
  Oplæg om det daglige arbejde og service i Silkeborg Genbrug og Affald
  Kaffe/te & kage på stedet
    Erich Beck
  15:00 Tilbage på Ferskvandscentret
    Reaktioner og opfølgning på besøget
    Kim Rene Olsen
  15:30 Kaffe/te-pause
  16:00 God service på genbrugsstationer
    Service er helt centralt på genbrugsstationer. Lær hvorfor og hvad god service er og kan være
    Jacob Høg Nyborg
  18:00 Middag
  19:30 Aftenundervisning: Nudging i praksis
    Små puf til bedre sortering - gør det let for kunden at finde ud af det
    Kim Rene Olsen
  17. november 2021
  08:00 Opsamling på førstedagen
    Kim Rene Olsen
  08:15 Arbejdsmiljø: Pas på dig selv og dine kolleger
    Sikkerhedskultur - hvordan gør "vi"?
  Fysisk: Løft, støv, fald, værnemidler etc.
  Psykisk: Konflikthåndtering, mobning, kommunikation
  Formelt: APV, regler
  Farligt affald – lovpligtigt kursus
    Anette Østerby
  11:00 Kort tur i AQUA
  11:25 Arbejdsmiljø fortsat
    Anette Østerby
  12:15 Frokostbuffet
  13:15 Arbejdsmiljø fortsat
    Farlige fraktioner - undgå ulykker
    Anette Østerby
  14:15 Erfaringer med service og kommunikation
    Hvad betyder god kommunikation for din velfærd og for kundetilfredsheden?
    Torben Anegaard Villumsen
  15:00 Kaffe, te, kage og snak om kursets udbytte
    Opsamling: Hvad har vi lært? Hvad skal vi også lære?
  Herunder evaluering og afrunding
    Kim Rene Olsen og Lea Kromann-Gallop
  15:30 Kurset er slut
    Herunder evaluering af kurset
    Lea Kromann-Gallop og Kim Rene Olsen
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S

  Undervisere

  • Ingeniør Erich Beck, Silkeborg Forsyning A/S • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S • Holdleder Torben Anegaard Villumsen, AffaldVarme Aarhus • Kemiingeniør Anette Østerby, AviChem

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandbehandlingsteknikker

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-11-2021

  Kurset giver en introduktion til den almindelige vandbehandling på danske vandværker, som f.eks. iltning og filtrering, samt fokusere på udvidet vandbehandling. Dette omfatter f.eks. metoder til at øge fjernelsen af ammionium, teknikker til fjernelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffer, nitrat, metaller, m.fl. og blødgøring af vand.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Process Engineer Water Treatment Dept. Florian B. Wagner, Krüger A/S

  Undervisere

  • Process Engineer Water Treatment Dept. Florian B. Wagner, Krüger A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundlæggende hydraulik

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-11-2021 til 24-11-2021

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb. Du får også den grundlæggende viden, der er nødvendig for at deltage i kurser om vandløbshydraulik, afløbshydraulik og kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MOUSE/MIKE URBAN, VASP og MIKE 11 . Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre/størrelser. Til flere af opgaverne anvender vi specielt udviklede PC programmer i Excel-regneark.

  Kursusprogram
  23. november 2021
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Kristian Vestergaard og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Hydrauliske grundbegreber
  11:30 Øvelse tværsnit og flow
  12:00 Frokost
  13:00 Ensformig strømning
  14:30 Øvelse i brug af diagrammer/Manningformlen
  15:00 Kaffepause i Dråben og besøg i AQUA
  16:00 Uensformig strømning
  18:00 Middag
  19:30 Opgaveregning
  21:00 Erfaudveksling i Dråben over en øl eller en vand
  24. november 2021
  Spor 1: VANDLØBSHYDRAULIK, Kristian Vestergaard
  08:30 Hydrauliske beregninger i vandløb - oversigt
  09:00 Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
  10:30 Opgave i vandspejlsberegning
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling/diskussion af opgave
  13:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro
  14:15 Beregning af afvandingstilstand
  15:00 Opsamling og evaluering
  15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
  Spor 2: AFLØBSSYSTEMER, Tina Nettelfield
  08:30 Hydrauliske beregninger i afløbssystemer - oversigt
  09:00 Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi
  10:00 Opgaveregning
  10:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, oversvømmelsesberegninger, Mike flood
  11:30 Opgaveregning
  12:00 Frokost
  13:00 Dimensionering af regnvandsbassiner
  13:45 Opgaveregning
  15:00 Opsamling og evaluering
    Kristian Vestergaard og Lea Kromann-Gallop
  15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pesticider i grundvandet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-11-2021

  Kurset giver dig en masse nyttig baggrundsviden, herunder overblik over, hvilke pesticider der er anvendt igennem tiden og i hvor store mængder. Du får indblik i principperne for godkendelse af pesticider, godkendelsesstatus samt hvorfor vi i Danmark – trods godkendelsesproceduren – finder flere og flere pesticidstoffer i grundvandet. Du får kendskab til de nyttigste datakilder til viden om pesticiders opførsel i jord og grundvand, samt hvorledes disse data skal tolkes, og du får desuden demonstreret hvordan man nemt kan indhente data om pesticidfund i grundvandet samt om stoffernes godkendelsesstatus.

  Allervigtigst lærer du at vurdere grundvandets pesticidsårbarhed ud fra geologiske, hydrogeologiske og grundvandskemiske data, og du får demonstreret brugen af Excel-værktøjet BRIBE til risikovurdering af pesticidspild.

  Kurset afsluttes med to øvelser, hvor du vurderer grundvandets pesticidsårbarhed på enten en tilfældig valgt lokalitet eller ”din egen” lokalitet, og sluttelig får du mulighed for under vejledning at vurdere risikoen ved et pesticidspild ved brug af BRIBE – igen enten på en tilfældigt valgt lokalitet eller ”din egen”.
  Kursusprogram
  29. november 2021
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og introduktion
    Niels Peter Arildskov og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Godkendelse, anvendelse og fund af pesticider
    1. Stoffer anvendt gennem tiderne
  2. Godkendelse af pesticider
  3. Nedbrydningsprodukter
  4. Tilladte, begrænsede og forbudte stoffer
  5. Grænseværdier og toksicitet
  6. Pesticidanalyser på grundvand og drikkevand
  7. De senere års problemstoffer
    Niels Peter Arildskov
  11:00 Pesticidstoffernes opførsel i jord og grundvand
    1. Sorption
  2. Nedbrydning
  3. Datakilder
  4. Danske undersøgelser
    Niels Peter Arildskov
  12:00 Frokost
  13:00 Grundvandets pesticidsårbarhed
    1. Hvilke faktorer er vigtige, og hvorfor?
  2. Grundvandskemiske indikatorer på pesticidsårbart grundvand
  3. Punktkilder og fladekilder
  4. Risikovurdering af pesticidspild
  5. Typiske faldgruber
    Niels Peter Arildskov
  14:00 Øvelse 1: Vurdering af grundvandets pesticidsårbarhed
    Niels Peter Arildskov
  15:00 Kaffe og Kage
  15:30 Øvelse 2: Risikovurdering af pesticidspild
    Niels Peter Arildskov
  16:45 Evaluering
    Niels Peter Arildskov og Lea Kromann-Gallop
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Hvor bliver fraktionerne af?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-11-2021

  God sortering betyder, at fraktionerne bliver til værdifulde ressourcer, der kan erstatte nye materialer. Det er godt for vores fælles miljø. Bliv bevidst om din egen vigtige rolle i genvindingen af vores knappe ressourcer.

  Hør, hvordan affald bliver til værdifulde ressourcer, og hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af det. Hvad sker der, når jeres sorterede træ, gips, jern, plast, elektronik, papir eller glas bliver hentet på genbrugsstationen?

  Når du ved mere om det, kan du endnu bedre vejlede borgerne i deres sortering.

  Kursusprogram
  30. november 2021
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Lea Kromann-Gallop
  09:50 Vi får flere fraktioner - du er med til at lære Danmark at sortere dem rigtigt
    Det er personalet på genbrugsstationerne, der er de bærende kræfter, når borgerne, bruger og kunderne på genbrugsstationerne skal sortere alt det nye fra. Vi ser på, hvilken udvikling, der er i gang, og hvad pladspersonalet betyder.
    Jacob Høg Nyborg
  10:25 Træ og gips
    Sorterer I også mere og mere rent træ fra - i stedet for at sende det til stort brændbart? Der er både samfundsøkonomi og økonomi for genbrugsstationen at genbruge det rene træ. Novopan er aftager af det meste rene affaldstræ og omdanner det til nye møbelplader.
  Marius Pedersen A/S transporterer meget af træet og håndterer også det trykimprægnerede - og gipsplader oveni.
  Hør, hvad et læs træ bliver bedømt på, hvordan trykimprægneret træ nyttiggøres og hvordan rent træaffald og gipsplader bliver til helt nye produkter. Det er en god historie!
    Lars Bjerning
  11:15 Kaffe
    Nej, det er ikke en fraktion, men en opkvikker!
  11:30 Jern, metal og kølemøbler
    H.J. Hansen modtager skrot, akkumulatorer, kabler og ledninger, trykflasker og ildslukkere og hårde hvidevarer.
  Hvad gør HJH ved skrotfraktionerne, og hvad bliver de til? Genanvendes det hele?
  Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet af fraktionerne?
  Hvad kan gøre skrot mere værd?
    Morten B. Andersen
  12:10 Frokost
  13:10 Plast
    Hvor mange slags plast sorterer I fra? Måske er der flere på vej. Hør om folie, hård plast, trekantmærkerne og hvilken udvikling, der sker inden for plastgenbrug.
  Hvad kan give mening at sortere på jeres plads?
  Hvad skal der til for at I får den bedste pris for plasten?
  Og hvem bruger plastfraktionerne til hvad, når I har samlet dem ind?
    Anders Aagaard Gideon
  13:50 Glas
    Glas er ikke bare glas: Der er vinduesglas, emballageglas, drikkeglas, spejlglas og meget mere. Hvad bliver der af det glas, I får ind? Reiling Glasrecykling modtager affaldsglas fra hele landet og sender det videre til upcykling hos Ardagh i Holmegaard. Hør, hvordan de forskellige glasfraktioner håndteres og renses, før de bliver til nyt glas. Hvad kan du gøre, for at glasset bliver bedre?
    Kim Lykke
  14:20 WEEE
    Dansk Producentansvars System administrerer ordningen om elektronik, batterier og biler.
  Hør om hvordan det reviderede WEEE-direktiv påvirker både producenter og kommunale indsamlingssteder,
  når de nationale miljømål skal nås. DPA-System fortæller om den årlige tildelingsprocedure (Skiftedag), herunder forhold vedr. nye fraktioner og de forskellige aktører.
    Susan Christensen
  15:05 Kaffe & kage
  15:35 Papir
    Hvad bliver papir og pap til? Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet, og hvad bestemmer prisen? Hvad kan pladskvinden K/M gøre for at forhøje værdien (og mængden?) af fraktionerne?
    Henning Pedersen
  16:10 Opsamling, afslutning, evaluering
    Lea Kromann-Gallop
  16:20 Kurset er slut
    Lea Kromann-Gallop
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Key account manager offentlige virksomheder Morten B. Andersen, H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S • Trading konsulent Lars Bjerning, Marius Pedersen A/S • Informationskoordinator Susan Christensen, DPA-System • Fagkonsulent Anders Aagaard Gideon, DAKOFA • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Afdelingsleder Kim Lykke, Reiling Glasrecycling Danmark ApS • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Key Account Manager Henning Pedersen, HCS A/S Transport & Spedition

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-12-2021

  Du får en klage ind - hvad gør du? Hvordan laver jeg en støjmåling og hvordan indstiller jeg min støjmåler? Hvad med baggrundsstøjen? Hvordan læses en støjrapport og hvad skal den indeholde? Dette og meget mere får du svar på her.
  Husk at medbringe din egen støjmåler.

  Kurset er for dig der har lidt erfaring eller har været på støj kursus 1.

  Kursusprogram
  2. december 2021
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og introduktion
    Lea Kromann-Gallop og Carsten Villsen
  09:30 Den retlige ramme
    - Kort om støjrammedirektivet
  - Hvilke støjgrænser gælder der i det eksterne miljø?
  - Indflyvning til vejledninger og brancheregler mv.
  - (Miljøkvalitetsnormer ctr. miljøgodkendelsesvilkår)
  - Differentieret beskyttelsesbehov: samspillet mellem støjgrænser og planlægning
    Tina Toft
  10:20 Pause
  10:30 Due diligence: Stillingtagen kræver indsigt
    Jesper Lund Thomsen
  11:30 Tilsynets gennemførelse - forberedelserne
    - Kort introduktion
  - Hvordan indstilles min støjmåler? (medbring din egen støjmåler)
  - Vi prøver at måle på "tigerdyret" på bordet og sammenligner vores måleresultater
  - Nyttighe håndregler til rygraden - til "når man står derude"
    Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
  12:00 Frokost
  13:00 Brug af støjmåleren - vi går udendørs og øver os
    - Hvor skal jeg stå, når jeg måler?
  - Hvordan håndterer jeg "fremmede" støjbidrag og støj der varierer?
  - Hvis jeg måler udendørs; hvad så med efterklangstiden?
  - Hvordan dokumenterer jeg det, jeg har målt og mine analyseresultater?
    Carsten Villsen
  14:45 Kagebord
  15:15 Støjrapportens indhold
    - Hvad skal og hvad bør en støjrapport indeholde?
  - Hvad med usikkerheden? Hvordan fastlægger jeg den og hvordan forholder jeg mig til den?
    Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
  15:45 Klage, tilsyn og håndhævelse
    Med afsæt i nogle konkrete eksempler gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
  - Håndtering af overskridelser
  - Håndhævelse (henstilling, påbud/forbud/indskærpelse, selvhjælpshandling, herunder opfølgning, tilbagekaldelse af godkendelse, krav til dokumentation, politianmeldelse)
  - Klagesager (tips og tricks til effektiv sagsbehandling)
  - Domstolsprøvelse
    Tina Toft
  16:45 Afslutning og evaluering
    Carsten Villsen og Lea Kromann-Gallop
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbslovgivning og -administration 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-12-2021 til 14-12-2021

  På kurset behandler vi 3 hovedtemaer, primært ud fra en administrativ og proceduremæssig vinkel.
  Vandplaner og fremtidige kommunale indsats, herunder ændret vedligeholdelse.
  Regulering og restaurering, herunder bl.a. ekspropriation og taksation.
  Vandløbssager, herunder bl.a. håndhævelse og erstatningssager ved regulativoverskridelser.

  Vi forudsætter at du har en viden svarende til grundkurset ”Vandløbslovgivning og -administration 1”.

  Kursusprogram
  13. december 2021
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Vandløbslovgivning II
    - §6 - vandets frie løb
  - §32 - rørlagte vandløb
  - §63 - medbenyttelse (tilladelse til at koble vand på rørlagt system)
  - Vandløb eller teknisk anlæg som forsyningen ejer
    Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
  12:00 Frokost
  13:00 Vandområdeplanerne
    - Målsætninger
  - Målopfyldelse
  - Indsatser og virkemidler
    Florian Rasmussen
  14:10 Vandløbsregulering og vandløbsrestaurering
    Florian Rasmussen
  15:00 Kaffepause med mulighed for besøg i AQUA
  15:30 3 cases
    Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
  17:00 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Cases
    - Vi arbejder videre
    Florian Rasmussen
  20:30 Pressen og politik i vanskelige sager
    - Erfaringsudveksling med eksempel fra Viborg kommune
    Florian Rasmussen
  21:00 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
  14. december 2021
  08:00 Opsamling fra 1. dag
    Vaun Egede Jensen
  08:15 Vandløbsregulativet
    - Regulativtyper
  - Omklassificering
    Vaun Egede Jensen
  10:15 Taksation og ekspropriation
    - Hvad er taksation og over taksation?
  - En taksationssag  - hvad skal kommunen gøre / forberede?
  - Erstatningsfastsættelse
  - En ekspropriationssag
    Heidi Hedegaard Jørgensen
  11:15 Klagesager
    Vaun Egede Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Klagesager, fortsat
    Vaun Egede Jensen
  14:45 Kaffe og kage
  15:15 "Uvedkommende vand"
    - Om kommunen og forsyningens rolle
  - Lovgivning
  - Hvem må hvad, hvem skal gøre hvad?
  - Dokumentation for fejlkoblinger
    Pernille Aagaard Truelsen
  16:00 Evaluering og afslutning
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Landinspektør Heidi Hedegaard Jørgensen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-01-2022 til 19-01-2022

  På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet.
  Vi ser på regler og lovgivning på vandforsyningsområdet – Administration af samspil mellem Vandforsyningsloven, Forvaltningsloven Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, ”Habitatbekendtgørelsen” og vejloven mfl.
  Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet.
  Kursusprogram
  18. januar 2022
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Lea Kromann-Gallop, Peter Nymann og Esben Aggerbeck Stampe
  10:00 Vandreformen og ny opgavefordeling mellem kommune og vandforsyninger
    - Ny organisation og nye beføjelse
  Vandsektorens seneste ændringer
  - hvad er konsekvenserne?
  - Nye økonomiske rammebetingelser
    Esben Aggerbeck Stampe
  11:15 Vandselskabers forsyningspligt
    - afgrænsning af vandselskabernes forsyningspligt og påbud om forsyning
    Esben Aggerbeck Stampe
  12:00 Frokost
  13:00 Regulativer
    - vedtagelse, indhold og virkning
    Esben Aggerbeck Stampe
  14:00 Bidrag og prisfastsættelse
    - Anlægs-, drifts- og passagebidrag
  - Prisfastsættelse, takstgodkendelse, prislofter og takstblade
  - Opkrævning af bidrag og vandafgift
    Peter Nymann
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Case / gruppediskussion
    Peter Nymann
  16:15 Ejerskab til anlæg og ledningsnet
    - Hvor ophører forsyningens anlæg/forsyningsgrænser mv.
  - Etablering af rettigheder til placering af anlæg og ledninger – aftale eller ekspropriation
  - Kort om gæsteprincippet
  - Sikring af rettigheder - deklarationer og tinglysning
    Peter Nymann
  18:00 Middag
  19. januar 2022
  08:15 Vandforsyningsplanlægning og beskyttelse af grundvand
    - Indsatsplanlægning
  - BNBO
    Niels Cajus Pedersen
  10:15 Pause
  10:30 Tilladelser (Almene vandværker)
    - Retten til vand
  - Bore- og indvindingstilladelse, herunder forhold angående VVM, miljøkonsekvensvurderinger, VP og handleplaner og Habitatdirektivet
    Niels Cajus Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsyn med vandforsyninger
    - Tilsynsregler og forvaltningsretten
  - Tilsyn og håndhævelse
  - Påbud, forbud og politianmeldelse
  - Selvhjælpshandlinger
    Peter Nymann
  14:15 Case / gruppeopgave
    Niels Cajus Pedersen og Peter Nymann
  14:45 Kaffe og kage
    - Opsamling gruppearbejder
    Peter Nymann og Niels Cajus Pedersen
  15:30 Evaluering
    Peter Nymann, Lea Kromann-Gallop og Niels Cajus Pedersen
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune • Esben Aggerbeck Stampe, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Revurdering af miljøgodkendelser – Industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-02-2022

  Sidder du med revurdering af miljøgodkendelser og har brug for et overblik over hvilke regler og praksis, der er på området? Så er dette kursus for dig.
  Vi drøfter de typiske problemstillinger som, hvad er det godkendte projekt, retsbeskyttelse, hvornår skal standardvilkår bruges, hvad er IE-direktivet og hvor mange revurderinger skal der laves? Vi ser på , hvad BAT er for bilag 1 og bilag 2 virksomheder og hvordan du laver en basistilstandsrapport.
  IE-direktivet medfører en pligt til at revurdere, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU-kommissionen. Vi forventer derfor, at miljøgodkendelser i fremtiden skal revurderes hyppigere end tidligere.
  Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egne sager i begrænset omfang.
  Kursusprogram
  2. februar 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Mai-Britt Bruun og Lea Kromann-Gallop
  09:45 Hvad er en revurdering?
    Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder. Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, og hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
    Mai-Britt Bruun
  10:45 Kort pause
  11:00 Hvad er en revurdering - fortsat
    Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
    Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 IE-direktivet
    Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
    Mai-Britt Bruun
  13:45 Kort pause
  14:00 Revurderinger i praksis
    - Revurderingsproces og sagsforløb
  - Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
  - Fastsættelse af BAT
  - Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
  - Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
  - Typiske problemstillinger ved revurderinger
  - Basistilstandsrapporter
    Birgitte Holm Christensen
  15:00 Pause med kaffe og kage
  15:15 Revurderinger i praksis - fortsat
    Birgitte Holm Christensen
  16:00 Erfaringsudveksling
    Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
    Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
  16:45 Afslutning og evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Basistilstandsrapporter (BTR)

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-02-2022

  Står du for at skulle udarbejde en basistilstandsrapport (BTR), men mangler den fornødne viden på området? Så er dette kursus for dig. Vi giver dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksomme på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? De og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset. Du er velkommen til at tage en case med, som vi kan diskutere.

  Du kan deltage i kurset både ved fysisk fremmøde eller digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dette skrivet i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  7. februar 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  09:45 Regler om basistilstandsrapport
    - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
  - Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
  - Hvornår udløses krav om BTR?
  - Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
  - hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
    Mai-Britt Bruun
  11:45 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
    - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
  - Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
    Mette Tjener Andersson og Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
    EU vejledning Trin 1-3. herunder:
  - Hvilke aktiviteter er omfattet?
  - Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
  - Hvilke kemiske stoffer er relevante?
  - Hvordan sorteres stofferne?
  - Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
    Mette Tjener Andersson
  13:30 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
    Mette Tjener Andersson
  14:00 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
    - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
  - EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
  - EU vejledning Trin 8 - Rapportering
  - Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
  - Hvor mange prøver skal der udtages?
  - Hvad skal der undersøges for?
  - Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
    Mette Tjener Andersson
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
    Mette Tjener Andersson
  16:15 Hvordan kan BTR bruges?
    - Brug af BTR
  - Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
  - Er det en god ide at undgå BTR?
    Mette Tjener Andersson og Mai-Britt Bruun
  16:45 Afslutning og evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøgodkendelser industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-03-2022 til 02-03-2022

  Har du brug for en grundlæggende viden om miljøgodkendelse af industrivirksomheder? Så er her kurset for dig.
  Vi giver dig overblik over hele sagsgangen fra selve ansøgningen, sagsbehandlingen og udarbejdelsen til annonceringen af den endelige afgørelse.
  Vi har fokus på, hvordan godkendelsen skal håndhæves. Du får både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesproceduren.
  En erfaren kommunal medarbejder, der arbejder med miljøgodkendelser til dagligt, fortæller dig om fastsættelse af vilkår. Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området.
  Kurset veksler mellem teori, gruppearbejde og erfaringsudveksling. Du får mulighed for at diskutere nogle konkrete problemstillinger, som du evt. står med i dit daglige arbejde.
  Kursusprogram
  1. marts 2021
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst
    Lea Kromann-Gallop og Mads Kobberø
  09:45 Indledning
    Mads Kobberø
  10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
  10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Godkendelsesansøgningen
    Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
    Mads Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  15:45 Gruppearbejde
    Mads Kobberø
  16:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
    Mads Kobberø
  17:45 Præsentation af ”retssagen”
    Mads Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Retssag
    Mads Kobberø
  21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
  2. marts 2021
  08:00 Godkendelsesansøgningen
    - Er sagen fuldt oplyst?
  - Væsentlige miljøforhold
  - Faglige vurderinger
    Britt Pedersen
  08:30 Vilkårsfastsættelsen
    - Forskellige godkendelsestyper og brancher
  - Standardvilkår eller individuelle vilkår
  - Hvad skal der stilles vilkår om?
    Britt Pedersen
  09:45 Kort pause
  10:00 Konkrete vilkår
    - Specifikke miljøforhold
  - Vejledninger, orienteringer, praksis mv.
  - Introduktion til cases, gruppearbejde
    Britt Pedersen
  11:00 Gruppearbejde
    Britt Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde - opsamling
    Britt Pedersen
  13:30 Brugerbetaling
    Mads Kobberø
  14:00 Håndhævelse af miljøgodkendelsen
    Mads Kobberø
  15:30 Afslutning og evaluering
    - herunder kaffe og kage
    Lea Kromann-Gallop og Mads Kobberø
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Britt Pedersen, AVEL

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  01-04-2022

  På kurset gennemgår vi kort baggrunden for BAT-konklusionerne fra EU BREF-dokumenterne og Miljøstyrelsens konvertering af disse til BAT-tjeklister. Vi gennemgår hvad man kan bede virksomhederne om i forbindelse med revurdering igangsat af nye BAT-konklusioner.
  Derefter giver vi tips til hvordan det bliver lettere at overskue BAT-tjeklisterne og lidt om hvordan de bedst udfyldes. Desuden kommer vi med eksempler på hvordan flowdiagrammer, der i reglen efterspørges i BAT-tjeklisterne kan sættes op. Vi vil også på kurset have en opgave omkring BAT-tjeklisterne.
  Kursusprogram
  1. april 2022
  09:00 Velkommen og login på Zoom
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Lea Kromann-Gallop
  09:10 Baggrunden for BAT-konklusionerne og Miljøstyrelsens l BAT-tjeklister
    Birgitte Holm Christensen
  10:00 Opstart af revurdering – igansat af BAT
    Mette Tjener Andersson
  10:40 Pause
  11:00 Tips til udfyldelse af tjeklisterne
    Mette Tjener Andersson
  11:30 Case - vi arbejder med en konkret opgave
    Mette Tjener Andersson og Birgitte Holm Christensen
  12:00 Tak for i dag
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Lea Kromann-Gallop
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 1.495,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.495,- kr. ekskl. moms.
 • Rørlagte vandløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-04-2022

  Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men kan alligevel være lidt af en administrativ udfordring, når det kommer til vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger.
  På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning/anlægsarbejder, medbenyttelse, partsfordeling, ned- og opklassificering mm.

  Kursusprogram
  5. april 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Liane Sommer og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Kommunens og lodsejerens forpligtigelser i henhold til vandløbsloven
    - Vedligeholdelse
  - Fejlfinding/undersøgelse
  - Omlægning, forskel på private og offentlige vandløb
  - Åbning af rørlagte strækninger
  - Rørlægning herunder betydning af vandløbets målsætning
    Liane Sommer
  11:00 Pause
  11:15 Udskiftning og reparation at rørlagte vandløb
    - Fejlfinding metoder og gode råd
  - Forskellige reparationsmetoder herunder typiske omkostninger ved løsningerne
  - Rørtyper, fordele og ulemper
  - Gode råd ved valg af løsning og indhentning af tilbud på opgaven
    Morten Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Partsfordeling og taksation
    - Vandløbslovens nyttebegreb:
  Rørlægningsmæssig nytte
  Afvandingsmæssig nytte
  Medbenytter-nytte
  Anden nytte
  - Gode råd ved forligsforhandlinger
  - Gode råd og procedure ved taksation
    Torben Sune Bojsen
  14:00 Pause
  14:15 Omlægning af rørlagte vandløb
    - Erfaringer og overvejelser
    Kim Hansen
  14:45 Nedklassificering af rørlagte vandløb
    - procedure og krav ved overlevering
  - gode råd i processen
    Liane Sommer
  15:15 Kagebord
  15:45 Cases
    - omlægning af offentligt rørlagt vandløb
  - overvejelser ved fordeling af nytte
    Liane Sommer
  16:30 Opsamling og evaluering
    Liane Sommer og Lea Kromann-Gallop
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Undervisere

  • Markedsansvarlig vejafvanding Morten Andersen, Per Aarsleff A/S • Projektleder Torben Sune Bojsen, Orbicon A/S • Vandløbsmedarbejder Kim Hansen, Haderslev Kommune • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Risikosamarbejde

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-04-2022 til 29-04-2022

  Vi stiller skarpt på de forskellige myndigheders opgaver i samspillet med risikovirksomhederne. Du får eksempler på, hvordan samarbejdet kan koordineres, så det fungerer bedst muligt. Vi ser også på de metoder, som eksperter anvender til nærmere beskrivelse og vurdering af risikobetonede anlæg.

  Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor:
  Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. Eksterne deltagere kan vælge frit.

  Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og opgaver. Vi forventer, at du bidrager aktivt til kurset med dine erfaringer og spørgsmål. Kurset er tilrettelagt, så virksomheder og myndigheder har udbytte af det.
  Kursusprogram
  28. april 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Johan Galster
  10:00 Risikobekendtgørelsen
    -Lovgrundlag og vejledninger
    Ole Kristensen
  10:30 Samarbejdet omkring risikobekendtgørelsen
    -Myndighedernes forskellige roller og samarbejdet myndigheder-virksomhed
    Ole Kristensen
  11:30 Pause
  11:45 Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomhederUheld sker faktisk og for tit
    Linda Nielsen Schuleit, Kasper Hvidegaard Søby og Mette Kiilerich Kirdan
  13:00 Frokost
  14:00 Metoder til risikovurdering
    -Identifikation af potentielle uheld
  -Konsekvenser og sandsynligheder
    Nijs Jan Duijm
  15:00 Kaffe/kagebord i dråben
  15:30 Metoder til risikovurdering - Miljøspor
    - krav til risikoanalyser
  - kriterier for risikoaccept
    Nijs Jan Duijm
  15:30 Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor
    Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. eksterne deltagere kan vælge frit
  Spor 1 for beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats
  Spor 2 for miljømedarbejdere omfatter følgende:
    Jan Lehmann, Tommy Byrial Jørgensen, Johan Galster og Nijs Jan Duijm
  15:30 Politi og Beredskab - Politi og beredskabsspor
    Beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats
    Tommy Byrial Jørgensen
  16:45 Pause
  17:00 Lokalplanlægning, VVM, risikovirksomheder og dilemmaer - Miljøspor
    Johan Galster
  18:00 Middag
  19:30 Gruppeopgave: Risikovurdering og myndighedsaccept af et sikkerhedsdokument
    Johan Galster
  21:00 Øl, vand og socialt samvær
  29. april 2022
  08:30 Opsamling på dag 1
    Johan Galster
  08:45 Beredskabets arbejde
    - Beredskabsplaner
  - Erfaringer
  - Fremadrettet arbejde
    Tommy Byrial Jørgensen og Jan Lehmann
  10:00 Pause
  10:15 Uheld sker faktisk og for tit
    - Læring fra konkrete uheld
    Johan Galster
  11:15 Gruppeopgave: Håndteringen af et uheld
  12:15 Frokost
  13:15 Opsamling på gruppeopgave
  14:00 Risikotilsyn
    - Planlægning og forberedelse
  - Gennemførelse
  - Opfølgning
    Johan Galster
  15:00 Opsamling, afslutning og evaluering
    - herunder kaffe, te og kage
    Lea Kromann-Gallop og Johan Galster
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • |Politikommissær • Senior risikospecialist Nijs Jan Duijm, DNV • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Jørgensen|Tommy Byrial|Østjyllandspoliti Tommy Byrial Jørgensen • Mette Kiilerich Kirdan, Arbejdstilsynet • Specialkonsulent Ole Kristensen, Miljøstyrelsen Odense • Jan Lehmann • Linda Nielsen Schuleit, Arbejdstilsynet • Kasper Hvidegaard Søby, Arbejdstilsynet

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grafisk Facilitering Med fokus på dit projekt

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-05-2022

  Lær at tegne motiverende præsentationer inden for NATUR og KLIMATILPASNING vi fokusere på dit projekt.

  På dette kursus af grafisk facilitering kan du videreudvikle dine kompetencer inden for Grafisk facilitering.
  Et klart udgangspunkt er vigtigt for en meningsfuld dialog og gode læreprocesser. På dette modul lærer du at tegne motiverede præsentationer og processer på flipoverpapir. Du lærer at strukturere papiret, så det bliver tydeligt, hvad du vil formidle, og hvor du gerne vil have deltageren hen.

  Du får mulighed for at arbejde med dit eget projekt eller indhold til præsentation/proces, som du får hjælp til undervejs.

  Du får:
  - Simple tegneteknikker/regler for design
  - Kendskab til farvelægning - hvad og hvor meget
  - Visuelle templates og procesdesign, du kan tilpasse din formidling
  - Professionelle tuscher, farvekridt og papir til formålet

  Kursusprogram
  3. maj 2022
  09:30 Ankomst og morgenmad
  10:00 Introduktion og velkomst
    Margrethe Børsting og Lea Kromann-Gallop
  10:15 Vi arbejder med tegneteknikker
    Margrethe Børsting
  11:00 Kort pause
  11:10 Fokus på konkrete ikoner og redskaber
    Margrethe Børsting og Lea Kromann-Gallop
  12:00 Frokost
  13:00 Skitse og udarbejdelse af egne præsentationer
    Margrethe Børsting
  14:00 Kaffe og Kage
  14:15 Videre arbejde med egne præsentationer
    Margrethe Børsting
  16:15 Evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Margrethe Børsting
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Margrethe Børsting, Simpledraw • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Pris 4.105,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.105,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Sundhed i naturen

  Kursussted: Skovhuset i Kolding

  19-05-2022

  Mange kommuner er i dag i fuld gang med at indtænke kommunens grønne områder i deres sundhedsstrategi. En del medarbejdere oplever dog, at lige så indlysende idéen om at bruge naturen som sundhedsfremmer er, - lige så kompliceret og ressourcekrævende kan det være at opbygge en ny udendørs praksis og etablere nye - ofte tværfaglige – samarbejder.

  Kursets første del foregår i Skovhuset i Kolding Kommune. Her får du overblik over relevant forskning i sammenhæng mellem menneskers adgang til natur og deres sundhed og trivsel. Du bliver introduceret til Terapihaven Møllebæk som eksempel på implementering af forskningen i et kommunalt sundhedsfremme-projekt. Og du får kendskab til vigtige opmærksomhedspunkter i processen fra idé til realisering. Anden del af kurset foregår i Terapihaven Møllebæk, hvor du bliver vist rundt og bl.a. får konkret erfaring med aktiviteter i naturen, der styrker vores mentale sundhed.
  Kursusprogram
  19. maj 2022
  09:00 Velkommen og præsentation
    Lene Lottrup og Lea Kromann-Gallop
  09:15 Overblik over forskning i sammenhæng mellem menneskers adgang til natur og deres sundhed og trivsel
    Oplæg og fælles drøftelse
    Dorthe Varning Poulsen
  10:00 Forskning implementeret i kommunerne: Terapihaven Møllebæk perspektiveret ved Store Grundet Sundhedsskov og Vestre Kirkegård
    Oplæg og fælles drøftelse
    Lene Lottrup
  10:45 Pause
  11:00 Fra idé til realisering: Terapihaven Møllebæks udvikling, etablering, drift og fremtidsplaner
    Lene Lottrup og Britta Vestermark Husfeldt
  12:00 Frokost
  13:00 Sundhedsfremme i praksis: praktisk øvelse
    Britta Vestermark Husfeldt
  13:15 Rundvisning i Terapihaven Møllebæk: Hvordan designes et sundhedsfremmende naturmiljø
    Britta Vestermark Husfeldt
  14:00 Procesværktøjer i praksis: workshop
    Lene Lottrup
  16:00 Opsamling og evaluering
    Lene Lottrup og Lea Kromann-Gallop
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Britta Vestermark Husfeldt, Kolding Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Landskabsarkitekt Lene Lottrup, Sundhedslandskab • Dorthe Varning Poulsen, Københavns Universitet

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Virksomhedstilsyn og -administration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-05-2022 til 25-05-2022

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig. Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.
  Kursusprogram
  24. maj 2022
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Irene Samsøe Figen
  09:30 Regler om tilsyn
    - Tilsynspligtens omfang og betydning af passivitet
  - De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
    Mai-Britt Bruun
  11:30 Retssikkerhedsloven
    - Adgangen
  - Varsling
  - Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Valg af håndhævelse
    - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, forbud samt påbud
  - Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle
  - Politianmeldelse
    Mai-Britt Bruun
  14:45 Overordnet retsgrundlag
    - Miljøbeskyttelsesloven
  - Afledte bekendtgørelser - Olietanksbekendtgørelsen - Jordforureningsloven
    Irene Samsøe Figen
  15:00 Kaffe og kage med mulighed for tur i AQUA
  16:00 Virksomhedstyper
    - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
  - Brugerbetalingsvirksomheder og opmærksomhedspunkter
    Irene Samsøe Figen
  16:10 Tilsynstyper
    - Basistilsyn -Prioriterede tilsyn - Kampangetilsyn - Administrative og fysiske tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  16:30 Diskussion
    Irene Samsøe Figen
  16:50 Indsamling af oplysninger
    - Inden tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  17:15 Indlogering (pause)
  18:00 Middag
  19:00 Præsentation af virksomheder
    - Oplysninger om virksomheden
  - Udarbejdelse af tjekliste
  - Forberedelse af spørgsmål. mm.
    Hanne Bach Lorentzen
  20:00 Øl/vand og erfa-udvekslig i dråben
  25. maj 2022
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:30 Virksomhedsbesøg
    - Ekskursion
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling på tilsyn
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  13:15 Hvad så nu?
    - Håndhævelse
    Irene Samsøe Figen
  13:25 Udførelse af tilsyn i praksis
    - Under tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  13:40 Dialogbaseret tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  13:55 Tjeklister
    Irene Samsøe Figen
  14:05 Pause
  14:15 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  15:00 Afrapportering og tilsynsbrev
    Irene Samsøe Figen
  15:10 Kaffe/kage pause
  15:20 Håndhævelser
    Irene Samsøe Figen
  15:35 Planlægning
    - Miljøstyrelsens udtrækning
  - Andre hensyn
    Irene Samsøe Figen
  15:45 Indberetning
    Irene Samsøe Figen
  15:55 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  16:30 Opsamling, afslutning og evaluering
    - herunder kaffe, te og kage
    Irene Samsøe Figen og Lea Kromann-Gallop
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbslovgivning og administration I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-06-2022 til 08-06-2022

  Skal du administrere vandløbsopgaver? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Vi kobler vandløbslovgivning op på sagsbehandling i praksis, så du bliver i stand til at gennemføre de daglige administrative vandløbsopgaver.

  Du får indsigt i de lovmæssige rettigheder og pligter, du har som vandløbsmyndighed, og overblik over de mange vandløbstekniske begreber.

  Vi ser på myndighedens rolle, godkendelsesprocedurer, offentlige og private vandløb, hvem har pligt til hvad, klagesager, nyttige værktøjer, vandrammedirektivet m.v.

  Endelig tager vi også fat på vandløbsvedligeholdelsen og tilsyn, og klæder dig godt på til vandløbssagsbehandlingen.

  Kursusprogram
  7. juni 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst, gensidig præsentation
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Vandløbsloven
    - Vandløbslovens område og formål
  - Forhold til anden lovgivning
  - Lovens væsentligste paragrafer og virkemidler
  - Klage, håndhævelse og straf
    Vaun Egede Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Vandløbsloven - fortsat
    Vaun Egede Jensen
  14:30 Tur i AQUA på egen hånd
    - Kaffe og kage
  15:30 Vandløbstekniske begreber
    - Vandløbsdata
  - Vandløbshydrologi
  - Vandspejlsberegninger
    Kristian Vestergaard
  16:30 Regulativer
    - Regulativets formål og indhold
  - Regulativtyper
  - Vedligeholdelsesbestemmelser
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Gruppearbejde omkring vandløbsloven
    Vaun Egede Jensen
  21:00 Kollegialt samvær og uformel erfaudveksling i Dråben
  8. juni 2022
  08:00 Opsamling fra 1. dag
    Vaun Egede Jensen
  08:15 Status på vandløbsområdet
    - Hvad sker der lige nu på vandløbsområdet
  - Oversigt over vandløbslovgivningen
    Vaun Egede Jensen
  09:00 Hverdagen som vandløbsmedarbejder
    - Sagsbehandling, fra henvendelse til afgørelse
  - Hvad bliver der typisk ansøgt om?
  - Hvad giver vi afslag/godkendelse til?
  - Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
  - Hvor finder jeg min information?
    Florian Rasmussen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppeopgave
    Florian Rasmussen
  14:00 Kaffe og kage i dråben
  14:15 Opsamling på gruppearbejde
  14:45 Vandløbsvedligeholdelse og tilsyn
    - Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
  - Egne folk eller ekstern entreprenør
  - Vedligeholdelsesblade og huskeseddel til tilsyn
  - Klagesagsbehandling
    Florian Rasmussen
  15:30 Opsamling og evaluering
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.