Lea Kromann-Gallop

Lea Kromann-Gallop er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og har blandt andet en baggrund som projektleder på naturområdet i en kommune.

Lea er den seneste ankomne medarbejder i Ferskvandscentrets kursusafdeling. Hun er uddannet biolog og kommer senest fra en stilling hos Billund Kommune, hvor hun blandt andet har arbejdet som projektleder på naturprojekter.

Kursister møder særligt Lea på vandmiljø– og naturkurser samt vores kurser inden for affald og genbrug. Dermed er hun også involveret i nye aktiviteter inden for klima og cirkulær økonomi.

Derudover vil du møde Lea som vært på online kurser og som mødefacilitator.

Har du input til kurser om natur, biodiversitet mm, så tag gerne kontakt til Lea.

Lea Kromann-Gallop

Lea Kromann-Gallop

Kursusudvikler
Biolog

Mød Lea her

 • Virksomhedstilsyn og -administration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-05-2021 til 27-05-2021

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig. Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.
  Kursusprogram
  26. maj 2021
  08:30 Morgenbuffet
  09:00 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Irene Samsøe Figen
  09:30 Overordnet retsgrundlag
    - Miljøbeskyttelsesloven
  - Afledte bekendtgørelser - Olietanksbekendtgørelsen - Jordforureningsloven
    Irene Samsøe Figen
  09:40 Virksomhedstyper
    - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
  - Brugerbetalingsvirksomheder og opmærksomhedspunkter
    Irene Samsøe Figen
  09:50 Tilsynstyper
    - Basistilsyn -Prioriterede tilsyn - Kampangetilsyn - Administrative og fysiske tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  10:00 Pause
  10:10 Diskussion
    Irene Samsøe Figen
  10:30 Indsamling af oplysninger
    - Inden tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  10:45 Pause
  11:00 Præsentation af virksomheder
    - Oplysninger om virksomheden
  - Udarbejdelse af tjekliste
  - Forberedelse af spørgsmål. mm.
    Hanne Bach Lorentzen
  12:00 Frokost
  12:45 Virksomhedsbesøg
    - Ekskursion
  Genbrugspladsen Tietgenvej 3 i Silkeborg
  Holmris B8 Tietgenvej 15 i Silkeborg
    Irene Samsøe Figen, Hanne Bach Lorentzen, Erik Beck og Asger Nielsen
  14:30 Kaffepause
  16:00 Opsamling på tilsyn
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  16:15 Hvad så nu?
    - Håndhævelse
    Irene Samsøe Figen
  16:25 Udførelse af tilsyn i praksis
    - Under tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  16:40 Pause
  16:50 Dialogbaseret tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  17:05 Tjeklister
    Irene Samsøe Figen
  17:15 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  18:00 Indlogering (pause)
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og erfa-udvekslig i dråben
  27. maj 2021
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:15 Regler om tilsyn
    - Tilsynspligtens omfang og betydning af passivitet
  - De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
    Mai-Britt Bruun
  10:45 Retssikkerhedsloven
    - Adgangen
  - Varsling
  - Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
    Mai-Britt Bruun
  11:45 Valg af håndhævelse
    - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, forbud samt påbud
  - Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle
  - Politianmeldelse
    Mai-Britt Bruun
  13:00 Frokost
  14:00 Afrapportering og tilsynsbrev
    Irene Samsøe Figen
  14:10 Håndhævelser
    Irene Samsøe Figen
  14:25 Planlægning
    - Miljøstyrelsens udtrækning
  - Andre hensyn
    Irene Samsøe Figen
  14:35 Indberetning
    Irene Samsøe Figen
  14:45 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  15:00 Kaffe/kage pause
  15:15 Afrunding
    Irene Samsøe Figen
  15:30 Opsamling, afslutning og evaluering
    - herunder kaffe, te og kage
    Irene Samsøe Figen og Lea Kromann-Gallop
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Erik Beck, Silkeborg Forsyning A/S • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune • Asger Nielsen

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Risikosamarbejde

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-06-2021 til 04-06-2021

  Vi stiller skarpt på de forskellige myndigheders opgaver i samspillet med risikovirksomhederne. Du får eksempler på, hvordan samarbejdet kan koordineres, så det fungerer bedst muligt. Vi ser også på de metoder, som eksperter anvender til nærmere beskrivelse og vurdering af risikobetonede anlæg.

  Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor:
  Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. Eksterne deltagere kan vælge frit.

  Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og opgaver. Vi forventer, at du bidrager aktivt til kurset med dine erfaringer og spørgsmål. Kurset er tilrettelagt, så virksomheder og myndigheder har udbytte af det.
  Kursusprogram
  3. juni 2021
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Johan Galster
  10:00 Risikobekendtgørelsen
    -Lovgrundlag og vejledninger
    Ole Kristensen
  10:30 Samarbejdet omkring risikobekendtgørelsen
    -Myndighedernes forskellige roller og samarbejdet myndigheder-virksomhed
    Ole Kristensen
  11:30 Pause
  11:45 Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomhederUheld sker faktisk og for tit
    Morten Vestergaard
  13:00 Frokost
  14:00 Metoder til risikovurdering
    -Identifikation af potentielle uheld
  -Konsekvenser og sandsynligheder
    Nijs Jan Duijm
  15:00 Kaffe/kagebord i dråben
  15:30 Metoder til risikovurdering
    - krav til risikoanalyser
  - kriterier for risikoaccept
    Nijs Jan Duijm
  15:30 Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor
    Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. eksterne deltagere kan ælge frit
  Spor 1 for beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats og er under planlægning
  Spor 2 for miljømedarbejdere omfatter følgende:
    Jan Lehmann, Tommy Byrial Jørgensen og Johan Galster
  16:45 Pause
  17:00 Lokalplanlægning, VVM, risikovirksomheder og dilemmaer
    Johan Galster
  18:00 Middag
  19:30 Gruppeopgave: Risikovurdering og myndighedsaccept af et sikkerhedsdokument
    Johan Galster
  21:00 Øl, vand og socialt samvær
  4. juni 2021
  08:30 Opsamling på dag 1
    Johan Galster
  08:45 Beredskabets arbejde
    - Beredskabsplaner
  - Erfaringer
  - Fremadrettet arbejde
    Tommy Byrial Jørgensen og Jan Lehmann
  10:00 Pause
  10:15 Uheld sker faktisk og for tit
    - Læring fra konkrete uheld
    Johan Galster
  11:15 Gruppeopgave: Håndteringen af et uheld
  12:15 Frokost
  13:15 Opsamling på gruppeopgave
  14:00 Risikotilsyn
    - Planlægning og forberedelse
  - Gennemførelse
  - Opfølgning
    Johan Galster
  15:00 Opsamling, afslutning og evaluering
    - herunder kaffe, te og kage
    Lea Kromann-Gallop og Johan Galster
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • |Politikommissær • Senior risikospecialist Nijs Jan Duijm, DNV • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Jørgensen|Tommy Byrial|Østjyllandspoliti Tommy Byrial Jørgensen • Specialkonsulent Ole Kristensen, Miljøstyrelsen Odense • Jan Lehmann • Tilsynschef Morten Vestergaard, Arbejdstilsynet

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Nye krav til kommunal BNBO indsats

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-06-2021 til 10-06-2021

  Der er øget fokus på beskyttelsen af vores grundvandsressource og der stilles derfor krav om en specifik kommunal BNBO indsats inden 2022.
  Er du som sagsbehandler i tvivl om, hvad der kræves af dig i den forbindelse? Så er dette kursus for dig.
  Vi giver dig et overblik over både gældende og kommende regelkompleks og vi gennemgår klagenævns- og retspraksis, der har fokus på samspillet mellem kommune, vandselskab og grundejer vedrørende fastlæggelsen af BNBO inden 2022. En indsats som staten vil følge op på og overtage efter 2022, hvis kommunerne ikke formår at gennemføre den.
  I klagenævnenes praksis er der også generelt åbnet op for, at der kan pålægges restriktioner på anvendelsen af landbrugsjord af hensyn til grundvandets beskyttelse.
  Vandselskaberne får tillige bedre mulighed for at indregne omkostninger til BNBO indsatsen i indtægtsrammerne.
  Kom og bliv klogere på denne store opgave, der både involverer kommune, forsyning og grundejere.
  Kursusprogram
  10. juni 2021
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Pernille Aagaard Truelsen og Lea Kromann-Gallop
  09:30 Generel grundvandsbeskyttelse
    - Lovgrundlaget for den generelle grundvandsbeskyttelse
  - Grundvandsbeskyttelse igennem kommunal planlægning mv.
  - Konkrete midler til grundvandsbeskyttelsen
    Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
  10:30 Pause
  10:45 Kommunernes obligatoriske BNBO indsats
    - Politisk aftale
  - Lov om obligatorisk BNBO og indberetningspligt
  - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcen
  - BNBO vejledningen
    Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 BNBO og beskyttelseszoner
    Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
  13:30 Fastlæggelse af BNBO
    -Retsgrundlaget og samspillet med indsatsplanlægningen
  - Konkrete eksempler på fastlæggelse af BNBO
  14:15 Erstatningsfastlæggelsen ved BNBO
    Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
  14:45 Eksempler på samspil mellem kommuner og vandselskaber om BNBO
    Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
  15:15 Kaffe/kagebord i dråben
  15:45 Eksempler på lodsejeraftaler om BNBO
    Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
  16:15 Gennemgang af nyeste praksis vedr. BNBO fra Miljø- og Fødevareklagenævnene
    Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
  16:45 Evaluering af kurset
    Pernille Aagaard Truelsen og Lea Kromann-Gallop
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Undervisere

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rørlagte vandløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-06-2021

  Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men kan alligevel være lidt af en administrativ udfordring, når det kommer til vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger.
  På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning/anlægsarbejder, medbenyttelse, partsfordeling, ned- og opklassificering mm.

  Kursusprogram
  15. juni 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Liane Sommer og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Kommunens og lodsejerens forpligtigelser i henhold til vandløbsloven
    - Vedligeholdelse
  - Fejlfinding/undersøgelse
  - Omlægning, forskel på private og offentlige vandløb
  - Åbning af rørlagte strækninger
  - Rørlægning herunder betydning af vandløbets målsætning
    Liane Sommer
  11:00 Pause
  11:15 Udskiftning og reparation at rørlagte vandløb
    - Fejlfinding metoder og gode råd
  - Forskellige reparationsmetoder herunder typiske omkostninger ved løsningerne
  - Rørtyper, fordele og ulemper
  - Gode råd ved valg af løsning og indhentning af tilbud på opgaven
    Morten Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Partsfordeling og taksation
    - Vandløbslovens nyttebegreb:
  Rørlægningsmæssig nytte
  Afvandingsmæssig nytte
  Medbenytter-nytte
  Anden nytte
  - Gode råd ved forligsforhandlinger
  - Gode råd og procedure ved taksation
    Torben Sune Bojsen
  14:00 Pause
  14:15 Omlægning af rørlagte vandløb
    - Erfaringer og overvejelser
    Nadja Dall
  14:45 Nedklassificering af rørlagte vandløb
    - procedure og krav ved overlevering
  - gode råd i processen
    Liane Sommer
  15:15 Kagebord
  15:45 Cases
    - omlægning af offentligt rørlagt vandløb
  - overvejelser ved fordeling af nytte
    Liane Sommer
  16:30 Opsamling og evaluering
    Liane Sommer og Lea Kromann-Gallop
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Undervisere

  • Markedsansvarlig vejafvanding Morten Andersen, Per Aarsleff A/S • Projektleder Torben Sune Bojsen, Orbicon A/S • Biolog Nadja Dall, Haderslev Kommune • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grafisk Facilitering Med fokus på dit projekt

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-06-2021

  Lær at tegne motiverende præsentationer inden for NATUR og KLIMATILPASNING vi fokusere på dit projekt.

  På dette kursus af grafisk facilitering kan du videreudvikle dine kompetencer inden for Grafisk facilitering.
  Et klart udgangspunkt er vigtigt for en meningsfuld dialog og gode læreprocesser. På dette modul lærer du at tegne motiverede præsentationer og processer på flipoverpapir. Du lærer at strukturere papiret, så det bliver tydeligt, hvad du vil formidle, og hvor du gerne vil have deltageren hen.

  Vi vil arbejde med skygger og farvelægning, herunder brugen af det effektfulde farvekridt, og du lærer at tegne 3D symboler og ikoner. Alt sammen med henblik på at fremhæve det, der er vigtigt for dig at kommunikere.

  Du får mulighed for at arbejde med dit eget projekt eller indhold til præsentation/proces, som du får hjælp til undervejs.

  Du får:
  - Simple tegneteknikker/regler for design
  - Kendskab til farvelægning - hvad og hvor meget
  - Visuelle templates og procesdesign, du kan tilpasse din formidling
  - Professionelle tuscher, farvekridt og papir til formålet

  Kursusprogram
  17. juni 2021
  09:30 Ankomst og morgenmad
  10:00 Introduktion og velkomst
    Margrethe Børsting og Lea Kromann-Gallop
  10:15 Vi arbejder med skygger, farvelægning og regner for design
    Margrethe Børsting
  11:00 Tur i Aqua for at hente inspiration, med snaks og kaffe
    Margrethe Børsting og Lea Kromann-Gallop
  12:00 Frokost
  13:00 Skitse og udarbejdelse af egne præsentationer
    Margrethe Børsting
  14:00 Kaffe og Kage
  14:15 Videre arbejde med egne præsentationer
    Margrethe Børsting
  16:15 Evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Margrethe Børsting
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Margrethe Børsting, Simpledraw • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Pris 4.105,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.105,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Borgerdrevet Biodiversitet i byen – online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  18-06-2021

  Hvordan skaber du et godt biodiversitetsprojekt? Hvordan kan du engagere borgere og virksomheder i din kommune og få sat skub i den borgerdrevne biodiversitet i byen?
  Kom på et online-kursus med Lilli Gruwier og Katrine Turner. Her vil de guide dig igennem projektets faser, og faldgruber. De har et hav af ideer og inspiration til hvad du kan gøre for at få din lokalbefolkning med dig, eller få virksomhederne i din kommune til at omlægge driften af deres arealer.
  Kursusprogram
  18. juni 2021
  09:00 Velkomst og præsentation
    Samt login på Zoom
    Lilli Gruwier, Katrine Grace Turner og Lea Kromann-Gallop
  09:10 Bynatur og borgerdrevet biodiversitet
    En kort intro til det, at arbejde med Bynatur: Hvilke arealer kan komme i spil, hvilke tiltag kan igangsættes og hvorfor skal man gøre det?
    Lilli Gruwier og Katrine Grace Turner
  10:00 Vi zoomer ind på blomsterfrø
    Et populært tiltag er uddeling og udsåning af blomsterfrø. Hvad virker, hvad virker ikke. Og hvad gør vi, hvis det ikke virker?
    Lilli Gruwier og Katrine Grace Turner
  10:30 Pause
  10:45 Fra Borgmester til Pedel
    Allerede i den indledende fase af et projekt om bynatur, bør alle interessenter tænkes med. Alle kommuner er forskellige, og der er ressourcer og viden at hente, hvis man kan tænke og sammenkoble fagligheder og interessegrupper på tværs.
    Lilli Gruwier og Katrine Grace Turner
  11:15 Arbejde med egne cases
    Til slut arbejdes med egne cases, eller man kan hjælpe med sparring og få inspiration fra de andres.
    Lilli Gruwier og Katrine Grace Turner
  12:00 Tak for i dag
    Lilli Gruwier, Katrine Grace Turner og Lea Kromann-Gallop
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Lilli Gruwier, Vildskab ApS • Katrine Grace Turner, Vildskab ApS

  Pris 995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 995,- kr. ekskl. moms.
 • Vandløbslovgivning og administration I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-06-2021 til 23-06-2021

  Skal du administrere vandløbsopgaver? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Vi kobler vandløbslovgivning op på sagsbehandling i praksis, så du bliver i stand til at gennemføre de daglige administrative vandløbsopgaver.

  Du får indsigt i de lovmæssige rettigheder og pligter, du har som vandløbsmyndighed, og overblik over de mange vandløbstekniske begreber.

  Vi ser på myndighedens rolle, godkendelsesprocedurer, offentlige og private vandløb, hvem har pligt til hvad, klagesager, nyttige værktøjer, vandrammedirektivet m.v.

  Endelig tager vi også fat på vandløbsvedligeholdelsen og tilsyn, og klæder dig godt på til vandløbssagsbehandlingen.

  Kursusprogram
  22. juni 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst, gensidig præsentation
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Vandløbsloven
    - Vandløbslovens område og formål
  - Forhold til anden lovgivning
  - Lovens væsentligste paragrafer og virkemidler
  - Klage, håndhævelse og straf
    Vaun Egede Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Vandløbsloven - fortsat
    Vaun Egede Jensen
  14:30 Guidet tur i AQUA
    - Kaffe og kage
  15:30 Vandløbstekniske begreber
    - Vandløbsdata
  - Vandløbshydrologi
  - Vandspejlsberegninger
    Kristian Vestergaard
  16:30 Regulativer
    - Regulativets formål og indhold
  - Regulativtyper
  - Vedligeholdelsesbestemmelser
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Gruppearbejde omkring vandløbsloven
    Vaun Egede Jensen
  21:00 Kollegialt samvær og uformel erfaudveksling i Dråben
  23. juni 2021
  08:00 Opsamling fra 1. dag
    Vaun Egede Jensen
  08:15 Status på vandløbsområdet
    - Hvad sker der lige nu på vandløbsområdet
  - Oversigt over vandløbslovgivningen
    Vaun Egede Jensen
  09:00 Hverdagen som vandløbsmedarbejder
    - Sagsbehandling, fra henvendelse til afgørelse
  - Hvad bliver der typisk ansøgt om?
  - Hvad giver vi afslag/godkendelse til?
  - Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
  - Hvor finder jeg min information?
    Florian Rasmussen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppeopgave
    Florian Rasmussen
  14:00 Opsamling på gruppearbejde
  14:30 Vandløbsvedligeholdelse og tilsyn
    - Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
  - Egne folk eller ekstern entreprenør
  - Vedligeholdelsesblade og huskeseddel til tilsyn
  - Klagesagsbehandling
    Florian Rasmussen
  15:15 Opsamling og evaluering
    - kaffe og kage
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-06-2021 til 25-06-2021

  På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet.
  Vi ser på regler og lovgivning på vandforsyningsområdet – Administration af samspil mellem Vandforsyningsloven, Forvaltningsloven Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, ”Habitatbekendtgørelsen” og vejloven mfl.
  Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet.
  Kursusprogram
  24. juni 2021
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Kasper Martin
  10:00 Vandreformen og ny opgavefordeling mellem kommune og vandforsyninger
    - Ny organisation og nye beføjelse
  Vandsektorens seneste ændringer
  - hvad er konsekvenserne?
  - Nye økonomiske rammebetingelser
    Kasper Martin
  11:15 Vandselskabers forsyningspligt
    - afgrænsning af vandselskabernes forsyningspligt og påbud om forsyning
    Kasper Martin
  12:00 Frokost
  13:00 Regulativer
    - vedtagelse, indhold og virkning
    Kasper Martin
  14:00 Bidrag og prisfastsættelse
    - Anlægs-, drifts- og passagebidrag
  - Prisfastsættelse, takstgodkendelse, prislofter og takstblade
  - Opkrævning af bidrag og vandafgift
    Pernille Aagaard Truelsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Case / gruppediskussion
    Pernille Aagaard Truelsen
  16:15 Ejerskab til anlæg og ledningsnet
    - Hvor ophører forsyningens anlæg/forsyningsgrænser mv.
  - Etablering af rettigheder til placering af anlæg og ledninger – aftale eller ekspropriation
  - Kort om gæsteprincippet
  - Sikring af rettigheder - deklarationer og tinglysning
    Pernille Aagaard Truelsen
  18:00 Middag
  25. juni 2021
  08:15 Vandforsyningsplanlægning og beskyttelse af grundvand
    - Indsatsplanlægning
  - BNBO
    Niels Cajus Pedersen
  10:15 Pause
  10:30 Tilladelser (Almene vandværker)
    - Retten til vand
  - Bore- og indvindingstilladelse, herunder forhold angående VVM, miljøkonsekvensvurderinger, VP og handleplaner og Habitatdirektivet
    Niels Cajus Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsyn med vandforsyninger
    - Tilsynsregler og forvaltningsretten
  - Tilsyn og håndhævelse
  - Påbud, forbud og politianmeldelse
  - Selvhjælpshandlinger
    Peter Nymann
  14:15 Case / gruppeopgave
    Niels Cajus Pedersen og Peter Nymann
  14:45 Kaffe og kage
    - Opsamling gruppearbejder
    Peter Nymann og Niels Cajus Pedersen
  15:30 Evaluering
    Peter Nymann, Dion Nørgaard og Niels Cajus Pedersen
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat, LL.M. Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grafisk Facilitering online – Med fokus på Natur

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  18-08-2021

  Vil du være en stærk visuel natur- formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops?
  Så kom på onlinekursus i Grafisk Facilitering med fokus på natur.

  Du vil få tilsendt en Neuland No.One
  ® outliner sort tusch, https://futurefactor.dk/shop/156-tuscher-/536-neuland-noonereg-outliner-kilespids-sort/, når du har tilmeldt dig kurset.

  Du modtager en invitation til onlinekurset pr. mail.

  Kursusprogram
  Dag nr.: 1
  09:00 Introduktion og opvarmning
    Vi tegner simple symboler og ikoner step by step
    Margrethe Børsting og Lea Kromann-Gallop
  09:15 Vi fokusere på ikoner inden for natur og vand
    Her kommer dit fagområde i spil
    Margrethe Børsting
  10:15 Pause
  10:30 Visuelt stillads og proces
    Hjælp til proces og overblik, hvad kan du forberede hjemmefra
    Margrethe Børsting
  11:50 Aflsutning og opsamling
    Vi slutter dagen af og samler op på det vi har lært
    Margrethe Børsting og Lea Kromann-Gallop
  12:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Margrethe Børsting, Simpledraw • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Margrethe Børsting, Simpledraw

  Pris 1.075,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.075,- kr. ekskl. moms.
 • Nudging – Natur

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-08-2021 til 20-08-2020

  Har din kommune en bred vift af brugere af naturen?
  Oplever du også at der opstår konflikter, når både ryttere, trail-løbere og vandrere bruger de samme stier i jeres skove og naturområder?

  Er du træt af at der ofte kommer klager over affald i naturen?
  Og har du brugt dine kreative evner op på skilte og henstillinger, som ingen følger?

  Så er "Nudging i naturen"- kurset lige noget for dig.

  Her lærer du teknikker, der kan hjælpe jeres brugere til at gøre det ønskede. Og det endda helt uden at de selv opdager det. Du vil på kurset komme til at arbejde med dine egne problemstillinger og få redskaber med hjem, som du kan implementere med det sammen.
  Kursusprogram
  20. august 2020
  09:30 Ankomst og morgenmad
  10:00 Velkomst og Introduktion
    Lena Hellström og Lea Kromann-Gallop
  10:15 Nudging i naturen
    Konkrete eksempler på nudging
  Hvad sker der i vores hjerne?
  Hvorfor virker det?
    Lena Hellström
  10:45 Principper for adfærd
    De første 5 måder at få ændret adfærd på
  Forklaret ud fra konkrete eksempler
    Lena Hellström
  11:15 Opgave - 2 og 2 sammen
    Snak om, hvordan de 5 principper kan bruges i din arbejde
    Lena Hellström
  12:00 Frokost
  13:00 De næste 5 måder at ændre adfærd på
    Forklaret ud fra konkrete eksempler
    Lena Hellström
  13:30 Opgave – find en ny makker
    Walk and talk om de næste 5 principper, og hvordan det kan bruges i dit arbejde.
    Lena Hellström
  14:30 Pause - kaffe og kage
  14:45 Opskriften på et nudge
    Sådan planlægger du et nudge
    Lena Hellström
  15:15 Opgave: Lav et nudge, du kan bruge i forhold til en konkret udfordring på job
    Lena Hellström
  15:45 Fortæl om dit nudge
    Lena Hellström
  16:15 Opsamling og Evaluering
    Lena Hellström og Lea Kromann-Gallop
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Nudgingkonsulent / Journalist Lena Hellström, NudgeCase

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandindvindingstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-08-2021 til 25-08-2021

  Mange vandindvindinger er truet af grundvandsforurening, det kommer til at øge behovet for nye indvindingsboringer.

  Det er  kommunerne, der giver indvindingstilladelser til grundvand og overfladevand. På kurset får du et grundlæggende indblik i hydrogeologien og bliver klædt på med lov- og plangrundlaget, inden vi gennemgår de forskellige indvindingstilladelser.


  Kursusprogram
  16. marts 2021
  09:00 Kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jens Chr. Ravn Roesen og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Love, regler og andre kringelkroge
    - Vandforsyningsloven
  - Bekendtgørelserne
  - VVM
  - Normer
  - Andre love og planer vi skal have med i sagsbehandlingen
    Jens Chr. Ravn Roesen
  10:30 Pause
  10:40 Nye tilladelser til vandindvinding til vandværker
    - Foreløbig indvindingstilladelse
  - Endelig vandindvindingstilladelse
    Jens Chr. Ravn Roesen
  12:00 Frokost
  13:00 Hydrogeologi
    - Hydrogeologisk forståelsesramme, herunder samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser. 
  - Hydrauliske grundbegreber 
    Jacob Birk Jensen
  14:45 Kaffepause
  15:15 Påvirkning af natur og vandløb
    - Beregningsmodellser
  - Hydrologiske/konceptuelle vurderinger
  - Besigtigelser & overvågning
    Jacob Birk Jensen
  18:00 Middag
  19:30 Uformel erfa-udveksling i ”Dråben”
    Jens Chr. Ravn Roesen
  17. marts 2021
  08:30 Opsamling på Dag 1
    Jens Chr. Ravn Roesen
  09:00 Vi skriver indvindingstilladelser - Cases
    - Tilladelse til vandværk
  - tilladelse til markboring
  - andre tilladelser
    Jens Chr. Ravn Roesen
  12:00 Frokost
  13:00 Sammenfatning af tilladelser
    - Tilladelser drøftes
    Jens Chr. Ravn Roesen
  14:00 Snurrige tilladelser og ophør af tilladelser
    - Regler for erstatningsboringer
  - Tilladelse til sænkning af grundvand
  - Andre ikke almindelige tilladelser
  - Ophør og afslag på tilladelser
    Jens Chr. Ravn Roesen
  15:30 Evaluering
    Kaffe og kage
    Jens Chr. Ravn Roesen og Lea Kromann-Gallop
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

  Undervisere

  • Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandkvalitet i drikkevandsboringer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-08-2021 til 31-08-2021

  Hvilke handlinger er jf. gældende lovgivning mulig for sikring grundvandskvaliteten?

  Kurset lærer dig at tolke en boringskontrolanalyse. Hvilke processer man kan læse af analysen og hvordan identificerer man fejlbehæftede analyser?

  Vi gennemgår behandlingskrævende parametre og beskriver problematiske indhold. Vi ser også på årsager og handling i forbindelse med forurening af en grundvandsboring. Hvilke virkemidler har vi til beskyttelse af boringer, hvad er effekten og hvordan måles det?

  Kursusprogram
  30. august 2021
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Tina Halkjær Andersen og Lea Kromann-Gallop
  10:15 Grundvandsanalyser og grundvandskemi
    - Naturlige stoffer
  - Hvad skal man være opmærksom på?
  - Fejl i analysen?
  - Grundvandskemiens hovedparametre
  - Behandlingskrævende parametre
    Tina Halkjær Andersen
  10:45 Grundvandskemiske hovedprocesser
    - pH
  - Redoxprocesser
  - Opgave
    Tina Halkjær Andersen
  11:25 Kritiske parametre og fejlkilder i grundvandsanalyser
    - Hvordan defineres og identificeres disse i relation til hovedprocesserne: Syre-baseforhold og redox
    Tina Halkjær Andersen
  11:35 Kemiske processer
    - Grundvandskemiske processer:
  - Mineralopløsning
  -Ionbytning
  - Pyritoxidation
  - Sulfatreduktion
  - Frigivelse af arsen
    Tina Halkjær Andersen
  12:05 Frokost
  13:05 Kemiske processer
    - Opgave: Beskrivelse af vandtyper ud fra analyser
    Tina Halkjær Andersen
  13:35 Tolkning af hydrogeologisk miljø ud fra en analyse
    - Indflydelse fra arealanvendelse og hydrogeologisk miljø.
    Tina Halkjær Andersen
  14:20 Opsamling på grundvandskemi?
    Tina Halkjær Andersen
  14:35 Dårlig vandkvalitet
    - Hvilke parametre
    Per Misser
  15:05 kaffe og kage
  15:35 Årsager til dårlig vandkvalitet
    - Tekniske installationer
  - Naturlig grundvandskvalitet
  - Forureningstyper
  - Hvordan opklares årsager til forurening?
    Per Misser
  16:15 Handlemuligheder
    - Målrettede analyseprogrammer
  - Almene anlæg
  - Enkeltindvindere
  - Pesticidaftalens indflydelse på screening af pesticider i GRUMO og boringskontrollen
  - Hvilke handlemuligheder er der?
  Områdeudpegninger (OSD/FI/IO)
  - Hvad kan man gøre indenfor disse områder?
  - Hvad gør man udenfor?
    Per Misser
  18:00 Middag
  19:30 Kursisterne præsenterer egne problemstillinger
    Tina Halkjær Andersen
  21:00 Erfa udveksling i dråben
  31. august 2021
  08:30 Opsamling på dag 1
    Tina Halkjær Andersen
  09:00 Arealanvendelse og risikostoffer relateret til arealanvendelse
    - Kemiske stoffer og arealanvendelse
  - Nitratudvaskning
  - Indvirkning fra historik
  - Opgave, nitratudvaskning
  - Klimaforandringernes indflydelse på arealanvendelse og nitratudvaskning
    Per Grønvald og Tina Halkjær Andersen
  10:00 Arealanvendelsesbestemt grundvandsbeskyttelse
    Per Grønvald
  10:45 Pesticider
    - Pesticiders kemi og nedbrydningsforhold
  - Hvordan vurderes risiko for forurening - SFI
  BNBO og den nye pesticidaftale
  Handlingsplaner for forsyninger
  - Kildesporing, hvordan bruges grundvandskemien?
    Tina Halkjær Andersen, Per Misser og Per Grønvald
  11:45 Frokost
  12:45 Grundvandsbeskyttelse intro
    - Beregninger og monitering
    Tina Halkjær Andersen
  13:15 Prioritering af virkemidler
    - Prioritering af virkemidler til grundvandsbeskyttelse - hvordan kan man gøre det i praksis?
  - Generelle virkemidler
  - Specielle virkemidler
    Per Grønvald
  14:00 Effekt af virkemidler
    - Hvordan estimeres effekten af virkemidlerne?
  - Eksempler
    Per Grønvald
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Afslutning og evaluering
    Tina Halkjær Andersen og Lea Kromann-Gallop
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Geolog Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Geolog Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S • Chef for Vand og Spildevand Per Grønvald, Brønderslev Forsyning A/S • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Miljøsagsbehandler Per Misser, Norddjurs Kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Basistilstandsrapporter (BTR)

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-08-2021

  Står du for at skulle udarbejde en basistilstandsrapport (BTR), men mangler den fornødne viden på området? Så er dette kursus for dig. Vi giver dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksomme på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? De og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset. Du er velkommen til at tage en case med, som vi kan diskutere.

  Du kan deltage i kurset både ved fysisk fremmøde eller digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dette skrivet i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  31. august 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  09:45 Regler om basistilstandsrapport
    - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
  - Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
  - Hvornår udløses krav om BTR?
  - Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
  - hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
    Mai-Britt Bruun
  11:45 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
    - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
  - Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
    Mette Tjener Andersson og Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
    EU vejledning Trin 1-3. herunder:
  - Hvilke aktiviteter er omfattet?
  - Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
  - Hvilke kemiske stoffer er relevante?
  - Hvordan sorteres stofferne?
  - Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
    Mette Tjener Andersson
  13:30 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
    Mette Tjener Andersson
  14:00 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
    - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
  - EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
  - EU vejledning Trin 8 - Rapportering
  - Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
  - Hvor mange prøver skal der udtages?
  - Hvad skal der undersøges for?
  - Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
    Mette Tjener Andersson
  15:00 Kaffe og kagebord i Dråben
  15:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
    Mette Tjener Andersson
  16:15 Hvordan kan BTR bruges?
    - Brug af BTR
  - Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
  - Er det en god ide at undgå BTR?
    Mette Tjener Andersson og Mai-Britt Bruun
  16:45 Afslutning og evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Luftforurening og lugt

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-09-2021

  Mangler du overblik over reglerne om luftforurening og lugt for danske virksomheder? Så er dette kursus for dig.

  Du får en grundig basisviden, så du kan forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med.

  Du får en forståelse for, hvad formålet er med en massestrømsgrænse, baggrunden for og formålet med VOC-bekendtgørelsen. Hvorfor der er forskel på grænseværdier i arbejdsmiljø og B-værdier, og for Danmarks forpligtelser over for EU, og hvordan det påvirker kravene til virksomhederne.

  Herudover får du viden om teknikker til begrænsning af luftforurening og lugt, hvor effektive de er og priserne på markedet.

  Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Chefrådgiver Knud Erik Poulsen, Sweco Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefrådgiver Knud Erik Poulsen, Sweco Danmark A/S • Projektleder Tine Zimmermann, Sweco

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-09-2021

  Har du brug for en grundlæggende viden om støj og støjmålinger? Så er her kurset for dig.
  Du får et grundlæggende kendskab til, hvordan du laver en støjmåling og til de relevante støjvejledninger, som du har brug for i arbejdet med støj. I løbet af dagen kommer du også til at udføre dine egne orienterende støjmålinger. Vi gennemgår de specielle problematikker omkring støj fra dagligvarebutikker, støjende fritidsaktiviteter, støj fra vindmøller og lavfrekvent støj.

  Kurset veksler mellem teori, gruppearbejde og praktisk støjmåling. Medbring din egen støjmåler, hvis du har mulighed for det.
  Kursusprogram
  7. september 2021
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Carsten Villsen
  09:30 Administration af ekstern støj
    - Bekendtgørelser, vejledninger m.v.
  - Fastsættelse af støjvilkår
  - Usikkerhed og støjvilkår
  - Forskellen på orienterende og godkendte støjmålinger
  - Fordele og ulemper ved støjberegninger og støjmålinger
    Carsten Villsen
  10:50 Kort pause
  11:00 Grundlæggende akustik
    Regler for:
  - Fordobling af støj
  - Korrektion for baggrundsstøj
  - Afstandsdæmpning
  - Korrektion for referenceperiode
    Carsten Villsen
  11:35 Orienterende støjmålinger
    - Brug af udstyr
  - Valg af måleposition
  - Baggrundsstøj
  - Meteorologi
  - Toner/impulser — lytteforsøg
  - Usikkerhed
  - Driftsforhold
    Carsten Villsen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde
    Carsten Villsen
  13:50 Støj fra vindmøller
    - Vindmøllebekendtgørelsen. Hvordan gennemføres målinger og beregninger af støj fra vindmøller
  - Hvordan læser og kontrollerer man en støjrapport for vindmøller og hvad bør rapporten indeholde.
    Carsten Villsen
  14:35 Støjende fritidsaktiviteter
    - Støj fra boldbaner, multibaner, skaterbaner, motocrossbaner, forsamlingshuse og lignende
    Carsten Villsen
  14:55 Lavfrekvent støj og infralyd
    - Orientering nr. 9/1997
    Carsten Villsen
  15:15 Kaffepause
  15:30 Erfaringer fra Herning Kommune
    - Målinger og beregninger
  - Henstilling, påbud og indskærpelse
  - Samspil mellem rådgiver, kommune, virksomhed og klager
  - Eksempler
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Opsamling, spørgsmål og evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Carsten Villsen
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug for erfarne

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-09-2021

  På kurset ser vi på det juridiske grundlag for et tilsyn på husdyrbrug. Det vil være en fordel, hvis du i forvejen har kendskab til at føre landbrugstilsyn, da vi under kurset diskuterer mere detaljerede forhold i forbindelse med tilsyn på landbrug med husdyrhold, herunder håndhævelsesregler, henstillinger, indskærpelser, påbud og forbud samt, hvad er overproduktion efter, at husdyrloven er ændret og hvordan håndteres dette ved tilsynet.
  Vi ser på, hvorledes en miljøvagt er opbygget og, hvad en kommunes miljøvagt skal gøre, i det øjeblik der kommer besked om, at der er sket en miljøulykke.Efter at vi har drøftet de forskellige håndhævelsesskridt, får du mulighed for at høre anklagemyndighedens erfaringer med miljøsager og gode råd til tilsyn og politianmeldelser.
  Kursusprogram
  21. september 2021
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst, præsentation
    Bente Kjærsgård Henriksen og Lea Kromann-Gallop
  09:20 Tilsynet
    - Lovgivning
  - Tilsynspligtens omfang og dilemmaer ved tilsynet
  - Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen
  - Varsling
  - Adgang til at føre tilsyn, tage foto mv.
    Mai-Britt Bruun
  10:50 Kort pause
  11:00 Lovgivning vedr. landbrug - fortsat
    - Håndhævelsesregler
  - Henstilling
  - Indskærpelse
  - Påbud og forbud
  - Politianmeldelse
  - Betydningen af passivitet
  - Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugsloven er ændret
    Mai-Britt Bruun
  12:15 Frokost
  13:00 Skyd på anklagemyndigheden
    - Gode råd om tilsyn set fra en anklagers synspunkt
  - Fra anmeldelse og efterforskning til dom.
  14:15 Et kik ind i miljøvagtens verden
    Bente Kjærsgård Henriksen
  15:00 Kaffe, te, frugt og kage
  15:15 Politianmeldelser i praksis
    - Hjørring kommunes bud på praksis og anmeldelse
    Bente Kjærsgård Henriksen
  16:15 Afslutning og evaluering
    Bente Kjærsgård Henriksen og Lea Kromann-Gallop
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Det gode landbrugstilsyn

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-09-2021 til 28-09-2021

  Kurset giver dig en grundlæggende viden om landbrugsmiljø og -lovgivning, så du kan håndtere den daglige administration og tilsynet.
  Endvidere ser vi på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet. Derudover får du mulighed for at høre om anklagemyndighedens erfaringer med miljøsager, og gode råd til tilsyn og politianmeldelser
  Erfarne sagsbehandlere øser af deres viden om planlægning og gennemførelse af landbrugstilsyn, håndtering af miljøgodkendelser, krydsoverensstemmelse og klagesager m.v. Desuden får vi landmandens version af, hvordan han oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

  Undervisningen tager afsæt i husdyrbrugloven, miljøbeskyttelsesloven og lov om af miljøgodkendelse af husdyrbrug mf..

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Landmand Per Bek • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn med vandværker

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-10-2021 til 06-10-2021

  Få overblik over gældende lovgivning og det praktiske tilsyn. Vi vil bl.a. komme omkring disse emner:
  - Bekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
  - Indretning og funktion af vandværkernes tekniske anlæg.
  - Tilsyn med de tekniske anlæg.
  - Den simple - og den videregående vandbehandling

  Undervisningen vil veksle mellem faglige indlæg, gruppearbejder og en ekskursion til 2 vandværker (tilsyn).

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Civilingeniør Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Undervisere

  • Civilingeniør Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs Kommune • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Træf 2021 for personale på genbrugsstationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-10-2021

  Kom og hør om aktuelle emner fra genbrugspladsernes hverdag.

  Mød kolleger fra hele landet, få en god snak og få viden og inspiration med hjem, så I bliver endnu bedre til at sortere på pladserne.

  Der er god tid til dine spørgsmål på træffet.

  Vi gentager den populære workshop efter frokost, hvor I bestemmer, hvad vi skal vende.
  Emnerne på workshoppen er ikke lagt fast, så byd endelig ind med emner, du gerne vil diskutere med dine kolleger.


  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor

  Pris 2.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Konflikthåndtering for spildevandssektoren

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-10-2021

  Misforståelser mellem kolleger i dagligdagen er uundgåelige, men de skal helst ikke vokse sig så store, at de påvirker trivslen på arbejdspladsen. Lær at håndtere de konflikter, der opstår, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail eller gennem telefonen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvordan den aftrappes. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen bl.a. ved at bruge dit sprog og kropssprog. Vi bruger jeresegne oplevelser til at få en dialog omkring de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnede til at takle de konkrete situationer.

  Undervisningen veksler mellem teori og dialog.
  Kursusprogram
  Dag nr.: 1
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
  09:45 Hvad er en konflikt?
    Hvilke holdninger ligger bag?
  Konflikttrappen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  11:00 Hvad er kommunikation?
    Hvad er anerkendende kommunikation
  Kommunikationscirklen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  12:00 Frokost
  13:00 Præsentation af vore forskellige systemer
    - Visuel
  - Auditiv
  - Kinæstetisk
  - Auditiv Digital
    Sanne Vahlun
  14:00 Hjernens filtre
    Boldbanen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  15:15 Lytte og spørgeteknikker
    Sanne Vahlun
  16:00 Evaluering og afrunding
    Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

  Undervisere

  • Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grafisk Facilitering online – Med fokus på KLIMATILPASNING

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-10-2021

  Vil du være en stærk visuel natur- formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops?
  Så kom på onlinekursus i Grafisk Facilitering med fokus på klimatilpasning.

  Køb en god tusch til formålet: fx. Neuland No.One
  ® outliner sort tusch, https://futurefactor.dk/shop/156-tuscher-/536-neuland-noonereg-outliner-kilespids-sort/.

  Vi kan også sende dig en tusch. Skriv i kommentarfeltet ved tilmeldingen, hvis du ønsker dette. Pris 80,- + moms.

  Du modtager en invitation til onlinekurset pr. mail.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Margrethe Børsting, Simpledraw • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Margrethe Børsting, Simpledraw

  Pris 995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Konflikthåndtering – for personale på genbrugsstationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-10-2021

  Lær at håndtere de konflikter, du oplever i kontakten med borgere, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail eller gennem telefonen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvordan den aftrappes. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen bl.a. ved at bruge dit sprog og kropssprog. Vi bruger jeres oplevelser fra dagligdagen til at få en dialog omkring de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnede til at takle de konkrete situationer.

  Undervisningen veksler mellem teori og dialog.
  Kursusprogram
  Dag nr.: 1
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
  09:45 Hvad er en konflikt?
    Hvilke holdninger ligger bag?
  Konflikttrappen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  11:00 Hvad er kommunikation?
    Hvad er anerkendende kommunikation
  Kommunikationscirklen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  12:00 Frokost
  13:00 Lytte og spørgeteknikker
    Sanne Vahlun
  14:00 Hjernens filtre
    Boldbanen, som model og redskab
    Sanne Vahlun
  15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  15:15 Præsentation af vore forskellige systemer
    - Visuel
  - Auditiv
  - Kinæstetisk
  - Auditiv Digital
    Sanne Vahlun
  16:00 Evaluering og afrunding
    Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

  Undervisere

  • Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Formands- og Driftsledertræf 2021 oktober

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-10-2021 til 29-10-2021

  Kom på træf og mød de andre formænd og driftsledere omkring faglige input og opdateringer og solidt styret erfaringsudveksling (og selvfølgelig også den mindre styrede :).

  Temaet kan du selv være med til at sætte. Vi modtager gerne forslag fra jer om temaer, der optager jer i jeres dagligdag, så det bliver så aktuelt og givende for jer som muligt.
  Den årlige udvidede opdatering af nye love og regler, der har betydning for personale på genbrugspladserne er også med - og stil gerne spørgsmål på forhånd.Vi skal på ekskursion, som vi altid er og kom endelig med gode forslag til spændende steder, i kunne tænke jer at høre nærmere om.
  Og der er som nævnt masser af tid til erfaringsudveksling...

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Specialkonsulent Nana Winkler, Dansk Affaldsforening

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Erstatning efter vandløbsloven

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-11-2021

  På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagraffer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, hvornår der skal betales erstatning, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at havne i situationer, hvor kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.
  Sidst men ikke mindst gennemgår vi forskellige afgørelser, hvor der vil være mulighed for at drøfte sagerne med både en erfaren jurist og en garvet kommunal vandløbsmedarbejder.
  Kursusprogram
  9. november 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Vaun Egede Jensen
  09:45 Juristen har ordet
    - lovgivning
  - ansvar, culpa, årsagssammenhæng
  - hvad er en taksationskommission
  - vandløbssager for taksationskommissionen
  - hvordan er/kan kommunen være forsikret
    Jens Flensborg
  12:00 Frokost
  13:00 Sagkyndig bistand under syn og skøn
    - i hvilken situationer inddrages sagkyndig bistand i rets og taksationssager
  - Hvad bidrager en teknisk sagkyndig med, og hvilken betydning kan det have for sagens udfald
  - hvordan forløber en åstedsforretning
  - Cases og eksempler
    Liane Sommer
  14:00 Pause
  14:10 Eksempler på erstatningsberegning ved vandløbsprojekter
    Thomas Normann Asmussen
  14:35 Hvordan undgår vi at kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar
    - Forhold omkring vandløbsloven
  - Forhold omkring regulativer
  - Forhold omkring at påtage et ansvar
  - Forhold omkring politikere
  - Forhold omkring forsikring
  - Fokus på at kommunen ikke lader sig påvirke af sagen
    Vaun Egede Jensen
  15:10 Kagebord i Dråben
  15:30 Hvordan undgår vi at kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar – forsat
    - Forberedelse til kommissions- eller retsmøde
  - Slagets gang
    Vaun Egede Jensen
  16:30 Afrunding og evaluering
    Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Landinspektør Thomas Normann Asmussen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 3.550,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.550,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus for personale på genbrugsstationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  16-11-2021 til 17-11-2021

  Her får du en introduktion til genbrugstanken og til, hvorfor genbrugspladserne er så vigtige.
  Vi fortæller om statens ressourceplan, som skal hjælpe med at bevare vores ressourcer. Du skal selvfølgelig lære om sortering af affald, om specielle fraktioner og lidt om farligt affald. Vi kommer også til at berøre affaldsjura, betjening af mindre og større maskiner på genbrugspladserne.
  Endelig giver vi dig en introduktion til kommunikation, konflikthåndtering og kundeservice.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S

  Undervisere

  • Formand Kim Ewertsen, Silkeborg Forsyning A/S • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S • Holdleder Torben Anegaard Villumsen, AffaldVarme Aarhus • Kemiingeniør Anette Østerby, AviChem

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundlæggende hydraulik

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-11-2021 til 24-11-2021

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb. Du får også den grundlæggende viden, der er nødvendig for at deltage i kurser om vandløbshydraulik, afløbshydraulik og kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MOUSE/MIKE URBAN, VASP og MIKE 11 . Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre/størrelser. Til flere af opgaverne anvender vi specielt udviklede PC programmer i Excel-regneark.

  Kursusprogram
  23. november 2021
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Kristian Vestergaard og Lea Kromann-Gallop
  10:00 Hydrauliske grundbegreber
  11:30 Øvelse tværsnit og flow
  12:00 Frokost
  13:00 Ensformig strømning
  14:30 Øvelse i brug af diagrammer/Manningformlen
  15:00 Kaffepause i Dråben og besøg i AQUA
  16:00 Uensformig strømning
  18:00 Middag
  19:30 Opgaveregning
  21:00 Erfaudveksling i Dråben over en øl eller en vand
  24. november 2021
  Spor 1: VANDLØBSHYDRAULIK, Kristian Vestergaard
  08:30 Hydrauliske beregninger i vandløb - oversigt
  09:00 Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
  10:30 Opgave i vandspejlsberegning
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling/diskussion af opgave
  13:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro
  14:15 Beregning af afvandingstilstand
  15:00 Opsamling og evaluering
  15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
  Spor 2: AFLØBSSYSTEMER, Tina Nettelfield
  08:30 Hydrauliske beregninger i afløbssystemer - oversigt
  09:00 Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi
  10:00 Opgaveregning
  10:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, oversvømmelsesberegninger, Mike flood
  11:30 Opgaveregning
  12:00 Frokost
  13:00 Dimensionering af regnvandsbassiner
  13:45 Opgaveregning
  15:00 Opsamling og evaluering
    Kristian Vestergaard og Lea Kromann-Gallop
  15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Hvor bliver fraktionerne af?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-11-2021

  God sortering betyder, at fraktionerne bliver til værdifulde ressourcer, der kan erstatte nye materialer. Det er godt for vores fælles miljø. Bliv bevidst om din egen vigtige rolle i genvindingen af vores knappe ressourcer.

  Hør, hvordan affald bliver til værdifulde ressourcer, og hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af det. Hvad sker der, når jeres sorterede træ, gips, jern, plast, elektronik, papir eller glas bliver hentet på genbrugsstationen?

  Når du ved mere om det, kan du endnu bedre vejlede borgerne i deres sortering.

  Kursusprogram
  30. november 2021
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Lea Kromann-Gallop
  09:50 Vi får flere fraktioner - du er med til at lære Danmark at sortere dem rigtigt
    Det er personalet på genbrugsstationerne, der er de bærende kræfter, når borgerne, bruger og kunderne på genbrugsstationerne skal sortere alt det nye fra. Vi ser på, hvilken udvikling, der er i gang, og hvad pladspersonalet betyder.
    Jacob Høg Nyborg
  10:25 Træ og gips
    Sorterer I også mere og mere rent træ fra - i stedet for at sende det til stort brændbart? Der er både samfundsøkonomi og økonomi for genbrugsstationen at genbruge det rene træ. Novopan er aftager af det meste rene affaldstræ og omdanner det til nye møbelplader.
  Marius Pedersen A/S transporterer meget af træet og håndterer også det trykimprægnerede - og gipsplader oveni.
  Hør, hvad et læs træ bliver bedømt på, hvordan trykimprægneret træ nyttiggøres og hvordan rent træaffald og gipsplader bliver til helt nye produkter. Det er en god historie!
    Lars Bjerning
  11:15 Kaffe
    Nej, det er ikke en fraktion, men en opkvikker!
  11:30 Jern, metal og kølemøbler
    H.J. Hansen modtager skrot, akkumulatorer, kabler og ledninger, trykflasker og ildslukkere og hårde hvidevarer.
  Hvad gør HJH ved skrotfraktionerne, og hvad bliver de til? Genanvendes det hele?
  Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet af fraktionerne?
  Hvad kan gøre skrot mere værd?
    Morten B. Andersen
  12:10 Frokost
  13:10 Plast
    Hvor mange slags plast sorterer I fra? Måske er der flere på vej. Hør om folie, hård plast, trekantmærkerne og hvilken udvikling, der sker inden for plastgenbrug.
  Hvad kan give mening at sortere på jeres plads?
  Hvad skal der til for at I får den bedste pris for plasten?
  Og hvem bruger plastfraktionerne til hvad, når I har samlet dem ind?
    Anders Aagaard Gideon
  13:50 Glas
    Glas er ikke bare glas: Der er vinduesglas, emballageglas, drikkeglas, spejlglas og meget mere. Hvad bliver der af det glas, I får ind? Reiling Glasrecykling modtager affaldsglas fra hele landet og sender det videre til upcykling hos Ardagh i Holmegaard. Hør, hvordan de forskellige glasfraktioner håndteres og renses, før de bliver til nyt glas. Hvad kan du gøre, for at glasset bliver bedre?
    Kim Lykke
  14:20 WEEE
    Dansk Producentansvars System administrerer ordningen om elektronik, batterier og biler.
  Hør om hvordan det reviderede WEEE-direktiv påvirker både producenter og kommunale indsamlingssteder,
  når de nationale miljømål skal nås. DPA-System fortæller om den årlige tildelingsprocedure (Skiftedag), herunder forhold vedr. nye fraktioner og de forskellige aktører.
    Susan Christensen
  15:05 Kaffe & kage
  15:35 Papir
    Hvad bliver papir og pap til? Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet, og hvad bestemmer prisen? Hvad kan pladskvinden K/M gøre for at forhøje værdien (og mængden?) af fraktionerne?
    Henning Pedersen
  16:10 Opsamling, afslutning, evaluering
    Lea Kromann-Gallop
  16:20 Kurset er slut
    Lea Kromann-Gallop
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Key account manager offentlige virksomheder Morten B. Andersen, H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S • Trading konsulent Lars Bjerning, Marius Pedersen A/S • Informationskoordinator Susan Christensen, DPA-System • Fagkonsulent Anders Aagaard Gideon, DAKOFA • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Afdelingsleder Kim Lykke, Reiling Glasrecycling Danmark ApS • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Key Account Manager Henning Pedersen, HCS A/S Transport & Spedition

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-12-2021

  Du får en klage ind - hvad gør du? Hvordan laver jeg en støjmåling og hvordan indstiller jeg min støjmåler? Hvad med baggrundsstøjen? Hvordan læses en støjrapport og hvad skal den indeholde? Dette og meget mere får du svar på her.
  Husk at medbringe din egen støjmåler.

  Kurset er for dig der har lidt erfaring eller har været på støj kursus 1.

  Kursusprogram
  2. december 2021
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og introduktion
    Lea Kromann-Gallop og Carsten Villsen
  09:30 Den retlige ramme
    - Kort om støjrammedirektivet
  - Hvilke støjgrænser gælder der i det eksterne miljø?
  - Indflyvning til vejledninger og brancheregler mv.
  - (Miljøkvalitetsnormer ctr. miljøgodkendelsesvilkår)
  - Differentieret beskyttelsesbehov: samspillet mellem støjgrænser og planlægning
    Tina Toft
  10:20 Pause
  10:30 Due diligence: Stillingtagen kræver indsigt
    Jesper Lund Thomsen
  11:30 Tilsynets gennemførelse - forberedelserne
    - Kort introduktion
  - Hvordan indstilles min støjmåler? (medbring din egen støjmåler)
  - Vi prøver at måle på "tigerdyret" på bordet og sammenligner vores måleresultater
  - Nyttighe håndregler til rygraden - til "når man står derude"
    Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
  12:00 Frokost
  13:00 Brug af støjmåleren - vi går udendørs og øver os
    - Hvor skal jeg stå, når jeg måler?
  - Hvordan håndterer jeg "fremmede" støjbidrag og støj der varierer?
  - Hvis jeg måler udendørs; hvad så med efterklangstiden?
  - Hvordan dokumenterer jeg det, jeg har målt og mine analyseresultater?
    Carsten Villsen
  14:45 Kagebord
  15:15 Støjrapportens indhold
    - Hvad skal og hvad bør en støjrapport indeholde?
  - Hvad med usikkerheden? Hvordan fastlægger jeg den og hvordan forholder jeg mig til den?
    Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
  15:45 Klage, tilsyn og håndhævelse
    Med afsæt i nogle konkrete eksempler gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
  - Håndtering af overskridelser
  - Håndhævelse (henstilling, påbud/forbud/indskærpelse, selvhjælpshandling, herunder opfølgning, tilbagekaldelse af godkendelse, krav til dokumentation, politianmeldelse)
  - Klagesager (tips og tricks til effektiv sagsbehandling)
  - Domstolsprøvelse
    Tina Toft
  16:45 Afslutning og evaluering
    Carsten Villsen og Lea Kromann-Gallop
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbslovgivning og -administration 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-12-2021 til 14-12-2021

  På kurset behandler vi 3 hovedtemaer, primært ud fra en administrativ og proceduremæssig vinkel.
  Vandplaner og fremtidige kommunale indsats, herunder ændret vedligeholdelse.
  Regulering og restaurering, herunder bl.a. ekspropriation og taksation.
  Vandløbssager, herunder bl.a. håndhævelse og erstatningssager ved regulativoverskridelser.

  Vi forudsætter at du har en viden svarende til grundkurset ”Vandløbslovgivning og -administration 1”.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Landinspektør Heidi Hedegaard Jørgensen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Revurdering af miljøgodkendelser – Industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-02-2022

  Sidder du med revurdering af miljøgodkendelser og har brug for et overblik over hvilke regler og praksis, der er på området? Så er dette kursus for dig.
  Vi drøfter de typiske problemstillinger som, hvad er det godkendte projekt, retsbeskyttelse, hvornår skal standardvilkår bruges, hvad er IE-direktivet og hvor mange revurderinger skal der laves? Vi ser på , hvad BAT er for bilag 1 og bilag 2 virksomheder og hvordan du laver en basistilstandsrapport.
  IE-direktivet medfører en pligt til at revurdere, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU-kommissionen. Vi forventer derfor, at miljøgodkendelser i fremtiden skal revurderes hyppigere end tidligere.
  Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egne sager i begrænset omfang.
  Kursusprogram
  2. februar 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Mai-Britt Bruun og Lea Kromann-Gallop
  09:45 Hvad er en revurdering?
    Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder. Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, og hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
    Mai-Britt Bruun
  10:45 Kort pause
  11:00 Hvad er en revurdering - fortsat
    Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
    Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 IE-direktivet
    Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
    Mai-Britt Bruun
  13:45 Kort pause
  14:00 Revurderinger i praksis
    - Revurderingsproces og sagsforløb
  - Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
  - Fastsættelse af BAT
  - Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
  - Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
  - Typiske problemstillinger ved revurderinger
  - Basistilstandsrapporter
    Birgitte Holm Christensen
  15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  15:15 Revurderinger i praksis - fortsat
    Birgitte Holm Christensen
  16:00 Erfaringsudveksling
    Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
    Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
  16:45 Afslutning og evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Basistilstandsrapporter (BTR)

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-02-2022

  Står du for at skulle udarbejde en basistilstandsrapport (BTR), men mangler den fornødne viden på området? Så er dette kursus for dig. Vi giver dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksomme på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? De og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset. Du er velkommen til at tage en case med, som vi kan diskutere.

  Du kan deltage i kurset både ved fysisk fremmøde eller digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dette skrivet i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  7. februar 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  09:45 Regler om basistilstandsrapport
    - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
  - Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
  - Hvornår udløses krav om BTR?
  - Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
  - hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
    Mai-Britt Bruun
  11:45 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
    - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
  - Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
    Mette Tjener Andersson og Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
    EU vejledning Trin 1-3. herunder:
  - Hvilke aktiviteter er omfattet?
  - Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
  - Hvilke kemiske stoffer er relevante?
  - Hvordan sorteres stofferne?
  - Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
    Mette Tjener Andersson
  13:30 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
    Mette Tjener Andersson
  14:00 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
    - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
  - EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
  - EU vejledning Trin 8 - Rapportering
  - Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
  - Hvor mange prøver skal der udtages?
  - Hvad skal der undersøges for?
  - Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
    Mette Tjener Andersson
  15:00 Kaffe og kagebord i Dråben
  15:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
    Mette Tjener Andersson
  16:15 Hvordan kan BTR bruges?
    - Brug af BTR
  - Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
  - Er det en god ide at undgå BTR?
    Mette Tjener Andersson og Mai-Britt Bruun
  16:45 Afslutning og evaluering
    Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøgodkendelser industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-03-2022 til 02-03-2022

  Har du brug for en grundlæggende viden om miljøgodkendelse af industrivirksomheder? Så er her kurset for dig.
  Vi giver dig overblik over hele sagsgangen fra selve ansøgningen, sagsbehandlingen og udarbejdelsen til annonceringen af den endelige afgørelse.
  Vi har fokus på, hvordan godkendelsen skal håndhæves. Du får både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesproceduren.
  En erfaren kommunal medarbejder, der arbejder med miljøgodkendelser til dagligt, fortæller dig om fastsættelse af vilkår. Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området.
  Kurset veksler mellem teori, gruppearbejde og erfaringsudveksling. Du får mulighed for at diskutere nogle konkrete problemstillinger, som du evt. står med i dit daglige arbejde.
  Kursusprogram
  1. marts 2021
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst
    Lea Kromann-Gallop og Mads Kobberø
  09:45 Indledning
    Mads Kobberø
  10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
  10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Godkendelsesansøgningen
    Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
    Mads Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  15:45 Gruppearbejde
    Mads Kobberø
  16:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
    Mads Kobberø
  17:45 Præsentation af ”retssagen”
    Mads Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Retssag
    Mads Kobberø
  21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
  2. marts 2021
  08:00 Godkendelsesansøgningen
    - Er sagen fuldt oplyst?
  - Væsentlige miljøforhold
  - Faglige vurderinger
    Britt Tang Pedersen
  08:30 Vilkårsfastsættelsen
    - Forskellige godkendelsestyper og brancher
  - Standardvilkår eller individuelle vilkår
  - Hvad skal der stilles vilkår om?
    Britt Tang Pedersen
  09:45 Kort pause
  10:00 Konkrete vilkår
    - Specifikke miljøforhold
  - Vejledninger, orienteringer, praksis mv.
  - Introduktion til cases, gruppearbejde
    Britt Tang Pedersen
  11:00 Gruppearbejde
    Britt Tang Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde - opsamling
    Britt Tang Pedersen
  13:30 Brugerbetaling
    Mads Kobberø
  14:00 Håndhævelse af miljøgodkendelsen
    Mads Kobberø
  15:30 Afslutning og evaluering
    - herunder kaffe og kage
    Lea Kromann-Gallop og Mads Kobberø
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Miljørådgiver Britt Tang Pedersen, AVEL

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.