Lilli Gruwier

Lilli er uddannet biolog og arbejder i dag som selvstændig konsulent inden for biodiversitet, naturformidling og rådgivning om den bynære natur.

Lilli Gruwier har igennem flere år arbejdet med affaldsforebyggelse- og formidling hos et kommunalt affaldsselskab. Her havde hun stor fokus på synergi på tværs af fagligheder, erfaringsudveksling, formidling og netværksdannelse.

Siden vendte hun tilbage til sit oprindelige speciale som havbiolog og arbejder i dag blandt andet med bæredygtig udnyttelse og formidling af den tang, vi kan finde på kysten.

Sideløbende har hun skrevet en havebog om naturhaver og har deltaget i flere tv-shows, formidlingsprojekter og design om bynær natur med fokus på, hvordan man engagerer borgere og vækker deres begejstring for den lokale natur.

Lilli brænder for at formidle naturen og forkorte folks afstand til de gode naturoplevelser, hvad enten det er tang, ukrudt eller affald.

Lilli bor med sin familie på 13 hektar naturgrund på Djursland.

Lilli Gruwier

Lilli Gruwier

Konsulent inden for biodiversitet, naturformidling og bynær natur
Biolog

LinkedIn-profil

Mød Lilli her

 • Bynatur anlæggelse og drift

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-10-2022

  På dette kursus tager vi udgangspunkt i din egen case og hjælper dig igennem både anlæggelse og drift af din bynatur. Det kunne være på et forsyningsanlæg, eller en genbrugsstation, eller på de kommunale arealer. men det kunne også være ude på din virksomhed. Vi kommer ind på både samarbejder og kommunikation, og så få du helt konkret viden om hvordan du skal anlægge, hvilke arter du skal vælge og ikke mindst hvordan området skal driftes.
  Kursusprogram
  11. oktober 2022
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Introduktion til Biodiversitet
    De 5 vigtigste principper
  -Krat og store træer
  -Ved og kvas
  -Plantediversitet
  -Leve- og ynglesteder
  -Vand
    Lea Kromann-Gallop og Lilli Gruwier
  10:00 Pause
  10:15 Introduktion til biodiversitet forsat
    Hvordan arbejder man med biodiver-sitet
  Forskel på anlæggelse og drift
  Brandmandens lov
  Hvordan vurderes konkrete arealer
    Lilli Gruwier
  10:45 Gruppearbejde på specifikke arealer
  11:45 Kort opsamling
    Lilli Gruwier
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af eksempler på anlæg af bynære biodiversitetstiltag
    Krat og store træer
  Ved og kvas
  Plantediversitet
  Leve- og ynglesteder
  Vand
    Lilli Gruwier
  13:45 Præsentation af workshop
    Lilli Gruwier
  14:00 Workshop Hvordan arbejder vi med konkrete arealer, erfarings- og ideudveksling i grupper
    Lilli Gruwier
  14:45 Kaffe og kage
  15:00 Gennemgang af eksempler på drift af bynære biodiversitetstiltag:
    Krat og store træer
  Ved og kvas
  Plantediversitet
  Leve- og ynglesteder
  Vand
  Græsplænen/langt græs
    Lilli Gruwier
  15:15 Workshop fortsat
    Lilli Gruwier
  15:45 Præsentation af resultater fra workshoppen
    Lilli Gruwier
  16:00 Opsamling
    Lilli Gruwier
  16:30 Evaluering
  16:45 Tak for i dag
    Lilli Gruwier
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Lilli Gruwier, Vildskab ApS

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.