Lone Carlsson

Lone Carlsson er kursusudvikler og kendt og elsket af alle, der gennem tiderne har ringet til vores hovednummer og her har mødt den effektive og hjælpsomme support, der i høj grad kendetegner Lone.

Lone Carlsson har haft en lang karriere på Ferskvandscentret og trapper nu gradvist ned på efterløn.

Hun er kendt og elsket af alle, der har ringet til vores hovednummer og her har mødt den effektive og hjælpsomme support, der i høj grad kendetegner Lone.

Lones rolle har over årene udviklet sig fra kursussekretær til kursusudvikler. De seneste år har kursister også mødt hende på en lang række kurser, både på Ferskvandscenteret og ude hos vores kunder.

Hun er i dag stærkt involveret i afviklingen af kurser inden for spildevandsoperatøruddannelsen, efteruddannelse og træf for personale på genbrugspladser samt udvikling og gennemførelse af bestillingskurser inden for Affald og genbrug. Du kan stadig møde Lone i sådanne sammenhænge.

OBS: Det kan være svært at fange Lone på kontoret, fordi hun ikke længere har en fast rutine på kontoret. Ved du, at din henvendelse er rettet til Lone, mail direkte til hende. Ellers er du velkommen til at kontakte en af os andre, fx via kursus@fvc.dk.

Lone Carlsson

Lone Carlsson

Kursusudvikler

Mød Lone her

 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-08-2021 til 27-08-2021

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  23. august 2021
  09:30 Ankomst og kaffe
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annette Vesterager og Steen Nygaard Petersen
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    Steen Nygaard Petersen
  12:30 Frokost
  13:30 Ekskursion Brædstrup Renseanlæg
    Steen Nygaard Petersen
  16:00 Opsamling på besøget på Brædstrup Renseanlæg
    Steen Nygaard Petersen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. august 2021
  08:30 Repetition fra i går
    Steen Nygaard Petersen
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
  15:30 Kaffe i Dråben
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
    Steen Nygaard Petersen
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Steen Nygaard Petersen og Lone Carlsson
  18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
    Steen Nygaard Petersen og Lone Carlsson
  25. august 2021
  08:30 Ankomst og kaffe
  08:50 Velkomst og præsentation
    Lone Carlsson, Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  09:15 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:00 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  11:15 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  13:45 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:15 Fjernelse af fosfor
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  17:15 Myndigheds- og egenkontrol af renseanlæg
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  26. august 2021
  08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Lill Høimark
  09:15 Opgaver
    Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  11:15 Slamhåndtering
    Røskva Lill Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Anlægsbesøg på herningvand A/S
    Michael Madsen
  15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  16:00 Måleudstyr, on-line måling og SRO
    Røskva Lill Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  27. august 2021
  08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Identifikation af bakterier
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  08:45 Hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  09:45 Opgaver
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
    Annette Vesterager, Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 18.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 18.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-10-2021 til 27-10-2021

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
  Kursusprogram
  25. oktober 2021
  08:30 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst og præsentation
    Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
  09:45 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Vibeke R. Borregaard
  10:45 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Vibeke R. Borregaard og Jan Høgh
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Vibeke R. Borregaard
  14:00 Pause
  14:15 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Vibeke R. Borregaard
  15:00 Kaffe og kagebord i Dråben
  15:30 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregnedahl
  16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregnedahl
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand
  26. oktober 2021
  08:30 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Vibeke R. Borregaard
  10:30 Pause
  10:45 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Vibeke R. Borregaard
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Vibeke R. Borregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:30 Oplæg til gruppearbejde: Styr på begreberne
    Vibeke R. Borregaard
  21:00 Aftenservering
  27. oktober 2021
  08:30 Resumé
  08:45 Gruppearbejde: Styr på begreberne (pause indlagt)
    Kim Sundmark
  10:45 Pause
  11:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  12:30 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  13:30 Gruppearbejde. Case (pause indlagt)
    René Hansen
  15:00 Kaffe og evaluering
    Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
    Lone Carlsson og Vibeke R. Borregaard
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Procesingeniør Jan Høgh, Krüger A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 11.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsætning af polymer – fokus på nøgletal og økonomi

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-10-2021

  Polymeroptimering en vej til lavere omkostninger?

  Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og ikke mindst for økonomien af dit anlæg, såfremt du ikke anvender polymer optimalt.

  Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og hvordan du udnytter polymeren bedst muligt. Du får tips til optimeringen og til slammets afvanding.

  Derudover ser vi på, hvordan du kan styrer omkostningerne via driftsøkonomien.

  En anden vigtig parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret • Produktchef Orla U. Jensen, dankalk k/s • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Orla U. Jensen, dankalk k/s • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Direktør Frank B. Rasmussen, TechRas Miljø ApS • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Formands- og Driftsledertræf 2021 oktober

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-10-2021 til 29-10-2021

  Kom på træf og mød de andre formænd og driftsledere omkring faglige input og opdateringer og solidt styret erfaringsudveksling (og selvfølgelig også den mindre styrede :).

  Temaet kan du selv være med til at sætte. Vi modtager gerne forslag fra jer om temaer, der optager jer i jeres dagligdag, så det bliver så aktuelt og givende for jer som muligt.
  Den årlige udvidede opdatering af nye love og regler, der har betydning for personale på genbrugspladserne er også med - og stil gerne spørgsmål på forhånd.Vi skal på ekskursion, som vi altid er og kom endelig med gode forslag til spændende steder, i kunne tænke jer at høre nærmere om.
  Og der er som nævnt masser af tid til erfaringsudveksling...

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Specialkonsulent Nana Winkler, Dansk Affaldsforening

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.