Miljøvurdering og intro til VVM

Formålet med kurset er at få skabt større viden og kendskab til miljøvurderingsloven og miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Kurset giver viden om, hvor skillegrænsen er, for hvornår en plan skal screenes eller miljøvurderes. Vi arbejder med aktuelle cases fra den pågældende kommune.

Et program kunne fx indeholde:

  • Miljøvurderingsloven: Introduktion, miljøbegreb og roller i Miljøvurderingslovens afsnit II
  • Miljøvurdering af planer og programmer: Introduktion, screening, afgrænsning, miljøvurdering af sammenfattende redegørelse
  • Miljøvurdering af projekter – koblingen til VVM: Introduktion, screening – sammenhængen med planlægningen, roller, samtidighed og forudsætninger for tilladelse
  • Planklagenævnets afgørelser
  • Habitatbekendtgørelsen

Målgruppe: Kommunale medarbejdere, der arbejder med miljøvurdering og VVM

OBS: Dette er blot et eksempel på et bestillingskursus, der enten kan finde sted hos jer, hos os eller online. Vi kan stykke det sammen, så det passer lige præcis til jeres behov. Få mere information ved at kontakte os på kursus@fvc.dk.

Kursus

Kontakt os og få et tilbud på kursus tilpasset jeres behov.