Faglige kurser i

Ledelse

Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion som leder og styrker dine kompetencer på et givent område? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?

Vores kurser og udviklingsforløb sikrer, at du kan udvikle dig som leder med afsæt i netop de målsætninger, trends og udfordringer, der karakteriserer din hverdag.

Vi adresserer lederudfordringerne på flere forskellige niveauer i vand- og miljøsektoren med afsæt i netop dine udfordringer og sikrer at du møder kolleger fra branchen, der kæmper med udfordringer på jobbet, som ligner dine.

Til dig, der er:

 • leder inden for miljøområdet i både offentlige og private organisationer
 • projektleder i vand- og miljøsektoren
 • afdelingsleder i et forsyningsselskab eller i en kommune,
 • driftsleder på et renseanlæg eller vandværk
 • formand på en genbrugsplads
 • involveret i virksomhedens overordnede digitaliseringsstrategi og it-indkøb

Bæredygtig ledelse
Som leder inden for vand- og miljøområdet ved du, at målsætninger på tværs af organisatoriske strukturer kan udfordre. Derfor stiller Verdensmål, klimatilpasning og cirkulær økonomi nye krav til ledelsesdisciplinen – ikke mindst i de brancher, vi understøtter. Det går vi i dybden med på et nyt kursus der er under udvikling til dig, der skal implementere nye, tværgående mål og gerne vil bidrage til den gode forandringsproces.

Projektledelse
Hvis du arbejder som projektleder, kan du med fordel se nærmere på vores uddannelsesforløb samt vores projektdag Projektdag for projektledere – en kursus- og netværksdag for dig, der gerne opfriske din viden om projektledelse og samtidig have muligheden for at udveksle erfaringer med dine kolleger i branchen.

Gevinstrealisering
Vores kursus Realisering af strategiske mål sætter fokus på at sikre, at projekter rent faktisk leverer de gevinster, som var motivationen for igangsættelse. Et yderst relevant kursus både ledere (projektejere) og projektledere.

Formands- og driftsledertræf
Driftsledere og formænd har ofte en travl hverdag, og de årlige arrangementer på Ferskvandscentret sikrer en nem adgang til et brush-up på juridiske rammer, nye udfordringer og erfaringsudveksling med ligestillede.

Digitaliseringsstrategi og it-indkøb
Internationale og danske analyser og erfaringer viser, at nye digitale løsninger kan optimere vandsektorens drift markant. Der er store gevinster at hente ved at udvikle digitale løsninger i vandsektoren. Velfungerende digitale systemer er ikke alene vigtige for at sikre effektiv drift af vandselskaber til billigst mulige penge. De er også altafgørende for at træffe de for miljøet mest optimale drifts- og investeringsbeslutninger.

Digitaliseringsstrategi og It-indkøb er kurser, der i høj grad henvender sig til ledelsesniveauet i organisationer, men også til øvrige nøglearbejdere involveret i virksomhedens beslutningsprocesser om digitalisering.

Kurser

 • Næste kursusstart 11-10-2022
  Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får en viden så du kan begå dig indenfor afløbsområdet.
 • Næste kursusstart 12-10-2022
  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen? Så kom og få et overblik over de mest højaktuelle emner indenfor spildevandsbranchen.
 • Næste kursusstart 19-01-2023
  Online kursus om forsyningers køb af arealer og servitutrettigheder. Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær...
 • Næste kursusstart 27-02-2023
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 28-02-2023
  Står du med et naturprojekt, hvor du trænger til nye værktøjer, for fx at sikre en god borgerinddragelse, at brugerne retter sig efter det, som er planen og at du rent faktisk...
 • Næste kursusstart 07-09-2023
  Deltag i onlinekurset og kom igang med Grafisk Facilitering målrettet projektledere, der arbejder med klimatilpasningsprojekter i by og i det åbne land, samt naturmedarbejdere og naturvejledere...
 • Er du arbejdsmiljørepræsentant i forsyningssektoren - eller drømmer om at blive det? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret. Her er kurset...
 • Du får oplæg fra eksperter involveret i nystartet MUDP projekt om mikroplast og fra konsoriet marine.plastic.dk. MUDP projektet udføres i et samarbejde mellem Eurofins Miljø,...
 • De danske kommuner har fokus på god dialog, samarbejde og involvering af borgere og virksomheder. Det er klogt, det er værdiskabende, det er sympatisk - men uha, det kan være svært....
 • Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til...
 • Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialog. Få inspiration og...
 • Erfaringer viser, at god kommunikation mellem det politiske niveau og embedsværket kan være en afgørende forudsætning for at komme succesfuldt i mål med tværgående...
 • Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:Spildevandsoperatør,...
 • Hvordan kan virksomhedens uderum blive et aktiv for medarbejdernes sundhed, samarbejde og jobtilfredshed? Undersøgelser viser, at grønne uderum på arbejdspladsen bl.a. kan bidrage...
 • Miljøområdet er stort og komplekst og det kan være vanskeligt at gennemskue hvor stort og hvor det politiske råderum faktisk er. Kurset giver en indflyvning til lovkomplekset indenfor...
 • Projektlederes fokus skal ud i alle vinkler. Fokus på teamets medarbejdere, samarbejdspartnere, underleverandører og til projektets interessenter er meget vigtigt - men også det fokus...
 • Vi klæder dig på med ledelsesteori, specifikke projektejer-erfaringer og konkrete værktøjer, der styrker din evne til at sikre at projektporteføljen, bidrager væsentligt...
 • Hvordan arbejder du med udvikling af sundhedsfremmende grønne områder? Det kan du lære meget mere om på dette kursus.
 • Lær, hvordan du formidler og underviser digitalt, grafisk og præsentativt.