Faglige kurser i

Ledelse

Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion som leder og styrker dine kompetencer på et givent område? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?

Vores kurser og udviklingsforløb sikrer, at du kan udvikle dig som leder med afsæt i netop de målsætninger, trends og udfordringer, der karakteriserer din hverdag.

Vi adresserer lederudfordringerne på flere forskellige niveauer i vand- og miljøsektoren med afsæt i netop dine udfordringer og sikrer at du møder kolleger fra branchen, der kæmper med udfordringer på jobbet, som ligner dine.

Til dig, der er:

 • leder inden for miljøområdet i både offentlige og private organisationer
 • projektleder i vand- og miljøsektoren
 • afdelingsleder i et forsyningsselskab eller i en kommune,
 • driftsleder på et renseanlæg eller vandværk
 • formand på en genbrugsplads
 • involveret i virksomhedens overordnede digitaliseringsstrategi og it-indkøb

Bæredygtig ledelse
Som leder inden for vand- og miljøområdet ved du, at målsætninger på tværs af organisatoriske strukturer kan udfordre. Derfor stiller Verdensmål, klimatilpasning og cirkulær økonomi nye krav til ledelsesdisciplinen – ikke mindst i de brancher, vi understøtter. Det går vi i dybden med på et nyt kursus der er under udvikling til dig, der skal implementere nye, tværgående mål og gerne vil bidrage til den gode forandringsproces.

Projektledelse
Hvis du arbejder som projektleder, kan du med fordel se nærmere på vores uddannelsesforløb samt vores projektdag Projektdag for projektledere – en kursus- og netværksdag for dig, der gerne opfriske din viden om projektledelse og samtidig have muligheden for at udveksle erfaringer med dine kolleger i branchen.

Gevinstrealisering
Vores kursus Realisering af strategiske mål sætter fokus på at sikre, at projekter rent faktisk leverer de gevinster, som var motivationen for igangsættelse. Et yderst relevant kursus både ledere (projektejere) og projektledere.

Formands- og driftsledertræf
Driftsledere og formænd har ofte en travl hverdag, og de årlige arrangementer på Ferskvandscentret sikrer en nem adgang til et brush-up på juridiske rammer, nye udfordringer og erfaringsudveksling med ligestillede.

Digitaliseringsstrategi og it-indkøb
Internationale og danske analyser og erfaringer viser, at nye digitale løsninger kan optimere vandsektorens drift markant. Der er store gevinster at hente ved at udvikle digitale løsninger i vandsektoren. Velfungerende digitale systemer er ikke alene vigtige for at sikre effektiv drift af vandselskaber til billigst mulige penge. De er også altafgørende for at træffe de for miljøet mest optimale drifts- og investeringsbeslutninger.

Digitaliseringsstrategi og It-indkøb er kurser, der i høj grad henvender sig til ledelsesniveauet i organisationer, men også til øvrige nøglearbejdere involveret i virksomhedens beslutningsprocesser om digitalisering.

Kurser

 • Næste kursusstart 28-01-2021
  Så er den nye lov om klimatilpasning trådt i kraft. Hvad kommer det til at betyde for jer?
 • Kommunikation tegning
  Næste kursusstart 05-02-2021
  Forståelse for menneskers forskelligheder og kommunikationsstile har stor betydning for, hvor godt og effektivt vi kommunikerer med hinanden - og dermed for, hvordan vi samarbejder. Kommunikation...
 • Næste kursusstart 11-02-2021
  Et onlinekursus d. 11. februar 2021 kl. 9.00-12.00 Deltag i onlinekurset-. Kom igang med Grafisk Facilitering målrettet projektledere, der arbejder med klimatilpasningsprojekter i by og i det åbne...
 • Næste kursusstart 04-03-2021
  Et onlinekursusVil du være en stærk visuel natur- formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops?...
 • Næste kursusstart 04-03-2021
  På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • Næste kursusstart 24-03-2021
  Projektdagen giver dig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre projektledere i branchen. Samtidigt får du ny viden om projektarbejdet og du løfter dine kompetencer inden...
 • Næste kursusstart 12-04-2021
  Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til...
 • Næste kursusstart 13-04-2021
  Hvert enkelt projekt i danske forsyninger igangsættes for at generere en eller anden for for effekt eller værdiskabelse. På dette kursus vil vi have fokus på målsætning...
 • Næste kursusstart 19-04-2021
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 10-06-2021
  Få overblik over den kommunale BNBO indsats inden 2022.
 • Online kursus om forsyningers køb af arealer og servitutrettigheder. Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær...
 • Kurset giver dig en generel indflyvning i borgerinddragelse med særligt fokus på digital borgerinddragelse. Du får præsenteret vigtige værktøjer og får tips og...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen?
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Lær om digitalisering. Online-kurset er del af et forløb på ialt 5 moduler, men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt. To moduler har fokus på digitale...