Faglige kurser i

Ledelse

Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion som leder og styrker dine kompetencer på et givent område? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?

Vores kurser og udviklingsforløb sikrer, at du kan udvikle dig som leder med afsæt i netop de målsætninger, trends og udfordringer, der karakteriserer din hverdag.

Vi adresserer lederudfordringerne på flere forskellige niveauer i vand- og miljøsektoren med afsæt i netop dine udfordringer og sikrer at du møder kolleger fra branchen, der kæmper med udfordringer på jobbet, som ligner dine.

Til dig, der er:

  • leder inden for miljøområdet i både offentlige og private organisationer
  • projektleder i vand- og miljøsektoren
  • afdelingsleder i et forsyningsselskab eller i en kommune,
  • driftsleder på et renseanlæg eller vandværk
  • formand på en genbrugsplads
  • involveret i virksomhedens overordnede digitaliseringsstrategi og it-indkøb

Bæredygtig ledelse
Som leder inden for vand- og miljøområdet ved du, at målsætninger på tværs af organisatoriske strukturer kan udfordre. Derfor stiller Verdensmål, klimatilpasning og cirkulær økonomi nye krav til ledelsesdisciplinen – ikke mindst i de brancher, vi understøtter. Det går vi i dybden med på et nyt kursus der er under udvikling til dig, der skal implementere nye, tværgående mål og gerne vil bidrage til den gode forandringsproces.

Projektledelse
Hvis du arbejder som projektleder, kan du med fordel se nærmere på vores uddannelsesforløb samt vores projektdag Projektdag for projektledere – en kursus- og netværksdag for dig, der gerne opfriske din viden om projektledelse og samtidig have muligheden for at udveksle erfaringer med dine kolleger i branchen.

Gevinstrealisering
Vores kursus Realisering af strategiske mål sætter fokus på at sikre, at projekter rent faktisk leverer de gevinster, som var motivationen for igangsættelse. Et yderst relevant kursus både ledere (projektejere) og projektledere.

Formands- og driftsledertræf
Driftsledere og formænd har ofte en travl hverdag, og de årlige arrangementer på Ferskvandscentret sikrer en nem adgang til et brush-up på juridiske rammer, nye udfordringer og erfaringsudveksling med ligestillede.

Digitaliseringsstrategi og it-indkøb
Internationale og danske analyser og erfaringer viser, at nye digitale løsninger kan optimere vandsektorens drift markant. Der er store gevinster at hente ved at udvikle digitale løsninger i vandsektoren. Velfungerende digitale systemer er ikke alene vigtige for at sikre effektiv drift af vandselskaber til billigst mulige penge. De er også altafgørende for at træffe de for miljøet mest optimale drifts- og investeringsbeslutninger.

Digitaliseringsstrategi og It-indkøb er kurser, der i høj grad henvender sig til ledelsesniveauet i organisationer, men også til øvrige nøglearbejdere involveret i virksomhedens beslutningsprocesser om digitalisering.

Kurser