Faglige kurser i

Ledelse

Vidste du, at vi tilbyder faglige kurser, der understøtter din funktion som leder og styrker dine kompetencer på et givent område? Hvor vi forholder os til din branche, så konteksten er den rette for dig?

Vores kurser og udviklingsforløb sikrer, at du kan udvikle dig som leder med afsæt i netop de målsætninger, trends og udfordringer, der karakteriserer din hverdag.

Vi adresserer lederudfordringerne på flere forskellige niveauer i vand- og miljøsektoren med afsæt i netop dine udfordringer og sikrer at du møder kolleger fra branchen, der kæmper med udfordringer på jobbet, som ligner dine.

Til dig, der er:

 • leder inden for miljøområdet i både offentlige og private organisationer
 • projektleder i vand- og miljøsektoren
 • afdelingsleder i et forsyningsselskab eller i en kommune,
 • driftsleder på et renseanlæg eller vandværk
 • formand på en genbrugsplads
 • involveret i virksomhedens overordnede digitaliseringsstrategi og it-indkøb

Bæredygtig ledelse
Som leder inden for vand- og miljøområdet ved du, at målsætninger på tværs af organisatoriske strukturer kan udfordre. Derfor stiller Verdensmål, klimatilpasning og cirkulær økonomi nye krav til ledelsesdisciplinen – ikke mindst i de brancher, vi understøtter. Det går vi i dybden med på et nyt kursus der er under udvikling til dig, der skal implementere nye, tværgående mål og gerne vil bidrage til den gode forandringsproces.

Projektledelse
Hvis du arbejder som projektleder, kan du med fordel se nærmere på vores uddannelsesforløb samt vores projektdag Projektdag for projektledere – en kursus- og netværksdag for dig, der gerne opfriske din viden om projektledelse og samtidig have muligheden for at udveksle erfaringer med dine kolleger i branchen.

Gevinstrealisering
Vores kursus Realisering af strategiske mål sætter fokus på at sikre, at projekter rent faktisk leverer de gevinster, som var motivationen for igangsættelse. Et yderst relevant kursus både ledere (projektejere) og projektledere.

Formands- og driftsledertræf
Driftsledere og formænd har ofte en travl hverdag, og de årlige arrangementer på Ferskvandscentret sikrer en nem adgang til et brush-up på juridiske rammer, nye udfordringer og erfaringsudveksling med ligestillede.

Digitaliseringsstrategi og it-indkøb
Internationale og danske analyser og erfaringer viser, at nye digitale løsninger kan optimere vandsektorens drift markant. Der er store gevinster at hente ved at udvikle digitale løsninger i vandsektoren. Velfungerende digitale systemer er ikke alene vigtige for at sikre effektiv drift af vandselskaber til billigst mulige penge. De er også altafgørende for at træffe de for miljøet mest optimale drifts- og investeringsbeslutninger.

Digitaliseringsstrategi og It-indkøb er kurser, der i høj grad henvender sig til ledelsesniveauet i organisationer, men også til øvrige nøglearbejdere involveret i virksomhedens beslutningsprocesser om digitalisering.

Kurser

 • Næste kursusstart 08-06-2023
  Entreprenørarbejde med fokus på vand i det åbne land. Gratis kursus, der afholdes i Klimatorium i Lemvig.
 • Næste kursusstart 04-09-2023
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 12-09-2023
  Tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret, hvor kurset er målrettet forsyningssektoren. For ledere og for medarbejdere. Samarbejde med DANVA.
 • Næste kursusstart 12-09-2023
  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen? Så kom og få et overblik over de mest højaktuelle emner indenfor spildevandsbranchen.
 • Næste kursusstart 13-09-2023
  Kurset er et overbygningsmodul på 2 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.
 • Næste kursusstart 04-10-2023
  Nyt kursus, der giver dig viden og værktøjer for at arbejde målrettet med bæredygtighed.
 • Næste kursusstart 09-10-2023
  Få i et overblik over de nye rammer for kommuners deltagelse i affaldsaktiviteter og kravet om selskabsgørelse og selve selskabsgørelsesprocessen – hvornår og hvordan?
 • Næste kursusstart 21-11-2023
  På kurset arbejder vi direkte med de krav og elementer, der er indeholdt i en IPMA certificering.
 • Trænger du til nye værktøjer, for fx at sikre en god borgerinddragelse, at brugerne handler efter planen og at du rent faktisk kommer i mål med det, du har sat dig for?
 • Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær hvordan du hjælper dit projekt sikkert i mål.
 • Du får oplæg fra eksperter om mikroplast og fra konsoriet marine.plastic.dk. Du får et fagligt løft på det fælles overblik over fakta og ubesvarede spørgsmål.
 • Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til...
 • Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialog.
 • Få inspiration til at skabe jeres eget kommunikationskodeks, der sikrer samspil mellem politikere og embedsværk.
 • Grafisk Faciliteringfor dig der arbejder medklimatilpasningsprojekter i by og i det åbne land, samt naturmedarbejdere og naturvejledere der arbejder med projekter og undervisning.
 • Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:Spildevandsoperatør,...
 • Hvordan kan virksomhedens uderum blive et aktiv for medarbejdernes sundhed, samarbejde og jobtilfredshed? Undersøgelser viser, at grønne uderum på arbejdspladsen bl.a. kan bidrage...
 • Få en indflyvning til lovkomplekset indenfor miljø, natur og klima, der giver dig hjælp til at gennemskue hvor det politiske råderum faktisk er.
 • Hvordan arbejder du med udvikling af sundhedsfremmende grønne områder? Det kan du lære meget mere om på dette kursus.
 • "Typepsykologi og teams" er for teams der ønsker at blive introduceret til typepsykologi og derigennem styrke samarbejdet.
 • En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.