Kurser i

Spildevand og afløb

Vi elsker spildevand! Hvorfor? Fordi der hele tiden sker noget nyt, der optimerer den måde, vi transporterer og renser spildevandet på. Det kræver solid grunduddannelse, og at du løbende holder dig godt opdateret med nye teknologier, metoder og regler. Vores omfattende program af kurser og efteruddannelse er skabt til at opfylde lige netop det formål.

Spildevandsbranchen er optaget af cirkulær økonomi. At få flest mulige ressourcer ud af spildevandet – og gøre det på det den mest bæredygtige måde. Derfor sørger vores dygtige undervisere for, at verdensmålene er en vigtig del af undervisningen.

Til dig, der:

 • Arbejder i driften eller planlægningen i en spildevandsforsyning – både som ny eller erfaren
 • Arbejder i en myndighed med spildevand som fagområde
 • Rådgiver på spildevandsområdet
 • Arbejder i en privat virksomhed med fokus på spildevand

Arbejder du med pumper, er vores årlige pumpetræf det helt naturlige samlingspunkt. Her får du ny viden og masser af erfaringsudveksling med andre i branchen.

Det er også hos os, du kan blive uddannet til spildevands– eller afløbsoperatør. Se mere under uddannelsesforløb. Vi tilbyder desuden den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og en overbygning til driftslederuddannelsen.

Kurser

 • Næste kursusstart 28-01-2021
  Så er den nye lov om klimatilpasning trådt i kraft. Hvad kommer det til at betyde for jer?
 • Kommunikation tegning
  Næste kursusstart 05-02-2021
  Forståelse for menneskers forskelligheder og kommunikationsstile har stor betydning for, hvor godt og effektivt vi kommunikerer med hinanden - og dermed for, hvordan vi samarbejder. Kommunikation...
 • Næste kursusstart 09-02-2021
  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?
 • Næste kursusstart 11-02-2021
  Et onlinekursus d. 11. februar 2021 kl. 9.00-12.00 Deltag i onlinekurset-. Kom igang med Grafisk Facilitering målrettet projektledere, der arbejder med klimatilpasningsprojekter i by og i det åbne...
 • Næste kursusstart 24-02-2021
  Lær at håndtere de konflikter, du oplever i kontakten med borgerne, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail, eller telefon. Du får en grundlæggende forståelse for,...
 • Næste kursusstart 04-03-2021
  På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.
 • Næste kursusstart 11-03-2021
  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær
 • Næste kursusstart 15-03-2021
  Det er vigtigt at kende sit slam, og en af måderne er mikroskopering.
 • Næste kursusstart 17-03-2021
  Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder
 • Næste kursusstart 22-03-2021
  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.
 • Næste kursusstart 24-03-2021
  Projektdagen giver dig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre projektledere i branchen. Samtidigt får du ny viden om projektarbejdet og du løfter dine kompetencer inden...
 • Næste kursusstart 07-04-2021
  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne...
 • Næste kursusstart 12-04-2021
  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.
 • Næste kursusstart 12-04-2021
  Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til...
 • Næste kursusstart 13-04-2021
  Hvert enkelt projekt i danske forsyninger igangsættes for at generere en eller anden for for effekt eller værdiskabelse. På dette kursus vil vi have fokus på målsætning...
 • Næste kursusstart 19-04-2021
  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.
 • Næste kursusstart 20-04-2021
  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.
 • Næste kursusstart 26-04-2021
  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer?
 • Næste kursusstart 27-04-2021
  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet
 • Næste kursusstart 03-05-2021
  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.
 • Næste kursusstart 10-05-2021
  Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.
 • Næste kursusstart 18-05-2021
  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?
 • Næste kursusstart 25-05-2021
  Gode ideer og input til optimering og styring af processer
 • Næste kursusstart 02-06-2021
  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse.
 • Næste kursusstart 08-06-2021
  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.
 • Næste kursusstart 14-06-2021
  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"
 • Næste kursusstart 17-06-2021
  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!
 • Næste kursusstart 17-06-2021
  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes...
 • Næste kursusstart 21-06-2021
  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.
 • Næste kursusstart 01-09-2021
  Lær hands on, hvordan du i praksis vedligeholder små vandområder - med le, net, wire, Truxorbåd og andet
 • Næste kursusstart 14-09-2021
  Her bliver du klædt på til administrere lokal håndtering af regnvand fra bygninger og veje.
 • Næste kursusstart 21-09-2021
  Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.
 • Næste kursusstart 05-10-2021
  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 06-10-2021
  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
 • Næste kursusstart 12-10-2021
  Kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.
 • Næste kursusstart 14-10-2021
  Kom og bliv klogere på svovlbrinten
 • Næste kursusstart 28-10-2021
  Polymer - en vej til lavere omkostninger?
 • Næste kursusstart 02-11-2021
  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.
 • Næste kursusstart 03-11-2021
  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.
 • Næste kursusstart 10-11-2021
  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
 • Næste kursusstart 30-11-2021
  Kurset omhandler de specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for.
 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.
 • Her kommer du hele vejen rundt om de nye transportsystemer, så du gør det hele rigtigt første gang.
 • Kurset giver dig en generel indflyvning i borgerinddragelse med særligt fokus på digital borgerinddragelse. Du får præsenteret vigtige værktøjer og får tips og...
 • Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.
 • Lær om digitalisering. Online-kurset er del af et forløb på ialt 5 moduler, men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt. To moduler har fokus på digitale...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen?
 • Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, kan du nu komme mere i dybden med den praktiske måling og fejlsøgning på det elektriske anlæg - og en pumpebrønd...
 • Online kursus om forsyningers køb af arealer og servitutrettigheder. Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær...
 • Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.
 • På dette kursus vil du få et overblik over de mange facetter i forbindelse med renoveringsopgaverne og blive bedre klædt på til at løse opgaverne.
 • Få basisviden om afløbssystemer. For medarbejdere uden afløbsteknisk uddannelse.
 • Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og...
 • Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Lær om digitalisering.Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.To moduler har fokus på digitale...
 • Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne...