Velkommen

kursusleder og underviser

Hvad forventer vi af dig?

Vores kursister forventer et højt fagligt niveau, og vi vælger naturligvis undervisere og kursusledere, der kan leve op til kravene. Faktisk er vi meget stolte af det gode og mangeårige samarbejde, vi oplever at have med alle jer, der bidrager til efteruddannelse inden for vand-, miljø- og naturområdet hos os.

På denne side kan du finde information om rollen som hhv underviser og kursusleder på Ferskvandscentret.

Underviser

Vi ønsker at give vores undervisere de bedste muligheder for at levere viden til kursisterne. Ferskvandscentrets kursusudviklere står derfor bl.a. for, at alt kompendium-materiale bliver samlet og udsendt til kursister inden kursusstart.

Sparring
Som underviser på Ferskvandscentret får man i praksis via vores kontaktflader ca. 400 nye kolleger, der har stor faglig indsigt, kender kursisternes dagligdag og er dygtige til at formidle.

Hermed sikrer vi underviserne mulighed for sparring til at give deltagerne en levende, struktureret og meningsfuld undervisning.

Forventningsafstemning
Som underviser skal du både have fokus på budskab og proces: Hvad vil du fortælle? Hvordan formidler du bedst budskabet?

Det er vigtigt, at kursisternes forventninger stemmer overens med det, der bliver formidlet på kurset. Vi har fokus på, at kursisterne definerer deres krav og ønsker forud for kurset. Vi arbejder også med at forventningsafstemme i starten, undervejs og efter kursets afslutning.

Som underviser er det vigtigt, at du tidligt i forløbet fortæller deltagerne, hvad du kommer ind på. Fortæl også gerne, hvad kurset ikke indeholder, hvis det er relevant.

Evaluering
Under evalueringen er det tilsvarende vigtigt at få et tydeligt billede af deltagernes tilfredshed med indhold, undervisningsteknik og fagligt udbytte.

Ferskvandscentrets kursusudviklere sikrer, at der gennemføres en mundtlig og skriftlig evaluering efter hvert kursus, og vi giver underviserne feedback, hvis de ikke alle er tilstede ved evaluering.

Kursusleder

Kursuslederen er en underviser, som er en gennemgående profil under kurset, og som har bidraget til udviklingen af kurset sammen med Ferskvandscentrets kursusudviklere. Kursuslederens indsats har stor betydning for den faglige og pædagogiske kvalitet af vores kurser – og er en central nøglefigur gennem hele kurset.

Kursuslederen bidrager til kursisternes udbytte gennem grundig forberedelse, forventningsafstemning, refleksion og målsætninger

På de fleste kurser starter vi med at sende en mail til kursisterne før kurset, hvor vi beder dem forberede sig. Alle kurser starter med en præsentationsrunde og forventningsafstemning, som skaber gode rammer for læring. Ved de fleste kursers afslutning er der sat tid af til at sætte mål for, hvordan det lærte skal integreres i kursisternes daglige arbejde.

Rollen som kursusleder aftales med Ferskvandscentrets kursusudviklere for det enkelte kursus, men omfatter typisk:

Mere om Ferskvandscentret Kursus

Kurser

Se hvad Ferskvandscentret Kursus tilbyder.

Kontakt

Find oplysninger og medarbejdere.

Historie

Ferskvandscentrets tilblivelse.

Øvrige ydelser

Værdifulde partnerskaber

Handels-betingelser

Læs mere…

For
undervisere

Gør din undervisning aktiv, inddragende og anvendelig.