Kurser i

Vandløb for praktikere

Du passer på vandmiljøet. Vi passer på din faglighed. Sammen er vi et stærkt hold! Her får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden og gør dig i stand til at udføre dit arbejde med afsæt i de mest aktuelle metoder.

Når du arbejder med vedligehold af de vandløb, gælder det naturligvis om at kende til de gode løsninger inden for fx grødebeskæring, restaurering af vandløb og vandplanter. Vi tilbyder blandt andet kurser i vandløbsvedligeholdelse med maskiner, vandløbs- og naturgenopretning og arbejdsmiljø.

Til dig, der:

 • Er biolog, miljøtekniker, vandløbsassistent, entreprenør eller ingeniør og ansat i en kommune, staten, hos en rådgiver eller anden privat virksomhed
 • Arbejder som åmand eller vandløbstekniker
 • Er gymnasielærer og ønsker ny praktisk viden, du kan omsætte i undervisningslokalet til de kommende generationer

Vores årlige åmandstræf i henholdsvis Silkeborg og på Sjælland er velbesøgt og omdrejningspunkt for en branche, hvor erfaringsudveksling med andre kolleger end de daglige er vigtigt. Samtidig bliver du opdateret omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.

Det er også hos os, du finder uddannelserne til henholdsvis vandløbstekniker og miljøsagsbehandler. Den grundlæggende åmandsuddannelse udbydes i dag af Skovskolen.

Kurser

 • Næste kursusstart 12-04-2023
  Få god sammenhæng mellem dit vandløbsregulativ, udbudsmateriale og vandløbsvedligeholdelse, og et tæt samarbejde med din vandløbsentreprenør.
 • Næste kursusstart 25-04-2023
  Få overblik over vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.
 • Næste kursusstart 09-05-2023
  Lær en ikke så tidskrævende metode til at vurdere vandløbets miljøtilstand, restaureringers virkning eller eventuelle forureninger, og afklar om behovet for en fuld DVFI.
 • Næste kursusstart 22-05-2023
  Vi lærer dig at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller ved simple projekteringsopgaver.
 • Næste kursusstart 12-06-2023
  På dette kursus lærer du om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn.
 • Næste kursusstart 19-06-2023
  En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
 • Næste kursusstart 22-06-2023
  Få et solidt plantekendskab og viden om planternes vækstpunkter, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de...
 • På årets åmandstræf får du ideer til åmandsarbejdet derhjemme, og du bliver klogere på noget af alt det, der rører sig i og omkring vandløbene. Skriv...
 • På kurset vil relevant arbejdsmiljølovgivning blive gennemgået og der lægges vægt på praktisk anvendelighed.
 • Kom i dybden med artsbestemmelse af vandløbssmådyr, og få mere indsigt i vandløbets økologiske tilstand
 • Vandløb skal fremover også opfylde fiskemålsætninger. Vi gennemgår de to nyudviklede fiskeindeks og tester den praktiske anvendelse gennem elfiskeri i forskellige vandløb...
 • Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder
 • Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder.
 • Lær hands on, hvordan du i praksis vedligeholder små vandområder - med le, net, wire, Truxorbåd og andet
 • Bliv i stand til at udføre simple vandføringsmålinger bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller simple projekteringsopgaver.
 • Her får du konkret viden om og inspiration til at kunne gennemføre jeres egne restaureringsprojekter i lokale vandløb.
 • Lær, hvordan du vedligeholder vandløb med maskinkraft, med fokus på biologisk kvalitet.