Kurser i

Vandløb for praktikere

Du passer på vandmiljøet. Vi passer på din faglighed. Sammen er vi et stærkt hold! Her får du det bredeste udvalg af kurser, der styrker din viden og gør dig i stand til at udføre dit arbejde med afsæt i de mest aktuelle metoder.

Når du arbejder med vedligehold af de vandløb, gælder det naturligvis om at kende til de gode løsninger inden for fx grødebeskæring, restaurering af vandløb og vandplanter. Vi tilbyder blandt andet kurser i vandløbsvedligeholdelse med maskiner, vandløbs- og naturgenopretning og arbejdsmiljø.

Til dig, der:

 • Er biolog, miljøtekniker, vandløbsassistent, entreprenør eller ingeniør og ansat i en kommune, staten, hos en rådgiver eller anden privat virksomhed
 • Arbejder som åmand eller vandløbstekniker
 • Er gymnasielærer og ønsker ny praktisk viden, du kan omsætte i undervisningslokalet til de kommende generationer

Vores årlige åmandstræf i henholdsvis Silkeborg og på Sjælland er velbesøgt og omdrejningspunkt for en branche, hvor erfaringsudveksling med andre kolleger end de daglige er vigtigt. Samtidig bliver du opdateret omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.

Det er også hos os, du finder uddannelserne til henholdsvis vandløbstekniker og miljøsagsbehandler. Den grundlæggende åmandsuddannelse udbydes i dag af Skovskolen.

Kurser

 • Næste kursusstart 19-06-2024
  Få et solidt plantekendskab og vandløbets dynamik, så du kan foretage den rette grødeskæring i de målsatte vandløb.
 • Næste kursusstart 24-09-2024
  Vandløb skal også opfylde fiskemålsætninger. Lær om de to fiskeindeks. Vi tester anvendelse gennem elfiskeri og efterfølgende udregning af indeksværdier.
 • Næste kursusstart 30-09-2024
  Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder.
 • Næste kursusstart 01-10-2024
  Lær hands on, hvordan du i praksis vedligeholder små vandområder - med le, net, wire, Truxorbåd og andet.
 • Næste kursusstart 08-10-2024
  Lær, hvordan du vedligeholder vandløb med maskinkraft, med fokus på biologisk kvalitet.
 • Næste kursusstart 24-10-2024
  Bliv i stand til at udføre simple vandføringsmålinger bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller simple projekteringsopgaver.
 • Næste kursusstart 05-11-2024
  Du lærer at udføre vandløbsopmålinger med GPS-måleudstyr i teori og praktis, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbs regulativmæssige dimensioner eller ved simple...
 • Næste kursusstart 07-11-2024
  På årets åmandstræf får du ideer til åmandsarbejdet derhjemme, og du bliver klogere på noget af alt det, der rører sig i og omkring vandløbene.
 • Næste kursusstart 26-11-2024
  Kom i dybden med artsbestemmelse af vandløbssmådyr, og få mere indsigt i vandløbets økologiske tilstand.
 • Næste kursusstart 28-11-2024
  På kurset vil relevant arbejdsmiljølovgivning blive gennemgået og der lægges vægt på praktisk anvendelighed.
 • Næste kursusstart 03-12-2024
  Kurset for dig der vil sikre god sammenhæng mellem dit vandløbsregulativ, udbudsmateriale og vandløbsvedligeholdelse? Og have et godt og tæt samarbejde med din vandløbsentreprenør!
 • Næste kursusstart 12-12-2024
  På dette kursus lærer du om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn.
 • Næste kursusstart 10-03-2025
  Her får du konkret viden om og inspiration til at kunne gennemføre jeres egne restaureringsprojekter i lokale vandløb.
 • Lær at vurdere vandløbets miljøtilstand. Du får både indsigt i DVFI og i en hurtigere feltmetode.
 • Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.
 • Tag på dette inspirerende aftenkursus og prøv hvordan du selv kan komme i gang med at tegne og hvordan du kan bruge dine illustrationer.
 • En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
 • Få overblik over vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.